Menneskerettighetene må ut av den Norske Grunnloven

Frimurere og Jesuitter skaper urett og lovløshet i det norske rettssystem for at du skal velge det internasjonale rettsystem til «de gale globale’. Det norske rettssystem basert på kristne prinsipper på rett og galt har tjent oss i tusenvis av år, men er nå erstattet av luciferianerne sitt. Frimurernes og Jesuittenes agenter arbeider for at du skal bruke det globale rettsystem i EU og FN, og ikke det norske, det vi har innflytelse på og kan skape selv i vårt eget bilde.

Vi hadde borgerretter i dette landet før både Magna Carta og Bill og Rights og EU og FN’s ‘menneskerettigheter’, borgerretter som beskyttet de rettmessige eierne av landet mot nihilistene og mobben i gatas parlament, beskyttet borgerne, fra overgrep og vilkårlighet og tyranni fra de ondsinnede som alltid kupper Statsmakten (skjer alltid), og som satte strenge grenser for hva de statsansatte og politikere kan gjøre og ikke, og Straffelov som straffet dem om de gikk utover sine mandat.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

Advokaten til den gærne og voldelige ultra fanatiske sosialist og Arbeiderpartimann og humanist Øivind Bergh ved Havforskningsinstituttet, med navn Jon Wessel-Aas, er en av de fremste promoterere av Menneskerettighetene i Norge. Der finnes et utall nyttige idioter som ham som promoterer de gale globale sitt legale rammeverk for verden. Min metode for å være på den sikre side moralsk og åndelig, er å se på hva satanistiske ukristelige sosialister gjør og vil, og så gå for det motsatte.

De vil at offentlige overtredere og kriminelle som jobber i Staten skal straffes etter internasjonalt rettsystem, og promoterer aldri den norske Straffelov, gir inntrykk av at det norske folk er en ubehjelpelig og stakkarslig gruppe med massebevisste offer, og ikke et folk som kan styre seg selv og straffe sine egne kriminelle i forvaltning og politikk.

Det legale rammeverk for globalistenes Nye Verdensorden. Hva skal du med det?

  • Det er en menneskerett for barbarer og velstands søkere å komme til ditt land og bo og leve på din regning, men det er ikke din menneskerettighet å være dem foruten.
  • Det er en menneskerettighet for perverse å paradere deres gater, og skremme og ødelegge uskylden i barn og unge, men du har ingen menneskerett til å være perversitetene foruten.
  • Det er en menneskerettighet å drepe babier, men det er ikke en menneskerettighet å være mordere foruten.
  • Det er en menneskerettighet å lyve og unnslå sannheten, hat- og diskrimineringslover, men det er ikke en menneskerettighet å elske sannhet og redelighet i den offentlige opinionsdannende diskurs.
  • Det er en menneskerettighet å mishandle barn ved den fysisk omskjæring av forhuder, men det er ikke en menneskerettighet å være politisk imot denne barbarisme.

Vi trenger å bli herrer i eget hus igjen, det gjøres ved å fjerne Menneskerettighetene til EU og FN fra Grunnloven. I samme omgang kan ‘humanismen’ fjernes fra vår Grunnlov som en tradisjonell verdi som de la til i 2012. Det har den aldri vært. Skal vår Grunnlov være basert på løgner og bedrag? Humanismen er en sekulær og sosialistisk religion, med et materialistisk verdenssyn, en verden uten Gud. Norges religion har tradisjonelt vært kristen, ikke humanisme.

Grunnloven § 2 etter 2012: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.» (?)

Løgn og bedrag!

Frimurerne setter opp ressursterke personer utenfor sine egne nettverk for villede urettferdige tap og urett skapt for formålet i det norske rettsvesen (2 Thessalonians 2:3Open in Logos Bible Software (if available)) for at de skal promotere globalismen og internasjonalisering de skal bli tvunget til å bruke for å få rettferdighet. Alt dette for å legge Norge under internasjonal jurisdiksjon, sammen med resten av verden.

Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?)
http://www.riksavisen.no/frimurernes-menneskerettigheter-for-frihet-likhet-og-brorskap/

Frimurer magasinet til den jødisk inspirerte Kaballah og Zohar Skotske Rite kaltes New Age, de har veldig mange nyttige idioter i sin stall.. «We are Legions, We are Many».. Deler av Frimureriet var kristent, som enkelte av de som stod bak den norske Grunnloven av 1814, inntil de ble kuppet av satanister, med Jødinnen Madam Blavatski for den luciferiske lære på slutten av attenhundretallet (se video nedenfor).

Aquarius: The Age of Evil (Full Movie)

For kristne vil det nok heller bli lite av både likhet og brorskap, hvordan kan gudelige ha brorskap med ugudelige satanister (2 Corinthians 6:14)?

Min politiske fanesak, gjeninnføre Grunnlovens § 2 fra 1814 med noen tillegg:

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter, okkult Frimureri under B’nai Brith og Munkeordener maae ikke taales. Jøder, muslimer, budhister, hinduister og Satanister og Luciferianere ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»

(Vi har nok med våre egne Satanister)

Sosialismen som ‘siviliserende’ kraft

Jeg lo så jeg ristet av Øivind Bergh, som mener at han selv og hans kamerater er den siviliserende kraft i verden og samfunnet vårt:

«Denne delen av religionskritikken deler jeg, jeg nekter å anerkjenne at religion nødvendigvis er en siviliserende kraft.«, sier lakselusprofessor Øivind Bergh, han som forøvrig sitter i offentlig utvalg som skal sikre trygg og sikker mat for forbrukerne.

Tusen år med kristen basis i vår Grunnlov har tilsynelatende vært siviliserende og suksessfull nok til at Øivind Bergh og et utall radikale sosialister kan sitte på statslønn og bedrive sin bolsjevikisering av vårt land på full tid. En løsning som vi vet kostet 66 million mennesker livet i USSR, de fleste kristne.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Men denne er ‘siviliserende’, den bevegelsen Øivind Bergh tilhører?

Willi Münzenberg, ennå en revolusjonær jøde hvis foreslåtte løsning på problemene som råder i samfunnet var «å organisere intellektuelle og bruke dem til å gjøre den vestlige sivilisasjonen så at den stinket. Først da, etter at de har ødelagt alle sine verdier og gjort livet umulig, kan vi pålegge proletariatets diktatur «. Kominterns propagandasjef Willi Munzenberg, igjen, oppsummerte Frankfurt-skolens langsiktige operasjon, slik: «Vi vil gjøre Vesten så korrupt at den stinker

WILLI MUNZENBERG,
JØDISK REVOLUSJONÆR AV FRANKFURT SKOLEN

«Vi må organisere intellektuelle og bruke dem til å gjøre den Vestlige sivilisasjon at den stinker ! Først da, etter at de har korrupte alle sine verdier og gjort livet umulig, kan vi pålegge proletariatets diktatur. «

“We must organise the intellectuals and use them TO MAKE WESTERN CIVILIZATION STINK! Only then, after they have CORRUPTED ALL ITS VALUES AND MADE LIFE IMPOSSIBLE, can we impose the dictatorship of the proletariat.” (Emphasis added)

https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html

De har vært mer enn suksessfulle.

De sosialistiske radikales infiltrasjon av våre kirker og menigheter.

Kirken og de kristne menigheter er ikke lenger noen motpol til denne ånds skifte i norske og amerikansk offentlighet, de har blitt sosialister og humanister:

Bella Dodd som var kommunistenes leder i USA, konverterte til Katolisisme på slutten av sitt liv. Hun sa som en ex-Kommunist:

«På 1930-tallet la vi elleve hundre menn inn i prestestanden for å ødelegge Kirken fra innsiden.»

Tanken var at disse mennene skulle ordineres, og deretter klatre opp på stigen av innflytelse og autoritet som monsignorer og biskoper. Da sa hun: «Nå er de på de høyeste stedene i Kirken. De arbeider for å skape forandringer for at den katolske kirken ikke ville vær lenger effektiv mot kommunismen. «Hun sa også at disse endringene ville være så drastiske at» du ikke vil gjenkjenne den katolske kirken. »

Og jeg som trodde det var Kirkens oppgave at Syse som skulle ta innover seg det kristne Evangelium, og ikke motsatt… jeg har sikkert misforstått..

