Rød Kvige (Red Heifer) funnet i Texas, sendes til Israel; Satan etablerer seg i Jerusalem

Satan og Satanistene tar over Jesus sitt kongesete som verdens kongers Konge i Jerusalem (Isaiah 9:6). Denne gang er det ikke bare menneskers vilje talmud jødene av Esau sin slekt går imot. Denne gang går de imot Gud selv, for Gud bestemte at Jesus er Verdens kongers Konge (Isaiah 9:6).

Idag er jødiske Klaus Schwab (WEF) gjort til våre kongers Konge. Uten at vi har noe å si i den forbindelse, Haakon Magnus om Young Global Leaders (World Economic Forum). Jesus var/er rette «røde kvige» (offer).

I et stort skritt mot Bibelens profetiers oppfyllelse, kunngjorde det Israelske Temple Institute at fem røde kviger som har ankommet Israel er kvalifisert for bruk i seremonielle ritualer for det kommende «Tredje Tempelet»; «The Abomination of Desolation». DNK vil ofre sømmeligheten og nåden, mens i Israelske Templer ser vi det skal igjen ofres uskyldige dyr for deres synder. Finnes det en prest som tør å si hva jeg sier? Ærlighet i fordømmelsen av det 3dje Tempelet, som «ødeleggelsens vederstyggelighet» i DNK ? Alt henger sammen med alt… Jesus frelsesgjering på korset var visst ikke bra nok for noen av dem, synest det som fra mitt perspektiv, hans evangeliuum, at menneskene trenger frelse; mest fra seg selv og sin egen pattedyrnatur (arvesynden), for å bli menneske.

5 Red Heifers Arrive in Israel 2022!!

Ja, det Tempelet som Gud selv besluttet revet for at de myrdet Messias; Jesus Kristus. Jesus selv sa; «Det skal ikke bli stein tilbake på stein, og på tre dager skal jeg gjenreise Tempelet» (Matt 24:2). Dette er Guds Vilje. Men edomitt talmud jødene tror ikke på noe som den kristne Bibelen sier, så de kjører sitt eget løp. De tror KUN det som står i den Babylonske Talmud, at Jesus er født av en hore osv. Dem om det. Denne gang gjør de talmudiske edom Jødene det helt store, se Numbers 35:34. Denne gang blir de utradert, ikke bare de edomitt talmud jøder i Israel, men de som lever og bedriver djeveskap i enhver nasjon under solen, se Malachi 1:4.

https://www.riksavisen.no/tiden-naermer-seg-for-at-den-jodiske-antikrist-verdenskeiser-entrer-tronen/

Acts 5:48  «the Most High does not dwell in temples made with hands, as the prophet says» (siterer Isaiah Isaiah 48:13, 66:1, Matt. 5:34-35).

https://www.riksavisen.no/iran-attack-the-talmudic-jews-is-replacing-jesus-christ-as-the-saviours-of-the-world/

Han gjorde sin egen kropp til det menneskelige tempel heretter, med seg selv som Yppersteprest, en grunnstein i Tempelet som Byggerne hadde avvist (Matt. 21:42). Et Tempel som ikke er bygget med menneskehender (Acts 7:48, 17:24), og med en grunnstein etter Guds forordning som sataniske Byggere engang avslo å bruke (Isaiah 28:16, 1 Peter 2:7,8, Eph. 2:20-22) som er lovlig, sterk og varig, ref. Isaiah 48:13, 66:1.

Talmud jødene vil altså gjenoppta ofringen for sine sine synder, uskyldige dyr skal ofres for dem og deres kontinuerlige synder i det landet som allerede har tatt imot det endelige sonofferet; Jesus Kristus aka Messias.

Tempel Instituttet har allerede godkjent kvigene

Gud rev det salomonske satanist tempel ned.. for å holde seg nede… «Vi vil bygge opp igjen«, sier de edomittiske jødene (Malachi 1:4)… herregud, jeg er glad jeg ikke er i deres sko når Gud gjengjelder for deres oppførsel.. stolthet og arroganse av hjertet…… Khazar jødene Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros sitt Verdensrike, Great Reset – Nye (sataniske antikristne Verdensorden), de skal alle ned på kne og trygle for sine syndige liv en vakker dag.

«Edom may say, “Though we have been crushed, we will rebuild the ruins.” But this is what the LORD Almighty says: “They may build, but I will demolish. They will be called the Wicked Land, a people always under the wrath of the LORD.» – Malachi 1:4

Be my guest Jews. Jødisk tradisjon sier at det bare vil være 10 røde kviger i hele menneskehetens historie med den 10. kvige som innleder deres messianske æra (Antikristene tar verdensmakten i Verdensriket til talmudikerne). I går ble 5 helrøde kviger fløyet til Israel fra Texas. Hva betyr dette? Det betyr at hvis én rød kvige vokser til å være «perfekt uten mer enn 2 hvite hår», kan det tredje jødiske tempelet bygges etter 2000 år.

Historie
Gjennom hele historien har det bare vært 9 perfekte røde kviger siden Moses’ tid (Numbers 19:1-10), og det har ikke vært en på nærmere 2000 år. Og selv om mange i Israel er veldig ivrige etter å gjenopprette tempeltilbedelsen, vet de at det aldri vil skje før den 10. perfekte røde kvigen er funnet. De siste årene har andre røde kvigekandidater blitt identifisert, men det dukket senere opp skavanker som gjorde dem uegnet.

Kan det være mulig at letingen etter den 10. røde kvigen endelig er over? Når den er identifisert, vil den bli slaktet og asken vil bli brukt til å rense det tredje tempelet i Jerusalem som vil bane vei for ankomsten av deres messias – den falske jødiske messias – antikristen; Klaus Schwab ? Donald Trump ? Penisomskårne Kong Charles? Kronprins William ? Kronprins Haakon ? Alle sammen ? »

666 kommentarer

Vi vet at Trump gav de talmudiske jøder som har makten i Israel full kontroll over Jerusalem, hvor det etter Jesus sitt sonoffer var instruert av kristne at Jerusalem er delt mellom Abrahams Barn, så har likevel de talmudiske jødene kuppet hele byen, og gjort den ukristen, faktisk satanistisk.

Were Trump supposed to be the Jewish antichrist Moshiach ? («anti’ can mean «in place of»)

The Donald: the Serpent Seed from the Royal Bloodline/Tribe of Dan
https://www.riksavisen.no/the-donald-the-serpent-seed-from-the-royal-bloodlinetribe-of-dan/

Selv Donald Trump skal en gang knele for Kristus. Hans ego vil gråte sine modige tårer, men knele SKAL han, sammen med ALLE andre, jøde som greker. Neste gang han kommer er det ikke Lammet som kommer, men Løven.

“I have lived, Sir, a long time, and the longer I live, the more convincing proofs I see of this truth—that God governs in the affairs of men. And if a sparrow cannot fall to the ground without his notice, is it probable that an empire can rise [OR FALL] without his aid? We have been assured, Sir, in the sacred writings that ‘except the Lord build the House they labour in vain that build it.’ I firmly believe this; and I also believe that without his concurring aid we shall succeed in this political building no better than the Builders of Babel.” – Benjamin Franklin

The Builders (Freemasons of B’nai Brith) in our days got the wrong cornerstone in the Building (Isaiah 28:16-17, Psalm 118:22, Acts 4:11, Matthew 21:42, Luke 20:17, Mark 12:10, 1 Peter 2:6, John 14:6). They got Zionism, where there should continue to be Jesus Christ. They got the EXACT opposition of Jesus Christ, the anti-Christ Babylonian Jews, the Babelbuilders Benjamin Franklin warned about.
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

 

Har Trump blitt større en Jesus nå ? (erstattet Jesus?)

Pastor Nathan Leal hadde et intervju for flere år siden hvor han forklarte at «ødeleggelsens vederstyggelighet» «»the abomination of desolation») ikke er en erklæring fra Antikrist slik mange oppfatter. Snarere er det restitusjon av dyreofre i det nybygde tempelet – som betyr at ofringen av Jesus Kristus som det eneste offeret som kreves for all frelse, ikke var tilstrekkelig, og det må være et annet bidrag i form av dyreofring (Numbers 19:1-10).

Mens for mange kan den mulige fremkomsten av en ren rød kvige virke spennende som potensielt et annet tegn på ting som kommer, er det faktisk en tragisk del av hva vi kaller «Endetiden». Til å understreke poenget ga Nathan Leal et enormt vitnesbyrd om hvor blasfemisk soningsofferer vil være og lister opp mange avsnitt for å bevise poenget sitt.

Som et eksempel på hvordan kristne er fanget i dette vanviddet, snakker han om en viss navngitt pastor som ønsker å fly over hele den sionistiske menigheten (Jøder Light ala Jan Hanevold sin menighet, som utgir seg for å være kristen, men er Jøder Light) sin til Israel for å være vitne til åpningen av det nye tempelet og det første offeret. Han vil ha tribuner satt opp slik at de alle kan være vitne til det.

Jeg vet nøyaktig hvem pastoren er som han mente i intervjuet, men jeg vil ikke kalle ham ut her. Han er en påstått stor tilhenger av Israel, men noen av hans forfattere sier noe annet angående «deres egen vei til frelse.»

Jeg har ikke lenger audio opptaket av intervjuet – selv om jeg fortsatt leter etter det andre steder, men jeg transkriberte det for noen år siden. Du finner den her. Den er ganske heftig.

http://danielchapternine.com/bibleStudies/nathanLeal.html

Jødenes gud er dermed ikke Jesus sin Gud eller Israels og Israelittenes Gud. Jødenes Gud er Lucifer aka Satan, jfr Åp / Rev. 2.9 & 3.9. Tempelet blir blodofringer til Maal og Molok, aka Satan.

Jødene anerkjenner ikke Jesus, fordi de ikke kjenner Gud.

Jødene skal knele for Guds Utvalgte, som av egen fri vilje gjorde det siste sonoffer, for oss alle.

Homoseksualitet, Jødisk tradisjon

I de kristne samfunn skal vi forrakte og fornekte og fortrenge de jødiske skikker, vi skal forby alt jødisk. De som praktiserer og promoterer dem som utbrer synden skal brenne i Helvete.

Sionisten som kaller seg judeo-kristne Jan Hanevold vil nok se på dette med fryd at «guds» utvalgte folk får gjenoppbygget sitt satanist tempel i kristne Jerusalem (‘kristent’ fordi Jesus beseiret sine fiender der. De tapte, nå vil de ha omkamp). Vi som er KUN kristne og ikke judeo-kristne, vi ser på dette som et tegn på Endetiden for de uten evig liv, de som skal forvares og incinereres i Gehenna aka Helvete. Hvor mange kristne sjeler han har forført og ført åndelig på avveier for sin tjeneste for jødene, Satans Synagoge (Åp. / Rev 2.9 & 3.9) og verdens pengemakt i sin griskhet, vet kun Gud, som helt sikkert holder regnskap; «ikke en spurv faller til jorden«, etc.

Jødene skal ta imot Jesus sitt ultimate og endelige sonoffer, gjøre det Han sier, knele og legge av hovmod og arroganse, om de må gråte i sine tenners gnissel for å må la hovmodet og #PRIDE dø i seg, eller dø selv – på Gehenna ! Valget er fritt.

666 menneskenaturens tall

Det menneskelige pattedyrs natur (666) er ikke mye å feire med #PRIDE (stolthet); … heslig… pervers… Arvesyndens medisin: Jesus Kristus. Klarer en ikke å korsfeste sin lavere menneskelige natur (666), så er avskummet omtrent like mye å samle på som de andre pattedyrene på Animal Farm; lammet eller svinet som slaktes daglig…

La de brenne i Gehenna, hvor eimen av svovel ligger tungt («fortapes», John. 3.16), den åndelige søppelplass, for menneskelig søppel (human trash). Tiden hvor det påstås det ikke er forskjell på mennesker er over. Det er stor forskjell på mennesker. Noen tilhører Gud, andre Satan. Amen.

Fra pattedyr til menneske
https://www.riksavisen.no/fra-pattedyr-til-menneske/

Easter Hallelujah
(10 year old Cassandra Star & her sister Callahan)

Cassandra : «I want to be a teacher of little kids at the same school I go to right now,” she says. “I would make sure that my classroom had God and music in it every day.” Hvilken vidunderlig jente, en gudsbenådet engel på jord, som setter Gud foran alt annet; Guds Vilje skje, i Himmelen som på Jorden. Det burde alle gjort. Da hadde vi ikke hatt dagens problemer. Alexander Solshenitzyn hva som forårsaket det khazarske røde blodbadet fra 1917 : «Menneskene har glemt Gud, det er hvorfor dette hendte» (Templeton Prize for Progress in Religion in 1983) —->>>>

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring