Statsforvalter Eva May Norderhus (AP) vil isolere Jarle Johansen på asylet for å skjule sin medskyldige forbrytelse etter Straffelovens § 365

Før norges makthavere «kongens menn og kvinner» beslutter å gjennomføre deres urettvise ondskap, husk hva som skjedde for 2000 år siden når dere forfølger og korsfester uskyldige til fordel for den tids talmudiske makthavere – jødene; torden og lyn, tempelforheng som revner, satanist tempelet deres i grus, 2000 år diaspora som pariakaste i verden, ingen vil ha dere eller bo med dere, naturlig nok, utvist fra 119 nasjoner gjennom tidene, deres ondskaper, løgner, og tyverier tatt i betraktning.

Bernadotte-jøder. De er utvist fra 119 nasjoner gjennom tidene etter Kristus, for sine latente ondskaper. Holocaust. Det var Jesus og Jesus alene som avslørte dem og deres ondskaper, en gang for alle. De innbiller seg de eier verden, men dere eier ikke verden jøder. Inntil dere har fått meg avlivet på den metode dere velger, kjemisk lobotomering eller annet, så hvis dere stjeler min eiendom, så skal jeg stjele deres illusjoner, og røpe deres hemmeligheter. Det er et løfte. Det er demokratiet. Mange meninger om statsdannelsen, frie menn, for og imot. Dere som alle oss andre er som krypdyr å regne. Gud eier verden.

HARLEM Brundtland, GAHR Støre, Jens Stoltenberg, ‘Erna Solbergs jewish roots on both sides’, de har gjort statskupp; https://www.riksavisen.no/erna-solbergs-jewish-roots-on-both-sides/

‘Kongens menn og kvinner’ er opptatt som alltid med å stjele andre menneskers eiendommer, til fordel for makthavernes agenda, belønne sine og straffe oss andre som avslører dem. «Dere vil ikke eie noenting og bli lykkelig» sier kokain-Kronprinsens Davos-askenazi sjef Klaus Schwab om Sovjet 2.0. «Og jødene vil eie alt og bli superhappy«, kontrer J. Johansen.

Hva jeg vil vise her er at kjeltringene full av løgn og bedrag til fordel for sine venner har overtatt vårt justissystem, og kjører det til sine egne og sine venners uberettigede fordel. De har på kriminelt vis endret eiendommens eierskap, og brukt forfalskede dokument og database som bevis i rettsak, jfr. Straffelovens § 361 og § 365.

Verden virkelig i Endetiden kom under herreskapet til «deOnde», som Bibelen benevner dem.

For ‘Kongens menn og kvinner’, uavhengig av «gnosis» eller ikke, må en velge mellom godt og ond, Jesus eller Lucifer (annet navn for Satan, Guds motstander) som «denne verdens lys». Målet med denne artikkel er å vise hvor gjennomført korrupt den jødiske kongens menn og kvinner har skapt om vårt tidligere kristne samfunnssystem, etter at Norge under deres ledelse ble omformet fra å være 1000 år kristent til å bli jødisk «humanistisk», et falskt «lys» etter frimurersk ‘gnosis’. Jeg har reist en sak om erstatning fra Staten ved Oslo Tingrett. Denne artikkel skal tjene som dokumentasjon for d.s.

Møre og Romsdals maktapparat vil putte Jarle Johansen på asylet for sterk neddoping, og snarlig død, for å skjule egen kriminalitet, Politimester Ingar Bøen, Statsforvalter Else May Norderhus Botten med Rigmor Brøste, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, dommer Oskarsson og Rådmann Karl Andre Birkhol med hensynsløs atferd etter Straffelovens § 266 for å dekke over sine egne kriminelle handlinger skal vi se.

Jeg anmeldte den kommuneansatte for korrupsjon tidligere. Bøens konstabler henla saken på rekordtid, selvfølgelig. Selv om beviset ble vedlagt til dem, slik at de ikke skulle måtte behøve å slite seg ut. Vi skal her bevise hvem som har tapt virkelighetsforankringen, i denne artikkel. Alle skal få vite hva de gjør, hvordan de gjør det, de har gjort det samme med hundrevis av «brysomme» personer. De som følger meg gjennom 25 års artikler kjenner de fleste de har gjort det med, den mest kjente Arnold Juklerød og Synnøve Fjellbakk Taftø tatt av Gro Harlem Brundtland og hennes væskebærer Jonas GAHR Støre. Dette er fast praksis i Norge. Min lege har kjent meg i 12 år, de lyktes ikke med sitt ondskapsfulle forsett denne gang, men de kommer nok tilbake med andre kreative opplegg for å skjule sine kriminaliteter.

Vi er mange i hva jeg kaller Hamsun-klubben etter hvert, de talmudiske bolsjevik jødene ved makten er nådeløse i sin ugudelige «humanisme» : https://www.riksavisen.no/knut-hamsun-de-jodiske-okkupasjonsmakthavernes-behov-for-a-odelegge-dem-de-hater/

En skriver ikke bok om ‘Den Hellige Ku’ uten å bli hatet av sekten

Statsforvalter i Møre og Romsdal Eva-May Botten er en av Gro Harlem Brundtland sine fremste våpendragere, under Harlem sitt mentorship, prøver å skjule sine kriminelle handlinger med å henge psykatrisk diagnose på Jarle Johansen. Hun mener at å reagere på urett, løgn og bedrag fra d.s., det skal liksom være «psykotisk». Psykotisk er å miste kontakten med virkeligheten.

Deres egne løgner har gjort at de helt fullstendig 100% har mistet kontakten med virkeligheten, hvem som eier arealet, så noen bør sende bekymringsmelding på dem, for min eiendomsrett er behørig tinglyst, enkelt ekstingveres alle andre tåpelige påstander om andres «eiendomsrett» uansett, ingenting av deres løgner, dumskap og virkelighetsflukt, kan endre det.

Det neste de kan gjøre er å lyve seg ennå lenger – når ene løgnen er nødvendig for å rettferdiggjøre den andre – inni sine psykotiske mentale lala-landskap, hvem som eier et areal av Norge ;

Ikke bli overrasket. Her er en Klubben som eier en vei, som kommunen vil ha til fordel for jødiske Jarle Bergo, visesentralbanksef for Arbeiderpartiet i sin tid, sitt hyttefelt. Han ble vel visesentralbanksjef under Gro Harlem-regjeringen, en venn av Gro altså. Kommunen løste saken med å sette Klubben 8 mnd i asylet mens de sementerte saken hans.

Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Det er standard norsk politikk på vegne av dem som har kuppet makten i landet siden andre verdenskrig, i alle partier er dette akseptert som rådende politikk, som vi vet som har studert på dette en tid, standard bolsjevik-jødisk (85% av første Sovjet regjering under Lenin / Blank og Trotsky / Bronstein var jøder), de trenger denne muligheten som i Sovjet under CHEKA, til å bruke mot alle dem som ikke går i takt med dem, som ikke gidder å heile dem. Den andre lov de jødiske undermenneskene Lenin og Trotsky laget var «dødsstraff for antisemittisme», den loven gjorde det «legalt» for dem å myrde 66 million av RUS-folket (RUS betyr Skandinav, google det) : https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/ §§ https://www.riksavisen.no/knut-hamsun-de-jodiske-okkupasjonsmakthavernes-behov-for-a-odelegge-dem-de-hater/

De kjønnskvoterte er jo ikke alltid de mest intelligente, forstår ikke hva jeg gjør eller vil. Jeg er en veldig enkel sjømann. La meg i fred å leve mitt liv som jeg vil etter kristne prinsipper, og jeg lar deg ifred. Jeg har jo ikke lovet Satan troskap som dem, med løgn og bedrag omforme verden i Satans bilde. Det kan de ikke kreve av oss kristne. Kødd med meg, og jeg kødder med deg. Jødene rett og slett bare la seg ut med feil person. David mot Goliat selvfølgelig. Kunsten er å skjønne Davids hemmelighet. Nå må de myrde meg, eller holde seg unna meg. De vil være mine fiender, la dem det. Jeg vet de er venn med Satan og får Satans tjenester til sin fordel, kunsten å lyve og bedra f.eks., Bibelen sier det, Åp. / Rev. 2:9, 3:9 og John 8:44. La oss se hvem av oss Gud er venn med, etter Gulatingsloven. Den Allmektige dommer vil gi riktig dom, ikke tvil i min sjel om det. Jeg er klar.

Statskuppet, som Bjørnstjerne Bjørnson forutså kom til å gå galt. Han mente Hårfagre-slekta skulle ha makten i Norge, ikke «marokkanske Bernadotte-jøder» som han kalte dem. Talmudiske jøder av Bernadotte-slekten eller annet, er aldri statsmenn, deres inngrodde egoisme, hang til løgn og bedrag, stjele og lyve er deres naturlige karakterer, og profane materialisme kommer i veien, derfor har de gjennom tidene vært utvist og forbudt i 119 nasjoner.

«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.»
http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Den jødiske kongens menn og kvinner i forvaltning og Storting, har vist seg å kun være en gjeng med kjetringer som Bjørnstjerne påpeker, åpenbart :

Bjørnstjerne Bjørnson. Direkte etterkommer av Tora Torbergsdatter (Giske-ætta)
https://giske-avisen.no/bjornstjerne-bjornson-direkte-etterkommer-av-tora-torbergsdatter/

URETTENS TJENERE

Vi skal ta dette litt systematisk, for å få gangen i det. Det er reist sak for Oslo Tingrett, for behandlingen denne saken har fått i rettsapparatet, med krav om erstatning. Kongens menn og kvinner kan tillate seg hva som helst tilsynelatende, de har jo makten. Men om de stjeler min eiendom, så stjeler jeg deres illusjoner;

Vi gjenkjenner dem ved løgn og bedrag, den urett de skaper, deres hat for sannhet og ærlighet, som er en kristen fakultet og karakteregenskap. Klimareligionen deres jeg skrev om for 15 år siden, det harlemske mega-bedrag ;

Jesus sier de er Djevelens Barn, med Satan som sin far (John 8:44, 15:20). Det stemmer.

Du vet dette undermennesket Harlem lyver, hver gang hun åpner kjeften. Jeg kaller det Klima-Kovid-Krig Inc. (alt er kun for dem å stjele våre penger til seg og sine). Denne laverstående rasen fra «de Falne» som Bibelen kaller «Nephilims» kopulerer seg inn, og til og med insaminerer seg inn i de beste familier, som vi lærte i denne artikkelen;

Dronning Sonja har rett til Dronning tittel, fra Giske-ætta og Harald Hårfagre ætta https://www.riksavisen.no/dronning-sonja-har-rett-til-dronning-tittel-fra-giske-aetta-og-harald-harfagre-aetta/

Jewish Crown-Prince of WEF in Davos: Re-Design Our World

Såvidt jeg vet har aldri noen nordmenn bedt kokain-prinsen å representere oss i denne jødiske tikkun olam av verden, jeg har aldri bedt om å bli «re-designet», det er noe satanisten har funnet på selv.

Katten er ute av sekken

Erstatningssak

Oslo Tingrett mener at jeg ikke har rett til å rettsforfølge korrupte dommere med krav om erstatning, for at de ikke gir meg en rettferdig, saklig og sannferdig rettsak etter § 1-1 i Tvisteloven, så det ble nettopp anket til Borgarting.

§ 200 i domstolloven tredje ledd er ikke laget for å unnta dommere og andre for ansvar eller staten for arbeidsgiveransvar for å avvike fra korrekt prosedyre og tilby borgerne rettvishet og sak etter Tvisteloven § 1, «sannferdig», rettferdig», «forsvarlig», etc. Historier fra norske dommeres hverdag, notorisk uhederlige kommuneadvokat Ingvar Harald Seth, tingrettsdommer Oskarsson og Kjetil Gjøen i Ålesund er med i komplottet mot rettferden og sannheten. Skal løgn og bedrag av disse usle menneskene blant oss vinne?

Dette skadeverk har ikke vært behandlet av Høyesterett eller noen andre etter de paragrafer, som Regjeringsadvokaten prøver å etabler en løgn om, for å forlede dommer. Vi krever herved rettsmidler mot slik uærlighet av partene som bruker forfalskede dokumenter til å tjene sin sak, mot bedre vitende.

Domstolloven § 200 om de som lyver og bedrar, og unntar Tinglyste eiendomsretter fra sakens faktum, er ikke omfattet av at saken skal være opphevet :

«En offentlig tjenestemann, prosessfullmektig, rettslig medhjelper eller privat antatt forsvarer, som gjør sig skyldig i forsømmelig eller annet utilbørlig forhold under rettergang, tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring, kan straffes med bøter og helt eller delvis ilegges erstatning til den skadelidte.»

Jordskiftedomstol leder Asbjørn Rogne

I email til undertegnede den 24-08 i 2023 sier jordskiftedomstolens leder Asbørn Rogne at krenkelser av eiendomsretten, skal forvaltningsmessig ivaretas av politiet etter anmeldelse til politiet.

Mitt problem er at Politimester Ingar Bøen og meg er ikke gode venner.

Politimester Ingar Bøen

Han ødela min datter, 25 år siden. Han hjalp sin ex kollega Grete Opshaug, morens advokat, å skape en Gjert Ingebrigtsen sak mot meg, så jeg tapte saken om at jenten ville bo hos meg. Hun er idag 33 år, jeg har knapt sett henne siden, og flere barnebarn jeg aldri har sett, takket være at Ingar Bøen er så snill med sine venner og ex. kolleger. Jeg anmeldte advokat Opshaug for falske beskyldninger, den var raskt ekspedert og henlagt. Hva gjør en ikke for sine venner, i Møre og Romsdal fylke?

Løgnens Barn, av psykiater M. Scott Peck. En sykdom egentlig.

Han myrdet kjærligheten. Datterens kjærlighet til sin far, ble endret til at hun måtte lære seg å leve i et psykologisk overgripende miljø. Advokat Opshaug og politimester Bøen endret det på noen måneder hvor hun ble nektet å møte eller få korrektiv til hjernevasken, til et livslangt hat mot sin far, som moren i fred og ro fikk implementere. Takket være radarparet Bøen, Rørstad og Opshaug. Hun måtte bare fortsette å akseptere hver av morens elskere som sine fedre hun ble påtvunget, hun måtte lære bli en ‘People of the Lie’, og akseptere at verden kan alltid bare tilby henne kun det nest beste, aldri det beste hun velger selv. Hun må underlegge seg sine Herskere.

Til dyktigere de er til løgn og urett til lenger opp karrierestigen dyttes de; Sist Jarle Johansen skrev innlegg i Sunnmørsposten med tittel «Politiet skyter spurver med kanoner» etter at de skaut en far på Ellingsøy for 25 år siden, så fant Ingar Bøen at han ville alliere seg med tidligere kollega Grete Opshaug og gi forfatter en lærepenge; Han er foruten en datter av den årsak, fremdeles, fadermord. Til flinkere de er til å lyve og gjøre urett til høyere forfremmes de i stilling.

Ingar Olav Bøen, Politimester som elsker barnemishandlere og kommuneansatte som stjeler veier og som forfalsker matrikkelen, i M&R. Jeg skriver om det i denne boken; https://www.norvision.no/product/the-prodigal-daughter-forbidden-love/

Historien er snart klar til å fortalt, på engelsk. Politimester Ingar Olav Bøen i tillegg til å underslå kriminalitet i kommunen var med på fadermordet av uskyldige småbarn. Han sammen med en annen som ble forfremmet til lensmann (det er disse korrupte og løgnaktige makten kan bruke, som blir forfremmet) var vel egentlig høgste stikkeren i tjeneste for sin tidligere kollega Grete Opshaug, som spesialisert seg på tidspunkt ca 25 år siden som advokat å produsere løgner i barnefordelingssaker for sine borderline medsøstre. Stor sans for og kompetanse i urettskaping, grad av løgnaktighet er karrierefremmende i den norske-jødisk okkuperte stat, Satan koser seg av hver eneste urett og løgn den babylonske Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) og deres nyttige idioter i systemet kan drive gjennom.

Som politimester Ingar Olav Bøen som forøvrig mest sannsynlig ikke vil etterforske kommune ansattes kriminelle handlinger i Giske Marina saken idag, men faktisk frikjenner dem med «intet kriminelt avdekket» uten etterforskning (bevis var vedlagt), altså gitt dem straffbar falsk erklæring etter Straffeloven § 365, brukt som bevis i rettsak. Det er ikke i politiets makt å dømme dette, skyldig eller uskyldig, det skal gjøres i en domstol under full kontradiksjon med uavhengige av makten ukorrupte dommere.

Ingebrigtsen saken fikk meg til å skrive bok om erfaringen. Om hvordan Politimesteren og hans ex politi kollega advokat Opshaug mishandlet og ødela et barn for livet. Hun gikk fra elsk til hat i løpet av noen måneder i politimesterens «varetekt». Jeg har spurt dem før, men de korrupte elementer som leder Sunnmøre Tingrett ville ikke gi meg tilgang til Opshaugs dommer, som vil nok vise minst ca. 150 gjennom hennes karriere som barnemishandler som beviser at hun har gjort dette, løgn og bedrag, til en egen forretningside å profittere på, fordi hun har venner i politiet og ved tingretten som velsigner hennes atferd og stimulerer hennes forretninger. Grete Opshaug hadde til og med seg unge jurist jenter i retten og lærte dem hvordan gjøre dette……

Så politimesteren er jo kjent for å ta vare på og beskytte sine venner og deres interesser.

Jeg måtte nøye meg med å skrive en bok om Bøens herskere i 1995; Jødinnene Gro Harlem Brundtland og Karin Stoltenberg (Ekspedisjonssjef i B&F Dep) som øverste ansvarlig for å ødelegge min datter.  Brundtland mistet en sønn Jørgen ved selvmord litt etter, Karin Stoltenberg en datter til narko og tidlig død. Tingrettsdommer og Bøens venn Bjørn Inge Rørstad døde tidlig av kreft. Jeg håper han led vel og lenge for å ødelegge et flott barn, den fantastiske jenten hun en gang var, før hjernevasken og det programmerte hatet de utsatte henne for.

Jeg så at «øye for øye, tann for tann» funket utmerket. Gud gjenopprettet rettferdigheten, hvor disse korrupte og onde menneskene sviktet og aldri klarer å gjøre det rette. Gud griper inn, hvor menneskers ondskap blir altoppslukende.

Giske Kommune v/rådmann Karl Andre Birkhol

Giske kommune ansatte har forfalsket offentlige dokumenter, matrikkelbrev, og brukt dokumentene som bevis i rettsak, jfr. straffeloven §§ 361 og 365. Her bevises ved kommunens egne sakspapirer fra 2017, at vår vei hadde 0/0 før den kommuneansatte forfalsket matrikkelen – og ustedte falsk ERKLÆRING, som vi skal se er brukt av dem i rettsak:

2-17 Gnr 127 bnr 23 – Halldor Arnfinn Giske – korrigering av grenser (L)(492797)

.

Jeg har krevd innsyn hos kommunen nå i 2024 i Oppmålingsforretningen som ble gjort i 2017, fordi ved endring av grenser og overdragelse av eiendomsretter, SKAL det gjøres oppmålingsforretning etter Matrikkelovens § 26, tredje ledd?

«Opplysningar om grenser og geografiske opplysningar om punktfeste og stadbundne rettar kan berre supplerast eller endrast på grunnlag av ny oppmålingsforretning, jf. § 17, rettskraftig avgjerd ved domstolane, jf. § 22 andre ledd, eller avtale mellom partane når vilkåra for dette er til stades, jf. § 19. Kommunen kan likevel rette slike opplysningar når det blir dokumentert at opplysningane er feil, og dette kjem av feil i registreringa eller i vedlikehaldet av matrikkelen.»

Kommunen kan kun gjøre dette når det blir dokumentert at opplysningene var/er feil. Det er grunnen til at kommunen og Statsforvalter nekter meg innsyn i deres dokument for å gjøre hva de gjorde, nemlig ikke gi meg kopi av Oppmålingsprotokoll som er nødvendig for å endre grenser og overdra eiendomsrett av et areal i matrikkelen. De vil ikke vise den, fordi de ikke har den. Det er helt kriminelt hva de har gjort, og de kan ikke innrømme de gjorde det.

(1) Ved grensejusteringer skal dokumentasjonen nevnt i § 27 også omfatte
a. skriftlig samtykke om grensejusteringen fra registrerte eiere

https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§34

5. ledd:

Grensejustering kan krevjast av dei som er nemnde i § 9

Grensejustering av ei umatrikulert eining kan berre skje samstundes med at eininga blir matrikulert.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§16

§ 17.Klarlegging av eksisterande grense, punktfeste og stadbundne rettar

Matrikkelføring av klarlegging av eksisterande grenser, punktfeste og stadbundne rettar, utført som særskild forretning, kan krevjast av:
a. nokon som har grunnboksheimel som eigar eller festar til den aktuelle matrikkeleininga,
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§17

Matrikkelloven § 9 gir ikke hverken kommunen eller 127/23 grunnbokshjemmel til å kreve eller gjøre endring av matrikkelen for 0/0 eiendommen. Eieren finnes i Grunnboken for avgivende eiendom 127/23. Der står det tydelig ved hefte at arealet er eid av Giske Marina sin rettsforgjenger; Kystverket. Til og med kart vedlagt tinglysingen.

BEVIS, det er den falske erklæring som gjorde at Giske Marina fikk dom mot seg, side 23:

b1 4534_001 Tingretts dom – annotert jj

.

Den falske erklæring hindret matrikulering, sier dommen.

21-165245TVI-TMOR/TMOL : «I ein situasjon der matrikulert eigar av matrikkeleininga der moloanlegget ligg, aktivt har sett seg imot at det er tale om ein eigedomsrett, meiner retten at den dokumentasjonen saksøkjaren har framlagd, ikke er tilstrekkeleg til å oppfylle dokumentasjonskravet i matrikkellova § 13 og matrikkelforskrifta § 3 l.» (Hele dommen)

Kommunens falske «matrikulerte eier», kommunen og Statsforvalter har brukt den falske erklæring i rettsaken mot seg. Det samme gjaldt ikke her;

LF-2009-17543 : «Statens Havnevesen bygde mot slutten av 1960-tallet fiskerihavn i Midsund kommune. Stedets småbåtlag anla senere en flytebrygge i havneområdet, til bruk for fritidsbåter. Lagmannsretten kom til at flytebryggen, etter flytting i 2004, lå innenfor et område hvor staten i 1967 hadde ervervet «uinnskrenket og stedsevarig bruksrett», og at statens tillatelse var tilstrekkelig for etableringen av småbåtlagets anlegg. Det var således ikke nødvendig med grunneierens samtykke«. (Hele dommen)

Uten forfalskning av matrikkelen til 127/23 ville ikke 127/23 trodd at det var hans eiendom;

Rettslig dokument: Advokat Josef Hildre overbeviser Haldor Giske at han har rett angående sittt «eierskap» iflg matrikkelen, for å tjene maks penger på saken og klienten

127/23 mener han er eier pga «gjeldende matrikkelkart», altså kommunens forfalskning.

«Et krav om å få fradelt en parsell man er eier av, må anses som utøvelse av eiendomsrett som ikke er gjenstand for foreldelse etter foreldelsesloven, se blant annet Kjetil Krokeiede, Foreldelse ved overføring av eiendomsrett til fast eiendom, LOR-2005-3, punkt 3.11 side 31.

()
I Sivillovbokutvalets innstilling, NOU 1988:16 Rådsegn 14 – Eigedomsgrensen og administrative inndelingsgrenser, slås det i del III punkt 2.2 Eigedomseininga (side 43) fast at «[i] norsk rett har ein akseptert private avtalar om overføring av eigedomsrett til delar av eigedom. Dette har ført til at det eksisterar tomter og andre eigedomseiningar som ikkje er formelt frådelte og registrerte som eigne eigedomseiningar.»
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2021-22575

Her kan dere se det falske matrikkelbrevet Giske Kommune har utstedt til 127/23, altså etter at de har endret fra 0/0 eiendom til 127/23 «eierskap» i 2017, utstedte falske dokumenter, OG brukte dem i rettsak;

Så enkelt kan kriminelle handlinger etter Straffelovens § 365 gjøres av ansatte i Giske Kommune til fordel for sin venn.

”Krav til hensynsfullhet og kontradiksjon står i alle tilfelle sentralt (eller bør iallfall gjøre det)”, og videre: ”Man bør for eksempel ikke bygge på hvilke som helst opplysninger uten å ha sjekket deres holdbarhet,… ”. – Eckhoff (2010) s. 212.

Statsadvokat i M&R skal vise oss statistikken

På grunn av at Politiet i M&R er korrupt og nok nekter å vise oss statistikken sin, så vil vi be om insyn i denne fra Statsadvokaten i M&R, om hvor mange offentlige ansatte politiet har forfulgt og fått straffet for kriminalitet, fordi instruksen sier at politiet har ingen rett til å frikjenne og tillate spesiell kompiskriminalitet de vil velsigne.

Problemet er at jeg stoler ikke så mye politiet, siden de har tidligere henlagt en lignende sak om korrupsjon. DEt virker som Bøen elsker all korrupsjon hans venner i offentlig sektor gjør. De har nok noe – en eller panama – på hverandre, alle som en av dem, slik at de er programforpliktet å støtte hverandre.

Rundskriv-2016-3-Henleggelse-av-manglende-saksbehandlingskapasitet-mv.pdf sier at Politiet har ikke rett til å frikjenne noen for kriminelle handlinger, at det er Stortinget som bestemmer hva som er ulovlig, og at Politiet ikke skal frikjenne adhoc noen grupper i samfunnet;

Rundskriv-2016-3-Henleggelse-av-manglende-saksbehandlingskapasitet-mv

.