Transhumanisme, omskape seg i sitt eget bilde

Er forhuden en feil med Guds skaperverk? Er den fysiske omskjæring en spotting av Skaperverket?

Nei og ja. Bibelen sier at Gud uttalte at skapelsen var «veldig bra» (1. Mosebok 1:31) og at menneskene ble skapt i Guds bilde (1. Mosebok 1:27). Apostelen Paulus sa også at Gud gjorde hver eneste del av kroppen som han ønsket det skulle være. (1 Kor 12:18). men Satanistene (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) vil det annerledes. De vil ha dette på sin måte.

Kristne ble befridd fra Loven, inkludert omskjæring (Apostlenes Gjerninger / Acts 15: 1-20)

Paulus sier at den rette omskjærelsen består i å bli omskjært på hjertet, altså å bli snill og grei – det er noe den fysiske omskjærelsen ikke gjør noe som helst for, tvertimot lærer de å bli ufølsom, i direkte og indirekte overførsel av begrepet ‘ufølsom’: Traumebasert opposisjon og raseri mot all verdens mennesker, bortsett fra mot de rabbier som gjør dette mot dem (?).

«.. men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.» – Romerne 2:29

Sånn bør det være i vårt land… da hadde vi igjen blitt et harmonisk og sivilisert folk..

Hans Jørgen Lysglimt: «John Færseth, Ervin Kohn missbruk av såkalt «Antirasistisk Senter» til egne politiske agendaer»

Bekymringsverdig utvikling

Utviklingen kan se bekymringsverdig ut for Kaukaserne – De 10 Tapte Stammer av Israel – de siste års popularisering av hybridisering og transhumanisme og ved trendens fortsettelse vil det være 2% Kaukasere i år 2100. Ved popularisering av kryssavl, vil det nok gjøre at dette går ennå raskere. Folk følger sine seksuelle lyster mer enn Guds Ord, så de er ikke så vanskelig å be, lette å få til å være medhjelpere til den sataniske agenda; Utryddelsen av en hel rase (Holocaust). De hjelper med glede til selv, til de karnalske lystenes tilfredsstillelse.

Vaksiner, næringstom GMO mat, og som skaper sykdom, kryssavl, EMF stråling, chemtrails, alt gjør sitt til at grafen blir gående i positiv trend for de tverrpolitiske sosialistiske satanister.

Det er flaks og en ‘lykke’ (uvitenhet er noen ganger en lykke) for Folk Flest at de ikke forstår at de er utsatt for kryssavl utav eksistensen, omtrent som det avles hunder og kuer og slikt.. at uvitende kaukasiere med Dyrets Merke ikke vet at de blir kryssavlet som hunder og kyr, kryssavlet ut av eksistensen ..

Popularisering av transhumanisme agendaen vil resultere i at grafen vil bli enda verre.

Hva forteller Åpenbaringen om skjebnen til de som har ‘Dyrets Merke’, som tilber dyrets bilde (Nimrod/Statsmakten), som burde heller hatt det, men som altså ikke har Guds Segl i sin panne?

Relevant lesning

Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?)
http://www.riksavisen.no/frimurernes-menneskerettigheter-for-frihet-likhet-og-brorskap/

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel
http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/

Freemasons, Jews and King Salomos (Third) Temple
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Frimurerne beordrer EU: Åpne grensene for «Immigrasjon ueber alles»
http://www.riksavisen.no/frimurerne-beordrer-eu-apne-grensene-for-immigrasjon-ueber-alles/

Sosialisme; Lucifers dødsfelle
http://www.riksavisen.no/sosialisme-lucifers-dodsfelle/

Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum
http://www.riksavisen.no/ervin-kohns-norske-chekas-100-ars-jubileum/

The Freemasonic Method of Dialectics Shaping Peoples Opinions
http://www.riksavisen.no/the-freemasonic-method-of-dialectics-shaping-peoples-opinions/

The Rise of Satanism in the Age of Aquarius | The Golden Age.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring