Jødene overtar norsk offshoreflåte

Jødene skaper krise for å kjøpe opp billig. Gammel modell, funker alltid. Der er ingen annen grunn til ‘krisen’ enn at den er vedtatt i styrerommene. Norge kan opprettholde aktiviteten uten problemer, selv om oljeprisen er lav. Vi kunne røykt dem ut, om der var vilje og våre ledere ikke tjente jødedommens sak (Bilderberg-nettverket, CofFR, Trilaterale Commmission).

Bibelen benevner ISRAEL som ‘eiendomsfolket’. «Men dere har Herren tatt og ført ut av smelteovnen, ut av Egypt, for at dere skal være hans eiendomsfolk, slik dere er i dag.» – 5 Mosebok 4:20, Esaias 43:4, HVIS de holder sin del av Pakten (5 Mosebok 4:13-14).

Problemet her er at dagens jøder er 90 % Edomitter etter Esau (han som Gud hater, Romans 9:13, Malachi 1:3) og Khazarer, askeNazier (konvertitter til jødedommen), og ikke av hverken Israel (de ti tapte stammer) eller Judah stammen, og ei heller holder de Pakten. Deres talmudiske (Babylonsk mysteriereligion) profeter har sagt at når deres Maschiach (anti-Krist tidsånden) kommer, skal jødene ha all eiendom i verden på sine hender, og alle skal være deres leilendinger.

«Etter dette gikk Jesus omkring i Galilea. For han ville ikke gå omkring i Judea, fordi jødene sto ham etter livet«. – John 7:1

Krigen mot Kristus sluttet aldri. De må drepe selveste Kristus-ånden utav enhver nasjon for å bli fornøyd. Når grunderånd og arbeidsplasser for lokalmiljøer må gi tapt for materialismen og grådigheten etter profitten, som av de etter Kain som drap sin bror Abel og derfor ble lovt at det aldri skulle gro noe grøde på deres vei (Genesis 4:12), utstøtt av familien og måtte leve som sjelløse (Philo) parasitter på andre. Når overskuddene aldri blir store nok.

(“justice, justice shall you pursue”; Deuteronomy 16:20)

Riksavisen har tidligere meldt at jødene har erklært krig mot Norge.

Mars 2011; Norske jøder «trenger hjelp utenfra» på grunn av all ‘anti-semittismen’ i Norge, sier Harvardprofessor i juss, Alan Dershowitz, «When it comes to its record on Israel and the Jews, Norway is the worst country in the world, he said. It is “on the wrong side of history, morality and democratic values»
http://lubavitch.com/news/article/2030677/Professor-Dershowitz-To-Norway-s-Jews-Take-Courage.html

Oppdatering: Sier mannen med påstått deltagelse på Lolita Expressen til jødiske Jeffrey Epstein til forlystelsesstedet Lolita Island, populært kalt Pedophile Island, med mindreårige sexleketøy.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3589628/Report-Bill-Clinton-jumped-aboard-disgraced-sex-offender-Jeffrey-Epstein-s-Lolita-Express-plane-junkets-26-TIMES-just-three-years.html

Vi er alle palestinere og syrere. Syria angripes med bomber idag. Norge er også under angrep av Israel. Mange norske evangelisk såkalte kristne er medskyldig i det sekulær-ateistiske landet Israels angrep på Israels Barn av Naftali stamme i vårt land, ved å støtte terroristene moralsk og finansielt i årevis.
Vi er alle palestinere og syrere. Syria angripes med bomber idag. Norge er også under angrep av Israel. Mange norske evangelisk såkalte kristne er medskyldig i det sekulær-ateistiske landet Israels angrep på Israels Barn av Naftali stamme i vårt land, ved å støtte terroristene moralsk og finansielt i årevis.

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/mossad-bak-utoya-terrorismen/

Hjelp får de fra alle steder nå, til multikulturalisme (sivilisasjonsdøderi), økonomisk krig ved å skape ‘kriser’, og mye annet.

Fagert er landet

Kristian Siem vil restrukturere norsk offshoreskipsbransje
Investor Kristian Siem ønsker å restrukturere den kriserammede norske offshoreskipsbransjen. I samarbeid med hedgefondet Elliott har han opprettet et fond på vel to milliarder kroner.
http://sysla.no/2016/06/01/maritim/kristian-siem-vil-restrukturere-norsk-offshoreskipsbransje_111088/

Vi begynner å se det samme som vederkveget Russland fra 1917, og Tyskland før andre verdenskrig (jøder bak begge krigene mot folkene der). Mainstream media støtter helhjertet jødenes kupp og ran kalt ‘konsolidering’ og ‘re-strukturering’ selvfølgelig. Den brente jord taktikk. De etterlater seg ødeland (wasteland). De neste skritt for overskuddets tilbedelse er å erstatte de som bygger og arbeider med så lavt betalte som mulig, altså minst mulig deling av overskudd mellom arbeid og kapital. Kapitalen tar størstedelen av overskuddet.

Siem setter rederiene i spill
http://www.smp.no/meninger/leder/2016/06/02/Siem-setter-rederiene-i-spill-12822947.ece

Faksimile fra Maritim.no
Faksimile fra Maritim.no

Per Sævik: – De vil nok at vi skal blø mer før de slår til
Investor Kristian Siem og hedgefondet Elliott har opprettet et fond på vel to milliarder kroner, som de skal gå inn med i norske offshore-rederier.
http://maritime.no/nyheter/per-saevik-de-vil-nok-at-vi-skal-blo-mer-for-de-slar-til/

Det er nok nødvendig å blø noe mer, for at de skal få skipene billig nok, samt få andre eksterne kreditorer og långivere til å avskrive gjeld, for ‘redningsaksjonen’. Siem er sønn til Kanonbåter til Israel Siem (Sionist) og MILORG mannen Martin Siem.

Paul Singer (businessman)
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Singer_%28businessman%29

Paul Singer som eier Elliot Management var født i 1944 i New Jersey, og vokste opp i en jødisk familie. Paul Singer startet Elliott Associates i Januar 1977. Elliott er hans mellomnavn.

https://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_Management_Corporation

Det jødiske folket som helhet vil være sin egen Messias. Det vil oppnå verdensherredømme ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, utslettelse av monarkiet, og ved etablering av en verdensrepublikk der jødene overalt utøver privilegiet av statsborgerskap. I denne nye verdensorden vil Israels barn supplere alle ledere uten å møte motstand. Regjeringene i de ulike folkeslag som utgjør verdens republikken vil falle uten problemer i hendene på jødene. Det vil da være mulig for de jødiske herskere å avskaffe privat eiendom, og overalt for å gjøre bruk av ressursene til staten. Dermed vil det løftet i Talmud bli oppfylt, som sier at når den messianske tiden er kommet vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender. « (Baruch Levy, Letter to Karl Marx, La Revue de Paris, p. 54, June 1, 1928)

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this new world order the Children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come the Jews will have all the property of the whole world in their hands.” (Baruch Levy, Letter to Karl Marx, La Revue de Paris, p. 54, June 1, 1928)

Den Jødiske forfatteren Bernard Lazare forteller at Karl Mordechai Marx Levy var faktisk en Talmudist:

“He had that clear Talmudic mind which does not falter at the petty difficulties of fact. He was a Talmudist devoted to sociology and applying his native power of exegesis to the criticism of economic theory. He was inspired by that ancient Hebraic materialism, which, rejecting as too distant and doubtful the hope of an Eden after death, never ceased to dream of Paradise realized on earth. But Marx was not merely a logician, he was also a rebel, an agitator, an acrid controversialist, and he derived his gift for sarcasm and invective, as Heine did, from his Jewish ancestry.” (Lazare, Bernard. “Antisemitism, Its History and Causes”, p. 129)

In its article on “Messianic Movements”, the Encyclopaedia Judaica writes: “In his letters to Leopold Zunz referred many times to the European revolution of 1848 as ‘the Messiah.’ Even many Jews who left the faith tended to invest secular liberation movements with a messianic glow.”

«Han hadde det klart Talmudske sinnet som ikke vaklet på smålige vanskelighetene med faktum. Han var en Talmudist viet til sosiologi og brukte sin opprinnelige kraft eksegese til kritikk av økonomisk teori. Han ble inspirert av den gamle hebraiske materialismen, som forkastet som for fjernt og tvilsomt håp om et Eden etter døden, som aldri sluttet å drømme om Paradiset realisert på jorden. Men Marx var ikke bare en logiker, han var også en opprører, en agitator, en skarp kontroversialist, og han hentet sitt talent for sarkasme og skjellsord, som Heine gjorde, fra sin jødiske herkomst.» (Lazare, Bernard. “Antisemitism, Its History and Causes”, p. 129)

I sin artikkel om «messianske bevegelser», skriver Encyclopaedia Judaica: «I sine brev til Leopold Zunz henvist [Marx Levy] mange ganger til den europeiske revolusjonen i 1848 som ‘Messias tiden’. Til og med mange jøder som forlot troen tenderte til å gi sekulære frigjøringsbevegelser «en messiansk glød»,

Den tiden hvor de er i sin messias epoke, når jødene har blitt sine egne ‘messiaser’, er altså når deres sekularisering er fullført som i den franske revolusjonen, deres erkefiende kristendommen og Kristus avskaffet, og de eier eller kontrollerer alt av betydning i verden, eiendom og nasjoner hvor de har installert sine folk som landets ledere; Den Nye Verdensorden.

Judea erklærer Norge krig?
http://www.riksavisen.no/judea-erklaerer-norge-krig/

22/7 – Mossad/CIA/MI6 angriper Norge
http://www.riksavisen.no/227-mossadciami6-angriper-norge/

«Gribbefond» kalles de ifølge Sunnmørsposten, Elliot Management som blant annet har kjøpt argentisk statsgjeld på billigsalg. Skap ‘krisen’, spis de døde skrottene. «Om ikke rederiene blir med frivillig på en restrukturering varsler Siem at han har et ris bak speilet, og sier fondet kan kjøpe opp obligasjonslån, aksjer og skipsverdier», sier Siem til Sunnmørsposten 2.6.2016.

quote-goyim-were-born-only-to-serve-us-without-that-they-have-no-place-in-the-world-only-to-ovadia-yosef-58-99-21

Enten er Kristian Siem jøde selv, eller han deltar i jødenes krig mot Norge. Siem kan jo være av Juda stammen eller av de rette Israel-stammene. Så enten har han gått i ledtog med Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) eller han er en overløper av Israels-folket, til fordel for bedragerne som påstår seg å være av Israel-stammene, etter Abraham > Jacob-Israel. Der blir en pris å betale for bedragerne (Malachi 4:1-5, Deuteronomy 28:15), for å tilrane seg all verdens goder med makt, terror, løgn og bedrag:

«Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig (ISRAEL), og den som forbanner dig, vil jeg forbanne; og i dig skal alle jordens slekter velsignes». – 1 Mosebok 12:3

Hvem i alle dager har noensinne jødene velsignet, eller vært lys for nasjonene for? Ser at Paul Singer er ‘filantrop’ støtter LGBT bevegelsen, det eneste de ser ut til å velsigne er perverse, barbarer og morderpakk. 37 bibelske identitetsmarkører, forteller klart hvem som er det virkelige ISRAEL, etter Jacob-Israel og Isak.

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
http://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/

To artikler om jødefolket
http://www.riksavisen.no/to-artikler-om-joedefolket/

Norrønafolkets identitet
http://www.riksavisen.no/norroenafolkets-identitet/

Det norske folk står ovenfor store utfordringen når mellomklassen er utradert (som det var i USSR og idag i USSA) og alle har blitt proletarer, og det finnes bare to sosiale klasser igjen; Herskerklassen og Slaveklassen.

Random Israelis: Torah Says Gentiles Will Serve Us as ‘Willing Slaves’
https://www.youtube.com/watch?v=1UUXzHNxHOo

Real Jews have the faith (and RIGHTEOUSNESS) of Abraham

Relatert lesning

Den Sionist-Sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.riksavisen.no/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel
http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/

WARNING: The Jews are heading for a fall
http://www.riksavisen.no/warning-the-jews-are-heading-for-a-fall/

How fake Jews, the Edomites and Khazars, hijacked ‘Israel’
http://www.riksavisen.no/how-fake-jews-the-edomites-and-khazars-hijacked-israel/

Gud Signe Vårt Dyre Fedreland – Bodø Domkor

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

19 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 6. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 7. Pingback: Liket i Slottsparken, Mene, mene, tekel ufarsin Babylonske Sovjet-Israel – Riksavisen

 8. Pingback: Høyesterettsadvokat Ingvar H. Seth: En jødisk Kaifas korsfester en Kristen på Sunnmøre? – Riksavisen

 9. Pingback: Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser? – Riksavisen

 10. Pingback: Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites – Riksavisen

 11. Cephalic index

  «The shape of the human head – by which we mean the general proportions of length, breadth, and height, irrespective of the “bumps of the phrenologist – is ONE of the best available tests of race known” (The Races of Europe, Chap. III, p. 37).»

  Israelites (nordics/british) = Longheaded
  Khazar Jews = Shortheaded / round-headed

  «Another interesting fact worth noting is the aptitude of the dolichocephals (long-heads) for the sea, and the absence of this sea-faring proclivity among the brachycephals»

  One interesting fact this writer mentions is that the “long-headed” people have any affinity to the sea which the brachycephalics don’t possess. The writer quotes again from Professor Ripley (p. 89 of the above):

  “Yet there can be no doubt that certain aptitudes do belong to certain races and breed true from generation to generation. The flat occiput has never shown any aptitude for the sea. All the races which have commanded the sea – the Portuguese, Spaniards, Dutch, Norwegians and British – have long heads with prominent occiputs. It is remarkable that even at the present day the German navy recruits its crews from the western shores, where a long-headed element still manages to survive (ibid., p. 720)”

  Ripley says that the ancient peoples who commanded the seas – Phoenicians, Greeks, and others were also of the long-headed type (Races of Europe, p. 38)

  http://www.giveshare.org/israel/key-to-northwest-european-origins.pdf

  And so I would suggest that the Cephalic Index does support your position that the Israelites did sojourn in Germany for some time, but have now largely moved on. There remains a small minority of Israelites amongst the Germans, but apart from the north-western coastal area, they are not a significant minority.

  The writer postulates that the Sacae (Saxons) did sojourn for some time in Germany, but then largely moved to western Europe, the British Isles and to Scandinavia. The Sacae were classified as dolichocephalic (long-headed) and archaeological studies reveal that they were present in Germany for some time, but were replaced by brachycephalic (broad-headed) and mesocephalic (round-headed) tribes who also moved into Germany after the Sacae migrations. He also finds that there are still some long-headed (Sacae) Germans living in Germany, though they are limited to the north-west corner of Germany. As one moves from north-west Germany heading south and east, the incidence of dolichocephalic shaped heads significantly decreases to a small minority, and the incidence of the broad-headed individuals predominates.

  How Differences in the Cephalic Index May Indicate Different Ethnic Origins in Germany (Daffyd)(30 April, 2013, Iyar 20, 5773)
  http://hebrewnations.com/articles/16/diff/germanhead.html

  «We shall soon see from the Bible, and also from secular history that the “original Hebrews” (by which Dr. Kephart meant the Israelites) were primarily an Aryan or Nordic type people after all !»

  THE ISRAELITES WERE PREDOMINANTLY NORDICS
  Now let us go to history and also to the Scriptures to prove what the pre-captivity people of the Twelve Tribes of Israel were really like.

  Professor Sayce makes the following significant comment:
  The names of the Jewish towns captured by the Egyptian King Soshenk … recorded on the walls of the temple of Karnak are each surmounted with the head and shoulders of a prisoner. Casts have been made of the heads by Sir Flinders Petrie, and the racial type represented by them turns out to be Amorite and not Jewish (Sayce, Races of the Old Testament, pp. 115,116).

  Palestineans Biblically is the Westeners (who is Holocausted, if not the Israelites of german/nordic origin?):

  «The non-biblical material has markedly increased our knowledge of the Amorites … Egyptian illustrations of the New Kingdom show the Palestinian Amorites to have been a race much more like the
  northern Europeans than the Semites; long-headed, with blue eyes, straight nose and thin lips…. The Amorites were inhabitants of a territory lying west of Babylonia, and the majority of them
  belonged (as forerunners of the Aramaeans) to the western Semitic race (Ency. Brit., 14th ed., Vol. I, Art Amorites).

  «The Encyclopedia Britannica points out that the Amorites were “long-headed.” It also mentions that the Babylonians called the people to the west of them “Amorites,” meaning “Westerners.” This term “Amorite” or “Westerner” was used by other peoples including the Egyptians, when speaking of the people living in the area of Palestine.»

  «Furthermore, we have noticed that the Sephardic Jews are more “European” or “Nordic” than they are “Jewish”; and we have observed that there is a considerable degree of blondism among this branch of Jews
  .
  Many redheads are found among them. (For further verification of this, see the Jewish Encyclopedia, Volume XII, Art Types, Anthropological, pp. 291-95).»

  This man of mulitculturalism the Prime Minister of Sweden do not look like nordic to me, a possible khazar:

  I CLAIM THE SEPHARDICS AND THE NORDICS ISRAELITES WAS HOLOCAUSTED BY THE ASKENAZIS DURING 2ND WORLD WAR – AND HERE THEY GO AGAIN

  «Another thing which is clear from his numerous quotations and statements is that the ancient «Germans» definitely had more of a long-headed element among them than they possess today. The dolichocephalic elements of ancient Germany have crossed over the Rhine and have in most instances moved into Northern France, Belgium, the Low Countries or have gone to Scandinavia or to the British Isles. Holmes also mentions the matter that the ancient Germans were known as very tall and had a lot of redheads among them. This rufosity is almost totally lacking in Germany today, except among the Sephardic Jews; and since World War II, there are probably very few of these still remaining in Germany. »

  «There can be no doubt that most of the peoples of present-day Germany (except in the North) and Austria, from an ethnological and historical point of view, have no close blood ties with the peoples of Scandinavia and the British Isles». «It is necessary to show that the majority of the present-day Germans are quite different from the British and Scandinavian types. «The typical German head is quite round, says Keith in comparison to the British, Scandinavian, Dutch and Dane head form. The German occiput is not nearly as pronounced
  as that of the North-west Europeans just mentioned»

  http://www.giveshare.org/israel/key-to-northwest-european-origins.pdf

 12. Pingback: Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier? – Riksavisen

 13. Pingback: Christian White People, Celebrate. Time to go Home to Heaven – Riksavisen

 14. Pingback: Kristian Siem driver menneskehandel i Middelhavet? | Riksavisen

 15. Pingback: Killary Rodham Clinton’s norske medløpere | Riksavisen

 16. Pingback: Gog og Magog over Norge og Europa | Riksavisen

 17. Pingback: Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust | Riksavisen

 18. BENJAMIN FRANKLIN ON THE JEWS

  «There is a great danger for the United States of America, this great danger is the Jew. Gentlemen, in every land which the Jews have settled, they have depressed the normal level and lowered the degree of commercial honesty. They have remained apart and unassimilated — they have created a state within a state, and when they are opposed they attempt to strangle the nation financially as in the case of Portugal and Spain. For more than 1700 years, they have lamented their sorrowful fate — namely, that they were driven out of their motherland, but gentlemen, if the civilized world today should give them back Palestine and their property, they would immediately find pressing reasons for not returning there. Why? Because they are vampires — they cannot live among themselves; they must live among Christians and others who do not belong to their race .»If they are not excluded from the United States by the Constitution, within less than 100 years, they will stream into this country in such numbers they will rule and destroy us and change our form of Government for which we Americans shed our blood and sacrificed life, property and personal freedom. If the Jews are not excluded, within 200 years our children will be working in the fields to feed the Jews while they remain in the Counting House gleefully rubbing their hands. «I warn you, gentlemen, if you do not exclude the Jews forever, your children’s children will curse you in your graves. Their ideas are not those of Americans even when they have lived among us for ten generations. The leopard cannot change its spots. The Jews are a danger to this land and if they are allowed to enter they will imperil our institutions — they should be excluded by the Constitution.»

  ~Statement in the Convention, concerning Jewish immigration to America and the danger it posed (1789)

  Jonathan Williams recorded in his Legions of Satan (1781) that General Cornwallis revealed to General Washington during the signing of the Article of Capitulation signed by Cornwallis at Yorktown that,

  «A holy war will now begin on America, and when it is ended America will be supposedly the citadel of freedom, but her millions will unknowingly be loyal subjects to the Crown.»Cornwallis went on to explain what would seem to be a self contradiction,»Your churches will be used to teach the Jew’s religion and in less than two hundred years the whole nation will be working for Divine World Government. That government that they believe to be divine will be the British Empire. All religions will be permeated with Judaism without even being noticed by the masses,
  and they will all be under the invisible all-seeing eye of the Grand Architect of Freemasonry.»

  General Cornwallis to General Washington as recorded by Jonathan Williams, ‘Legions of Satan’, 1781

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.