Psykiatri: En vellykket jødisk vitenskap mot dissenteri

Psykiatri er rett og slett for jødene å skaffe seg et verkøy for å tie mennesker de ikke liker, ved å skape eksistensiell frykt hos borgerne, barne-‘vern’, psykiatri – Norge er et foregangsland på slik psykopolitikk for å skaffe seg en lydig befolkning etter andre verdenskrig hvoretter den internasjonale jødedom kuppet makten i vårt land ved sine tjenere og nasjonens forrædere Håkon Lie og Jens Kristian Hauge o.a.

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Han til venstre kjemisk lobotomerte Synnøve Fjellbak Taftø for å avsløre at vi er under okkupasjon siden WW2, han til høyre velsigner det. Må Gud straffe dem for å bruke sin makt til egoistisk ondskap.

De talmudisk jødiske bolsjevik okkupasjonsregjeringene i vest vet verdien av å bruke det psykiske helsesystemet og seksjonering som et våpen mot folket. Fra Sovjetunionens tid ble mentalsykehus brukt til å ødelegge folk som var imot jødisk kommunisme.

Psykiatri, Sovjetisk dødsindustri

Skap-jødene dominerer faktisk det aller meste i Norge også idag, ikke bare Sovjet fra 1917, utenom Heiberg familiens domener også, kan jeg si uten å overdrive.

Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles
https://www.riksavisen.no/norge-apartheidstat-i-norsk-rettspleie-joder-uber-alles/

DEEPSTATE Norway 1945-2023: From NAZI occupation to askeNAZI occupation
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Alle blir tatt ut som er til fare for deres Great Reset, deres Nye Verdensorden, først og fremst kristne.

Ondskap satt i system

Å være kristen vil etter hvert bli diagnostisert som psykiatrisk sykdom, som i Sovjet under bolsjevik-jødenes lederskap fra 1917. Av frykt må kristne redusere Evangeliet til ingenting. Jeg kan ikke bevise det, men jeg mistenker at enhver minister i hvilken som helst Regjering vi har er skapjøde, for som de tolker Bibelen satanisk talmudisk, så skal de ha all makt i hele verden når deres antikristne ‘messianske’ rike kommer, sier Talmud. De har satt seg i «Guds sted» blitt guder selv ved å skape en ny raseblanding, hvite kvinner skal de tvinge til å parre seg med negere sier den jødiske president Sarkozy – de avler nye raser enn de Gud skapte som om mennesker er hunder, skape ny DNA rase ved vaksiner og tvangsparre dem, til og med kuppet Kristus sin trone i Jerusalem. Alle som protesterer kaller de psykiatriske kasus.

Når de er på høyden av sin makt, er kristne på bunn, som Johannes sin Åpenbaring beretter om. Perverse folk disse Gog & Magog jødene, spør du meg.

Psykofarmaka («sorcery») er god business. The Great Merchants, Fyrstene på Jorden, jfr. Åp. / Rev. 18:23

Brandon Raub-saken viser hvordan jødenes B’nai Brith-frimurer-patsy-regjering prøver å skremme kristne hvite mennesker mot å bry seg politisk med hva jødene gjør i samfunnet, ved å bruke disse bølle-kriminelle taktikkene. De sier; Om dere ikke er snill og gjør som vi sier, så går det deg som det gikk med Brandon Raub. Brandon Raub er brukt som en advarsel.

I det vi gir inn for frykten for jødenes viktigste våpen og verktøy for å legge under seg kristne sivilisasasjon til sin Nye Verdensorden, Great Reset til askeNazi jøden Klaus Schwab, da har vi tapt. Da har Jesus tapt sin kamp via oss kristne, som vi ble beordret til å holde fortet mot disse satans ormeyngel til han kommer igjen.

Hvem har gitt denne perverse satan av en jøde makt til å si at våre samfunn aldri skal bli normal igjen ?

Jeg har jo tidligere skrevet om en kvinne som jeg er ganske sikker på er jødinne, utseendet å bedømme; https://www.riksavisen.no/aggressive-menn-rettspsykiater-randi-rosenqvist-har-avslort-kongsberg-agenda/, hvordan hun legger opp sin ondskapsfulle plan, trenger nye verktøy for destabilisering av vår nasjon, tie politisk dissens om sine ondskapsfulle forehavender jødene har for vår nasjon og vårt folk; Avkristne nasjonen er bare en av dem, første skritt. Aggressive menn er dermed Randi Rosenqvists sataniske plan for Norge sine verste fiender, fordi det er de «aggressive menn» som til til slutt kan stanse jødenes fremdrift i sine planer. Sovjet-Israelernes gang er :

Asylet > GULAG > Massegraven.

Massegravene på Gaustad. «Ni av de første 15 menneskene som ble lobotomert ved Gaustad sykehus døde av blodtap på operasjonsbordet. De ble simpelthen avlivet som følge av at sykehussjef Ørnulv Ødegårds psykokirurger stakk kniver inn i deres hjerne «til beste for pasienten»https://www.riksavisen.no/arnold-jukleroed-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avsloert/

Sosialdemokratiets «ariske» Idealer
https://www.riksavisen.no/sosialdemokratiets-ariske-idealer/

Feilen mange kristne gjør er å anta at det vesen de ser på media sitt bilde av Randi Rosenqvist er skrudd sammen på samme måte som dem selv, med et snev av godhet og varme følelser for et medmenneske. FEIL! Denne jødinne har ikke en eneste godhetsfølelse for noe kristent medmenneske vil jeg anta. Hun brenner heller etter begjær å få gjøre den kristne noe vondt. Det er sannsynligvis hele motivasjonen for hennes karriere, karriere valg.

Dette er Gog & Magog jødenes spesielle vitenskap hvordan klare

Vi kristne MÅ huske på at disse talmudiske Gog & Magog edomitt jøder av Esaus rase (Jacobs onde karnalske bror) like lite som på Jesus sin tid er nå idag ikke sammenskrudd slik som oss kristne av Jakob-Israels slekt. De er den diamentrale motsetning; Ondskap og djevelskap romsterer rundt i deres hoder hele 100% av tiden. Der finnes ikke en eneste god følelse i dem, de pønsker på djevelskap dag og natt.

I boken «Psykiatri», 1972, 6.utgv 1997, «Kap 1, Innledning», s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet «Psykiatrien som behandler og vokter»:

«Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll».

Psykiatrien som behandler og vokter
https://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

I boken «Dødelig psykiatri og organisert fornektelse» (2015), beskriver forfatter Peter C. Gøtzche forholdene, side 176: «Mennesker med shizofreni lever i gjennomsnitt omkring 20 år kortere enn andre. Selvmord spiller en mindre rolle, og de fleste dødsfall forårsakes sannsynligvis av antipsykotiske legemidler. Ganske pussig kalles omkring to tredjedeler av overdødeligheten «naturlige dødsfall», hvilket det ikke er, da det hovedsaklig er legemiddeldødsfall«.

Mordere i hvite frakker altså.

Jesus advarer oss, Deres åndsfader er Satan, som har vært en morder fra begynnelsen, og som sin guddom Satan slik er de talmudiske Gog & Magog jødene, sier Bibelen her bl.a. : John 8:44.

Psykiatri er et jødisk kommunistisk våpen mot hvite KRISTNE mennesker, mener noen, fordi jødenes krig er ikke personlig mot hvite mennesker. Det er Kristus som er erkefienden for deres brennende hat, det er forbeholdt kristne for at Jesus Kristus utsatte deres Nye Verdensorden, Great Reset med 2000 år. Kristne er offer fordi jødene hater Kristus, så hater de med blodig psykotisk vanvidd alle kristne.

I middelalderen var jødiske medisinmenn berømt for å forgifte kristne. Det gikk også advarsler utom at de snek seg rundt om nettene og forgiftet brønnene til kristne mennesker. Psykiatri er en jødisk skapelse, den har ikke noe grunnlag i vitenskap overhodet, den er den mest uredelige av hele det jødiske medisinske etablissementet. En psykiater kan gjøre det ingen politimann kan gjøre, ingen dommer kan gjøre, det ingen rettsmedisinske laboratorium kan gjøre, det vil si å seksjonere noen under psykisk helselover uten bevis overhodet. Bare ett ord er nok eller en setning tatt ut av kontekst.

Psykiateren kan fengsle deg på grunnlag av ett intervju og tvinge deg til medisinering, kjemisk lobotomering. De kan drepe alt liv i deg, for ved medisinering ala kjemisk lobotomering skaper de egentlig et tomt dyr av sine ofre. Stoffene i seg selv er farlige og kan lett destabilisere en normal person, så faktisk skaper psykiateren sitt eget klientell.

Effekten av å låse en person inne med andre narko-kjemisk-lobotomering-medisin skadede innsatte er traumatisk og øker den destabiliserende effekten av stoffene. «Se vi fortalte deg at han var sint» kan psykiateren si, etter å ha ødelagt et menneske med sin perverterte omsorg.

Psykiatri er et jødisk kommunistisk våpen mot hvite mennesker, hvis du ikke har lest boken ‘The Soviet Textbook on Psychopolitics’ av Kenneth Goth, så bør du gjøre det. Du kan laste den ned gratis på internett i PDF-form.

Hjernevask manualen kommenterte jeg sammen med dens far sannsynligvis jødiske Karl Evang i 2010 artikkel også:
https://www.riksavisen.no/psykopolitikk-dets-opphav-og-implementering/

Dette var tilsynelatende heftet som først ble gitt ut på russisk til kommuniststudenter ved universitetet i Moskva på 1930-tallet. Den ble distribuert til kommunister i Amerika.

Den jødiske psykiatrien til kommunistene er nå identisk med vår i den vestlige verden, en gudløs kriminell ateistisk doktrine om Frankenstein-medisin som vil frarøve og skremme mennesker fra å ha tro på Gud.

Hvor dumme og perverse disse medisinske folk som baserer et medisinsk system på en jødisk mann ved navn Sigmund Freud, som uttalte at menneskets naturlige instinkt var å myrde sin far for å ha sex med sin mor må jo alle forstå at dette er syke mennesker som tror på dette, at de tror det er vitenskap, når det ikke er annet enn jødisk seksualpervers dumskap. Dette er mot alle naturlige instinkter og naturlig skapelsesorden, fullstendig gærn. Jødisk patologiske sexualfiksering.

Dette jødiske tullet, designet for å destabilisere sinnet til den kristne goyim med det formål å beseire den hvite kristne nasjonen for internasjonal jødedom. Bare en liten del av den jødiske krigen mot hvite kristne sivilisasjoner, men en viktig del av krigen mot oss.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring