Slipp en jødisk ulv som Preses Olav Fykse inn i sauegården og han spiser lammene

Etter den falne kirkens preses Olav Fykse Tveit’s definisjon er selv Satan skapt fullkommen… ingenting er galt med ham… eller de som følger Satan. Frelse trenger de absolutt ikke iflg Fykse, BARE frigjerende budskap om å være seg selv… ikke å ANGRE sine synder og vende om…

De er ingenting galt med de som ofrer sine barn til Molok (Jeremiah 32:35, Lev. 18:21, Acts 7:43), de onde (Psalm 94:23, Isaiah 3:11), de urettvise (Rom. 1:18, Jeremiah 22:13), og alle andre av Bibelens syndere og urettmakere, mener Fykse Tveit. Alle er like god og FULLKOMMEN uten Jesus, for Guds Rike og for å være Guds Folk, ifølge Fykse. Mannen er rape gal og utpreget satanisk. REPENT betyr å «snu om», ifølge Derek Prince video nederst.

Fykse er også i (aske)-NAZI grupperingen rundt jødiske Klaus Schwab i Davos

Alt FYKSE gjør og sier så er han Jødisk, ikke kristen. Han bare utgir seg for å være kristen, for å narre lammene. Det er sparsomt med «gode gjetere» i norsk kristenhet. Da kommer ulvene. I Kirken jøder og jesuitter, og evangelisk er det de lutherske Sionistene ala Jan Hanvold og Jarle Sæle og Kjell Furnes. De har altså kuppet norsk kristenhet 100% til fordel for Jødene, Satans Synagoge. Ødelagt og krenker Luther, som skrev den fantastiske boken «Jødene og deres Løgner«, gjør og sier disse «lutheranere» det motsatte. Luther til slutt vil stå igjen som den som hade rett, resten av denne kjøpte og betalte løgnaktige «lutherske» misjonen, mens denne gjengen i skam for hele menneskeheten skal avsløres og skal få danse med de perverse og jesushatende jødevennene sine i flammehavet i Helvete til evig tid.

Les mer om (aske)-NAZI grupperingen som har kuppet makten i Norge her: https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/ §§§ https://www.riksavisen.no/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

De tilber altså alle Jødene langt mer enn de tilber Jesus Kristus, når deres PÅBUD fra Jesus er å OMVENDE Jødene ! (og resten av menneskeheten, perverse, homoer, kjønnskongruente og pedoer inklusivt). Ifølge jødiske FYKSE er alle bra nok som de er, vi er alle fullkommen, alle, samme hvor pervers de er, er bra nok for Fykses helvete han inviterer til. Bibelen beordrer ALLE å vend om, å snu fra det karnale, verdslige, prifane, til det Hellige.

Kilde
Den jødiske Satanisten fra Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3:9, John 8:44) vrir på Bibelens bud som hvilken som helst annen talmudisk kaballist. Akkurat de menneske som Jesus kaller til å omvende seg, i Luk. 5:32 , de mener jødiske Olav Fykse Tveit er 100% god nok som de er. Det gjelder for alle mennesker, at alle må vende om fra sine synder, syndene er definert nøye i Bibelen, hver og en av dem, og da vil Gud lege nasjonen deres igjen, om ikke blir de ødelagt, både de selv og nasjonene deres, 2 Chron. 7:14.

Fykse’s WEF er dette , Bertram Gross, forfatter av boken “Friendly Fascism”, fascisme definisjonen er samrøre mellom Regjeringer og Big Business (WEF) : «Gross innså senere at sentralisert makt var, i virkeligheten, lunten til tyranni. “Big Business-Big Government partnerships …“, skrev han, “were the central facts behind the power structures of old fascism in the days of Mussolini, Hitler and the Japanese empire builders. … I see Big Business and Big Government as a joint danger.“ https://www.riksavisen.no/norske-sjomenn-i-fremtiden-og-fascismens-overtagelse-av-norge/

Olav FYKSE Tveit er altså en satans agent for ødeleggelse, for destruksjon. Menneskene som kaller seg «lutherske» ledere idag, satanister og perverse:

«Urfolk, minoriteter og konsentrasjonsleiren Auschwitz står på agendaen når Kristine Sandmæl leder Den norske kirkes delegasjon til Krakow. Hun er til daglig prost i Lofoten og bor i Henningsvær sammen med kona Paula.» https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/lvf%20generalforsamling%202023%20kristine%20sandm%C3%A6l/

Som kristne har vi ei gjensidig forplikting overfor kvarandre. Som kyrkjeleiarar har vi ei forplikting til korleis vi møter folk i kyrkjene våre. Særleg for dei som treng Evangeliet som ein frigjerande bodskap til å være seg sjølv, skapt i Guds bilete, uansett kven eller kva ein er.
Det sa eg i mitt opningsinnlegg på generalforsamlinga til det Lutherske verdsforbund i Krakow i dag. Dei neste dagane skal vi be saman, samtale og verte einige om viktige spørsmål knytt til minoritetar, urfolk og korleis vi møter verda rundt oss som ein kropp, ein Ande, og eitt håp. Vitjinga til Auschwitz fredag kjem til å bli eit sterkt, men viktig skritt på vegen.
Som kollega og leiar av Mellomkyrkjeleg Råd Kristine Sandmæl seier: Det vil minne oss om kor fælt det kan bli når ekstremisme, hat og undertrykking får lov å råde i verda.
Les meir om kva Den norske kyrkja / Den norske kirke gjer i Krakow her:

Har vi noen forpliktelse ovenfor satanister som kristen å utrope dem som fullkommen hellig allerede uten Jesus Kristus, som Fykse Tveit påstår? Er forpliktelsen å minne dem på at om de ikke vender om så er de på kurs rett til Helvete. Fykse befordrer dem altså 100% beviss og villet, ondskapsfullt og villet som planlagt, til Helvete. «De skal utstøte deg ut av synagogene; faktisk kommer tiden da alle som dreper deg vil tro at de gjør Gud en tjeneste» – John 16:02, er hva Fykse og Sionister bygger opp til, fordi han innbiller menneskene at gjør du en tjeneste for Jødene så tjener du Gud, mens sannheten er at støtter du Jødene i noe som helst så støtter du Satan, og Satans folks utbredelse og makt i verden, på Jesus Kristus sin bekostning.

Så veldig svake er vel ikke Jødene, der de sitter med 100% av makten og raner pengekisten vår daglig, både i Norge og verden.. https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Og hvilken mørk antikristen natt som Fykse og jødene i felleskap leder verden inn i. Jesus undret seg : «Vil der være noen igjen med tro [og Guds Ånd] når jeg kommer ?» (Luk. 18:8). Ikke om FYKSE får holde på særlig lenge til i den norske kirke. Den jødiske ånd synest å være dominerende hos ham, ikke den kristne ånd. Da vil det nærme seg null-0 personer igjen der, og i samfunnet de skaper rundt seg.

Homo, pedofili, 8 kjønn, feminisme og porno som livsstil sykdommer, alt er Jødisk. REPENT !

askeNAZI Jødene som Fykse virker å frekventere og tilbe mer enn Jesus, dem Jesus tiltaler DIREKTE her i Joh. 8:44 med «dere er av deres far Djevelen» (det får dere aldri vite av Fykse og hans kolleger i dagens falne DNK, de har gått i kompaniskap med «Babylonerne», talmudikerne, som vi ser av bildet), og som Åpenbaringen kaller Satans Synagoge (Rev. 2:9 & 3:9) kan ha mye og total makt i verden, men de har altså ikke makt til å avskaffe Helvete.

«Omvend deg derfor og vend om til Gud, så dine synder kan utslettes, for at tider med forfriskning kan komme fra Herren, 20 og for at han kan sende Messias, som er utpekt for deg, ja, Jesus.» – Apgj. / Acts 3:19-20


«Og du vil gå fortapt også, med mindre du omvender deg [REPENT] fra dine synder og vender deg til Gud.
» – Luke 13:3

Strong’s 3340 : Fra meta og noieo; å tenke annerledes eller etterpå, dvs. Revurdere.

Hvordan jeg kan fastlå han er Jødisk og ikke Israelitt som oss andre norske tradisjonelt, WASP (white anglo saxon protestants), er beskrevet her; https://www.riksavisen.no/jewishgen-org-har-bade-israelitter-og-joder/

Det finner vi ut av ved å analysere deres «ånd», åndssvakhet, åndsløshet, de profane. Satans folk er åndssvak, åndsløs, av «denne verden», av «kjødet», som Bibelen benevner dem, jødene av Aarons åndsløshet, av Esaus («Jøde») verdslige åndsløshet inkludert. De er opptatt av harmonisk gudløst ‘samkvem’ mellom all verdens mennesker i verden (humanisme, Jødedom), ikke av Guds og Jesus Kristus som Messias sine saker.

En kommentar minner FYKSE PÅ:

«2. Kor 4.2 sier: «Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset, vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord».

Det burde heller ikke preses gjøre!»

Jeg er 100% enig i det, og ber til Gud i Jesus navn : Må jødiske FYKSE for evig brenne i Helvete for alle de får av Jesus han forfører, jfr. Matt. 18:6.

True Repentance Explained by Derek Prince

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring