EØS bedraget

Eøs- direktiver innført stikk i strid med Grunnloven og Stortinget.

Bjarne Lindstrøm i UD var en primus motor i å få innført EØS – direktivene i dølgsmål (hemmelighet)

Dette er i følge Straffelovens § 83 rettsstridig.

Norsk rett bygger nemlig på det såkalte allmenningsprinsippet. Etter dette prinsipp har alle mennesker i utgangspunktet den samme rett og plikt til å delta i forvaltning og utnyttelse av naturressursene, uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn eller nummer i søskenrekken. Men for å kunne utøve sine rettigheter og oppfylle sine plikter må PERSONEN være fysisk til stede. Det innebærer at naturressursene skal forvaltes og utnyttes av lokalbefolkeningen under hensyntagen til de kommende generasjoner. INGEN har rett til å overdra utnyttelsen av fellesressursene til utenforstående for lengere periode enn sin egen levetid.

Vannkraften

Hjemfallsordningen for Vannkraftverk bygger på at allmenningsprinsippet er blitt grovt krenket dersom en eller flere «eiere» har avhendet naturresursser som egentlig tilhører ennå ufødte generasjoner.

EU-landenes rett

Eu- landenes rett bygger på katolsk rettsoppfatning. Denne retten har sin rot i troen på at Kirken og i siste instans paven forvalter Skaperens eiendomsrett til Jorden og alle levende vesener som befinner seg på den. For å gjemmomføre dette verdensherredømme i praksis, har den katolske Kirken lagd et sinnrikt system basert på ideen om den selveiende kapital.

Norsk rett

I norsk rett har den selveiende kapita (trust stiftelse) ingen plass. Det er en jesuittisk oppfinnelse, og frem til 1956 var det forbudt for jesuitter å oppholde seg i Norge, for å unngå at ytringsfriheten ble misbrukt til å utbre deres lære.
Men fra opphevelsen av jesuittparagrafen har omdannelsen av Norge til jesuittstat gått raskt. Via den europeiske «menneskerettighetskonvensjon» har de selveiende kapitaler blitt likestilt med fysiske personer i det norske rettssystemet.

Torvald Stoltenberg har ingen ting å være stolt av.
Han kom med et «suverent» forslag i 1991 i Brussel, som i dag viser oss hvem Stoltenberg har arbeidet for som Norges forhandlingsmann i EU. Han sa at EU kommisjonen skulle få fiskekvoter i Norsk økonomisk sone.

Eøs- direktiver innført stikk i strid med Grunnloven og Stortinget.

UD’s Bjarne Lindstrøm’s «genistrek».

eos_03.jpg

Med vennlig hilsen

Synnøve Fjellbakk Taftø

* * *

Som alle leserne nå forstår etter at flomkatastrofen var et faktum og UDs meget krittikkverdige forhold kom offentligheten for «ørene». Politimester Truls Fyhn var med i granskningen av personalet i UD. De var livende redde for å si noe galt om Bjarne Lindstrøm til politiet, jfr friskt i minnet hva Bjarne Lindstrøm gjorde mot deres meget avholdte kollega, Synnøve Fjellbakk Taftø. Som ble tvangsmedisinert pga av at Lindstrøm vitnet falskt imot henne i retten.

Bondevik gikk ut og forsvarte Lindstrøm da han var «sykemeldt». Hvor var du Bondevik da Synnøve ble tvangslinnlagt av kompisen din, Lindstrøm?

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)