Konservativ anti-feminisme backlash av Kongsberg psyopen

Det er igrunn ganske gjennomsiktig allerede nå hva som har vært mål og mening med psyop’en på Kongsberg. Fire kvinner og en mann myrdet, melder den nasjonale massestrømsmedia. Var ‘morderen’ kvinnefiendtlig ? Politisk aksjon på Kongsberg. Med eller uten døde i den forbindelse.

Jeg tror vi kommer til å se at de «konkluderer» med det. Samtidig som dagens Regjering er gått bort fra likestilling, og er sterkt overrepresentert av mer eller mindre udugelige kvinner og Stortinget er fullt av kvinnelige barn som burde bli tørr bak ørene først, før de skal føde barn og være sin manns støtte som Gud skapte dem til av Adams ribben, som ligger hans hjerte nærmest.

Gud har planlagt et konservativt backlash for kvinnesaken, fordi det fører til så mye urett og djevelskap i samfunnet. Satan har planlagt og utfører sine mottrekk. Vi må alltid huske på at for det første er dette en åndskamp, som pågår i de åndelige sfærer, Efeserne / Eph. 6:12. For hver eneste skritt Guds Utvalgte Folk ( de kristne ) beveger verden fremover, så vil Satan og Satans Synagoges (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) evighetens fordømte bevege den to skritt tilbake.

A satanic Beast of the Serpent seed

Guds kvinner som ikke er Slangens undersåtter, de arbeider for Helheten, Far – Mor – Barn, sin Familie. Det utgjør en helhet, uten den helheten intakt rakner samfunnet fra innsiden. Det er hva jødene ved makten bedriver, og det var deres agenda med kvinnesaken og forårsake. Guds kvinner tar avstand fra feminazismen til jødene som bruker det som verktøy for splitt og hersk for å ødelegge vår nasjons kristne fundament og erstatte den med bolsjevik-jødisk sovjetisk satanisme. Guds kvinner gjør en innsats for mann og barn, ikke for seg selv.

Den rette Kvinne som skapt av Gud før hun ble pervertert av verden og Satan er IKKE selvsentrert. Feminaziene er en PERVERTERT kvinne. De er en bastard skapt av mennesker, av hormonforstyrrelser. Kvinnen har Gud skapt med Omsorg for andre FØRST. De perverse og perverterte satanister som er en perversjon av det kvinnelige er motsatt. Meg, meg, meg, meg – det heslige sataniske selvsentrerte egoisme evangelium.

Satans tjenerskap; Staten og Arbeidsgiver går foran mann og barn

Mengelene overtar i psykiatrien. Det får alle bare finne seg i, fordi jødene med makten vil trygge seg selv, ikke deg eller meg. De vil ha dette som et system til å ta ENHVER de vil, syk eller ikke. Den som ikke er syk, lyver de syk. De er flink til det, alltid vært det (John 8:44).

«Hvis der ikke er noen Gud, så er alt tillatt»

The Soviet Psychiatric Prisons

Belteseng som regelrett hevn
Du trenger ikke å bla veldig langt tilbake i psykiatriens historiebøker før fingrene dine blir klebrige av gammelt blod og sidene lukter av urin, avføring, seilduksbad og lobotomi. Om du blir noe uvel av tanken, betyr det bare at du er et sunt menneske med grunnleggende empati for andre.

Den nye regjeringen vil frata psykisk syke sin selvbestemmelsesrett
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/den-nye-regjeringen-vil-frata-psykisk-syke-sin-selvbestemmelsesrett/
(Backup)
https://web.archive.org/web/20211019095140/https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/den-nye-regjeringen-vil-frata-psykisk-syke-sin-selvbestemmelsesrett/o/5-95-319999

Stakkars ungdom som må leve i verden under disse ondskapsfulle ved makten. Jødene ved makten her eller i Sovjet ala 1917 hadde/har absolutt ingen som helst skrupler med å gjøre dette mot hvem som helst som ikke tilhører deres egen stamme. Den gang nasjonen var kristen, sendte vi våre klokeste menn til Eidsvoll. Nå er nesten alt fra Eidsvoll skrapet. Det er hodeløs høneflokk i Storting og Regjering, uten noen reell hane å passe på høneflokken. Jeg vet ikke om en eneste ting som har blitt bedre av kvinner og jøder ved makten, annet enn deres selvsentrerte interesser da.

Kongsberg psyop, klar agenda:

  1. Sikre en god og problemfri flyt av psykiatrisk tvangslov gjennom Stortinget i november (jødisk bolsjevik Sovjet-style)
  2. Bekymringsmelding om konservatoivtb kirke- og meninghetssyn. Anti-feminismen i kristenheten blir sykeliggjort, og trenger «behandling».
  3. Religiøse forestillinger skal sykeliggjøres, også Sovjet-style. Dagens bolsjevik jøder endrer IKKE en suksessformel for den negative samfunnsdannelsen for den nasjon de skal ødelegge.

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_abuse_of_psychiatry_in_the_Soviet_Union

Når det tvertimot er de som krever det som trenger behandling, aller helst eksorsisme. Den spesielle retorikk fra politiet i dagene etter Kongsberg viser at dette er en politisk aksjon, med eller uten døde. «Politiet fører en politisk argumentasjon om psykisk helse, et område politiet ikke har kompetanse på. De ber om lavere terskel for tvangsinnleggelse.«, sier en observant person på Facebok.

Slangens kvinner har avskaffet Helvete. Hvor lenge før de har avskaffet Jesus som ENESTE veien til Gud?

Feminaziene er en PERVERTERT kvinne. De er en bastard skapt av mennesker, av hormonforstyrrelser. Kvinnen har Gud skapt med Omsorg for andre FØRST. De perverse og perverterte er motsatt. Meg, meg, meg – det heslige sataniske selvsentrerte egoisme evangelium. Hardcore satanisme. Slangens kvinner har avskaffet Helvete. Hvor lenge før de har avskaffet Jesus som ENESTE veien til Gud? «Sa Gud virkelig det»?, lokket Slangen (Genesis 3:1). Klima-evangeliet. Det er kjempeviktig for Slangens kvinner. Løgner og bedrag er viktig, for Slangens Kvinner

Gud har planlagt et nødvendig backlash for kvinnesaken, konservativ oppvåkning. Satan gjør sine siste krumspring. Jødiske Randi Rosenqvist er på saken, alle som er imot kvinnesaken og feminazismen, må heretter med tvangslov i november bekymringsmeldes, og helst til judisiell observasjon, farmakologisk lobotomering og i GULAG’s tankekorreksjon, om ikke det funker så i massegrav. Dette er jødene ved makten sin standard modus operandi (Sovjet). Dette er skrevet lenge før den psykatriske ‘ekspertisen’ er engang begynt sin judisielle obervasjoner av Bråten. Det er så enkelt gjennomsiktig hva satanistene planlegger og gjennomfører.

Les kommentarene av feminazi kvinner i artikler om de to mannlige prester som har måtte vike for feminaziene. Hatet gløder av heksene som har gitt kirken en helt ny litturgi idag.

Det ble lovt oss at når landet ble styrt av kvinner, at de skulle få makt og innflytelse, så skulle alt bli så mye bedre, ble det ? Eller ble det bare mye mer følerier fremfor fornuft, og alt bare verre?

Når Jezebel blir herskende i Den Norske Kirke, som skulle vært Jesus Kristus sin bastion for kristen samfunnsutvikling, men som har blitt et sosialistisk humanistisk samfunnshus i ånden av Satan, da går det nedover med nasjonen. Folkene støtter kvinnene som støtter Satan / Baal, og da forlater Gud oss også. Kirken skulle liksom demme opp for at det politiske samfunnet blir for karnalsk (666). Nå finnes det ikke noe kristent igjen der. Helvete er avlegs, og menn får sparken som prester for å gi plass til mer kvinner med kvinnesak og ‘klima’ som sine viktigste saker. Jesus er glemt. Det er dem selv og sine medsøstre først, menn, barn og Jesus kommer langt bak i rekken på prioritetslisten.

Jeg klarer faktisk ikke å finne så mye forskjell på DNK og det nyopprettede Satanisk Samfunn, de støtter de samme sakene, kvinnesak, PRIDE og klima, og slikt:

Satan vet at det kommer reaksjoner på barn og dumme kjerringer som inntar Stortinget og Regjeringen som hellt burde vært hjemme og født barn eller sittet i kassen til Rema1000. Satan må altså gjøre noen grep som skal stagge anti-feminismen. Blir den stanset i sin fremferd, så vil Satans viktigste verktøy for å ødelegge våre nasjoner forsvinne.

Bibelsk sett, de nasjoner som jøden vil ødelegge — der har kvinner og barn makten. Menn er redusert til deres innklappere og fanklubb’er. Det er liksom slik «kompetanse» som dette, som skal gjøre de judisielle observasjoner av de som regnes som landets «fremste», fremste satanister:

Bibelsk sett er det patriarkatet i alle ting som skal råde i Guds Rike. I Satans Rike er det motsatt:

Jesaja advarer (Isaiah 3:4, 3:12):

12 Folket mitt blir undertrykt av småbarn,
og kvinner hersker over det.
Mitt folk, lederne dine villeder deg
og fører deg på villspor.

Alle som stiller spørsmål ved kvinners dumskap ved makten, de vil måtte bli marginalisert og kreve «behandlet» av psykiatrien ved «bekymringsmelding»; det vil si ved farnasøytisk lobotomering eller tankekorreksjon i offisielle GULAG’s. Dette er ingen ny behandling. Dette er bare en repetisjon av hva de jødiske bolsjeviker gjorde i Russland for nøyaktig 100 år siden, fra 1917.

Åp. / Rev. 2:20: «Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer».

Many Christians endured interrogations and torture by the KGB, including threats of castration, the elec­tric chair, prison, confinement to a psychiatric hospi­tal, and harm of family members.14
http://augustinecollective.org/god-in-the-gulag-christianitys-survival-in-soviet-russia/

Koreografi av psyopen er viktig. Jeg er 100% sikker på at den «judisielle analyse» av Espen Andersen Bråthen blir presentert som og lagt opp til at at han var kvinnefiendtlig, og dermed muslim – det passet med hans kvinnesyn, scriptet er at «han drap kvinnene har hater og den ene snille mannen som hjelper de stakkars kvinnene», og dermed skal alle anti-feminister inklusivt kristne måtte hankes inn i det jødiske sovjetsystems nye «bekymringsmelding» system som de innfører i november : Asylet > GULAG > Massegraven.

Vet dere at Jødene har gjort seg selv til guder nå ?

Alle skal bli dette, som dette – tilbe dem som om de er miniguder – når de tvertimot er heslig, løgnaktig og ondskapsfull for det meste, fordi det er med det alle nasjoners borgere blir konvertert til den anti-kristne Judaismen, å bli antikrister. De har satt seg i Guds sted (2 Thessalonians 2:4), og all verdens myndigheter horer (‘fornication’) med dem (Revelation 18:9). Alle skal transformeres til judaisk antikrist ånd. Det blir de på denne måten. Enten omfavner en Jesus Kristus ELLER Jøder. Ikke begge samtidig, de er åndsmotsetninger.

Når alle har blitt 100% Judaifisert – blitt feminister, klimafantaster, satanister, ateister, karnalsk, liberalister, sosialister, da er antiKrist kreftene på sin høyde av makt i verden, da går den Babylonske Talmud i oppfyllelse -at jødene skal eie alle ressurser og være Herskere i verden, de skal ha kibbet Jesus Kristus av tronen ved Guds høyre hånd (Isaiah 8:6).

Det er samme angiversystem som jødinnetrioen Karin Stoltenberg, Karin Killen og Gro Harlem Brundtland innførte for å ødelegge titusener av gode familier under dekke av barne ‘vern’. Disse ondskapsfulle sataniske tispene har aldri siktet på å verne noe annet eller andre enn seg selv. I det kristne system er barna foreldrenes, i det satanistiske jødiske antikrist system er barna jødenes Statsmakt sine, kollektivisert, sammen med alt annet.

Van Morrison – Western Man (Official Audio)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring