Skriv ut Skriv ut

Døden er en del av livet

Død av Guds nåde
Død av Guds nåde

Åndskampen trenger bolde krigere, som ikke er redd for sin egen skygge. Ikke engang for døden, som allikevel er en 100 % utgang for absolutt alle, så hvorfor være redd den?

Når mennesket før eller siden igjen blir slik de var skapt av åndens opphav, på godt og vondt, den dagen vil miraklene starte, og de er fri fra de begrensinger som deres manipulative miljøer har satt dem i. De blir hel. Kan bli karmafri her og nå. Først da kan mennesket virkelig ta valg. Bevisste valg. Og ikke la seg styre av ubevisste impulser, hva Den Tibetanske Dødeboken under kaller ‘ubevisste tendenser’.

«Min vei til opplysning brakte meg gjennom mørkets dybder…. Du kan ikke leve fullt ut uten å gjre opp med din dødsfrykt».
“My path to enlightenment brought me through the depths of the darkness…. You can’t live fully without coming to terms with your mortality”.

– Dr. Leonard G. Horowitz

Denne Alle Frykters Mor, som døden også blir kalt, er beskrevet i mange slags litteratur og tekster. Gjør døden forskjell på folk, etter hvordan deres handlinger og bevissthet er i livet? Mange forfattere mener det.

Bob Dylan for eksempel spår en dårlig utgang for Krigens Herrer:

Masters Of War
Masters of War. Like Judas of old.
You lie and deceive. A world war can be won.
You want me to believe.

You might say that I’m young. You might say I’m unlearned.
But there’s one thing I know. Though I’m younger than you.
Even Jesus would never. Forgive what you do.

Let me ask you one question, is your money that good?
Will it buy you forgiveness? Do you think that it could?
I think you will find, when your death takes it`s toll
All the money you made, won`t ever buy back your soul!

– Bob Dylan

Hele Bob Dylans tekst her.

Verdens herskere liker jo dårlig at mennesker blir frie og opplyste, og vil nok gjøre sitt beste for å stanse den utviklingen.

Sogyal Rimpoche beskriver i Den Tibetanske Dødeboken om sinnets negative egenskaper at opplevelsene, hallusinasjonene i bardoen (mellomtilstanden mellom død og gjenfødsel) kan bli temmelig skremmende. Sterkt negative handlinger som ikke er angret og «renset», legger inntrykk eller «frø» i sinnet, som i bardoen kan gi opphav til regulære nedturer eller paranoide, skremmende syner og lyder, og kan gjøre at den avdøde, fordi han/hun ikke forstår at det er sinnets egne projeksjoner, derfor prøver å gjemme seg og tar den første og beste gjenfødsel som byr seg. Jo mer frykt og paranoia, jo dårligere gjenfødsel. En forstår dermed at det har sin pris å hjelpe verdensmakten og undertrykke og forfølge uskyldige individer. Karma bygges i livet, god eller dårlig.

Når mitt livs reise har nådd enden,
og side ingen slektninger kan dra med meg fra denne verden
så vandrer jeg til bardo tilstanden alene,
må de fredfule og vrede Buddhas sende
ut kraften av deres medlidenhet
og rense ut det tette mørkets av ignoranse.

Når separert fra elskede venner, vandrer alene
mine egne projeksjoner tomme former åpenbares,
må Buddhaene sende deres medlidenhets kraft
slik at bardoens terror ikke kommer.

Når de fem strålende lys av av visdom skinner,
uten frykt kan jeg gjenkjenne meg selv;
når formene til de fredelige og de vrede åpenbarer seg,
fryktløs og tillitsfull vil jeg gjerne gjenkjenne bardoen.

Når jeg lider meg gjennom kraften til ond karma,
må de fredfulle og vrede Buddhaene ta bort lidelsen;
når lyden av dharmata bruser som av tusen tordener
må det bli transformert til lyden av mahaya læren.

Når jeg følger min karma, uten noen steder å gjemme seg,
må de fredfulle og vrede Buddhaene bli min tilflukt;
når jeg lider under karmaen av ubevisste tendenser,
må sanadhi av velsignelse og glans åpenbare seg.

(s.103)


Etter At Du Dør
av TruthBook.com

The player will show in this paragraph


«Jeg vil handle til beste for alle mennesker. Hvis jeg ikke klarer dette vil jeg gjenkjenne bardo tilstanden som den er, og å nå dette udelelige Store Symbol formen i bardoen, jeg vil handle til beste for alle vesener så ubegrenset som universet, på hvilken som helst måte som vil innfluere dem. » s. 36.

«I løpet av denne tiden, når de voldsomme forvirrede projeksjoner til karma ennå ikke har åpenbart seg, og terroren til Dødens Herrer ennå ikke har kommet, skal instruksjonene bli gitt. [] Hvis han forstår læren på denne tiden, vil mot og sønn dharmatas møtes, og han er ikke lenger dominert av karma. [] Men om han er ikke fri fra den, da hva som kalles den tredje bardoen, dharmatas bardo, åpenbarer seg. De forvirrede projeksjoner til karma vil åpenbare seg i den tredje bardoen, så det er av største viktighet at denne store åpenbaring i bardoen blir forstått denne gang, for den er meget kraftfull og hjelpefull.» s. 38-39.

«På den tiden, under påvirkningen av dårlig karma, vil du bli skrekkslagen og miste visdommen til dharmatu med sitt klare blå lys, men du føler en følelse av velvære mot det milde hvite lyset til gudene.»

[Shamballa Dragon Edition (1987), Franscesca Fremantle & Chogyam Trungpa]

Forkynneren
Fork 4:1 Jeg så igjen på all den urett
som blir gjort under solen.
Jeg så de undertryktes tårer,
og ingen trøstet dem.
De som undertrykte dem,
hadde makten i sin hånd,
og det var ingen som trøstet.
2 Da priste jeg de døde lykksalige,
de som var borte for lenge siden.
De har det bedre enn de levende,
de som ennå er i live.
3 Men lykkeligere enn begge
er de som aldri har levd og sett
det onde som blir gjort under solen.

http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ECC&chapter=4

Det blir altså ifølge kristendommen livets viktigste oppgave dette å se og forstå ‘det onde som blir gjort under solen’. De som ikke er bevisst ondskapen, vil naturlig nok heller ikke kunne se den eller forstå den.

“Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.”
Johannes 5:24

«Jorden er et sinnsykt asyl, hvor andre planeter deporterer sine galninger.»
-Voltaire (Memnon the Philosopher)

Salmene 9:18 De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud.
Psa 9:17 The wicked shall be turned into hell, [and] all the nations that forget God.

Kanskje på tide å begynne å tenke over disse saker?

Spread the love