(3) Dette rundskrivet regulerer påtalemyndighetens adgang til å henlegge en straffesak på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

(7) Etter straffeprosessloven § 224 første ledd skal etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.

(11) Det understrekes at påtalemyndigheten – som andre forvaltningsorganer – er undergitt ulovfestede prinsipper om saklighet og lik behandling. Dette gjelder naturligvis også for beslutninger om ikke å iverksette etterforsking og ved henleggelser.

(14) Utgangspunktet er at henleggelse på grunn av manglende kapasitet er begrenset til etterforsking av sak med ukjent gjerningsperson.

(15) Med kjent gjerningsperson menes i dette rundskriv en person som er navngitt eller på annen måte identifisert i en anmeldelse til politiet, eller som ved beskjeden bruk av ressurser åpenbart kan identifiseres. Eksempelvis gir oppslag i media av tilfeller der enkeltpersoner som har vært utsatt for til dels alvorlig kriminalitet, med enkle midler selv har identifisert gjerningspersonen og oppklart lovbruddet etter å ha blitt avvist av politiet, med rette et lite flatterende bilde av politiets prioriteringer.

(17) Et vilkår er at politidistriktets øverste ledelse har gitt overordnede, skriftlige føringer for slik henleggelse. Det er lovgiver, og ikke påtalemyndigheten, som bestemmer hva som er straffbart. Påtalemyndigheten skal derfor ikke bruke henleggelsesadgangen på en slik måte at enkelte typer straffbare handlinger blir avkriminalisert. Som uttrykt i mål- og prioriteringsrundskriv fra riksadvokaten: «Over tid må de tilgjengelige ressurser brukes slik at lovbrytere (og mulige lovbrytere) får forståelsen av at intet kriminalitetsområde er politiet fremmed.»

(18) Henleggelse må vurderes konkret. Sentrale og andre alvorlige lovbrudd kan aldri henlegges av kapasitetsgrunner

(20) Sakens alvorsgrad vil være et moment ved vurderingen. Jo mer alvorlig konsekvensene av den anmeldte handling er for den fornærmede, jo høyere er terskelen for kapasitetshenleggelse.

(21) Saker mot kjent gjerningsperson kan bare henlegges dersom det i tillegg til forannevnte foreligger en særlig grunn for dette. Adgangen til henleggelse i disse tilfellene er meget snever, også for de mindre alvorlige sakene, med mindre det dreier seg om bagatellmessige forhold.

(24) Klager til statsadvokatene over politiets kapasitetshenleggelser – både med kjent og ukjent gjerningsperson – skal behandles grundig. Før statsadvokaten treffer sitt klagevedtak, skal det alltid foreligge en uttalelse fra politidistriktets ledelse, med en nærmere redegjørelse for hvorfor saken ikke er etterforsket

Saksbehandling

Disse menneskene er opplært å tro at DE er dem som straffer og belønner, de har makten, de bestemmer, tror de, deres venner i andre statens institusjoner beskytter dem, stoler de på. De leser og vurderer bare email fra sine parti kamerater.

Hvis politiet ikke gjør sin jobb pga av politiansattes behov for å beskytte sine venner, så er vi borgerne rettsløse, og det er vel hva jeg vil vise.

Statsforvalter Brøste og Eva May Botten i Møre og Romsdal har velsignet denne forfalskning i klagesak, og er dermed delaktig og medskyldig i den fullbyrdede forbrytelsen. Statsforvalter viser FORSETT, for når jeg krevde tilbakeretting, så ville ikke Statsforvalter det.  Erklæringen om «matrikulert eier» ble misbrukt som legal.

En er ikke Ordfører som Kenneth Langvatn i Giske for å sikre kriminelle ansattes interesser. En er ordfører og innvalgt for å sikre borgernes interesser i forhold til forvaltningens ansatte. I prinsippet er jo ordfører også ordfører for ofrene for de ondes urettvishet – for meg også, og det bør vel drøftes hvem anmeldelsen skal eventuelt rettes mot.

De falske dokumentet er brukt i rettsak, vedlagt bevis, M&R Tingretts dom, jfr. «Matrikulert eier»: Statsforvalter og Regjeringsadvokat er medsammensvoren i bedraget.

I andre av landets kommuner er det jo Rådmann som er ansvarlig etter kommuneloven §. 13. Dere kan jo selvfølgelig satse på at offentlig ansatte i politiet beskytter andre offentlig ansatte i kommunen og hos Statsforvalter som velsigner denne atferd, men det kan dere jo ikke være helt sikker på. When the going gets tought og alt blir åpenbart kriminelt så vil de fleste sikre sine egne interesser, ikke andres.

Jeg venter fremdeles på at kommunen fremlegger dokument og bevis for at de kan endre eierskap på et areal i matrikkelen, hva jeg har kalt forfalskning av offentlig dokument for et formål, formålet har vært som vi har sett brukt det i rettsak å «bevise» at kommunens venn og kommunen selv er eier til et areal som tidligere var lagt til annen eier, under 0/0 matrikkelnummer.

Og idag dekker de over sine tidligere forbrytelser ved å la være å saksbehandle mine saker, som den etter PBL. Hvilken fordeler og penger kan det være for henne i at Eva-May Norderhus Botten (AP) tjener på å bidra til å skape illusjonen av at Giske Marina sin eiendom eies av noen som overhodet ikke eier den, – fordi den har vært en «eksisterende selvstendig eiendom» siden 1921? Hva vil AP gjøre med de som varsler om råttenskapen? Kjemisk lobotomere dem ?

2-17 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

.

Dermed gjorde kommunens folk noe som er kriminelt, de hadde ikke hjemmel i loven til å gjøre det:

Straffeloven «§ 171 rammer en offentlig tjenestemann som handler innenfor sitt ansvarsområde, men grovt i strid med tjenesteplikten – for eksempel ved å treffe et vedtak det åpenbart ikke er hjemmel til».

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708/KAPITTEL_12-2-4-21

Klar tale. Gjelder det Arbeiderpartifolk også, – gjelder det maktarrogante Utøya-ungdom som ivaretar sine partikamerater i offentlige posisjoner og jobber mest og mer for det og dem, enn de ivaretar borgerne ?

Her er nok av uhjemlede forbrytelser å ta av :

De hadde altså ikke hjemmel til å gjøre denne endring, heller ikke hadde de hjemmel til å nekte å tilbakerette den. Kommune ansattes venn som krevde dette, var altså ikke Registrert Eier til 0/0-eiendommen og kunne ikke kreve dette, en 0/0 eiendom har ikke registrert eier andre steder enn i Grunnboken :

«Betegnelsen erklæring blir ofte brukt der det er tale om å avgi rettigheter til andre, f.eks. en avtale eller en servitutt. «
https://jusleksikon.no/wiki/Erkl%C3%A6ring

Kommunen har avgitt slik erklæring til Haldor Giske i 2017 i sak 17/1763. Nå er den også brukt i retten som bevis, og som riktig «bruker som riktig en slik erklæring», og b) i loven er dermed utløst.

BEVIS : 21-165245TVI-TMOR/TMOL :

«Retten er samd i konklusjonen og tiltrer Statsforvaltaren si grunngjeving. I ein situasjon der matrikulert eigar av matrikkeleininga der moloanlegget ligg, aktivt har sett seg imot at det er tale om ein eigedomsrett, meiner retten at den dokumentasjonen saksøkjaren har framlagd, ikke er tilstrekkeleg til å oppfylle dokumentasjonskravet i matrikkellova § 13 og matrikkelforskrifta § 31.»

Se hennes navn i sakspapirer vedlagt i sak 17/1763 hvor hun forfalsker matrikkelen til fordel for sin venn Haldor Giske i 2017, har endret grensene, og gjort Haldor Giske til «matrikulert eier» av Giske Marina sin vei og kai.

Legg merke til «Retting av eiendomsgrense» (det er ekstra strengt)  ;

2-17 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

.

Oooops. Naboen, altså eieren av 0/0 eiendommen trenger altså å være enig i å endre grenser i 2017.

Vi som kan matrikkelloven vet at dette kan kun kreves endret av den som har grunnbokshjemmel, det var ikke Haldor Giske , legg merke til 0/0-eiendom. OG, det skal gjøres oppmålingsforretning.

Kommunen har selvfølgelig ikke kompetanse til å gjøre det på eget initiativ.

Endring etter ML § 26 skal avholdes oppmålingsforretning (ML § 6) og dermed nabovarsles, der må være «privat avtale» med eier Kystverket (ML § 26), eier må bli innkalt, m.v.

Kystverket har i brev til oss sagt at dette var gjort uten deres kunnskap, i hemmelighet altså. Vi kjøpte eiendommen fra Kystverket i 2019, og må lide for kriminaliteten..

241121-Svar-vedrorende-informasjon-om-retting-av-matrikkelen-i-2017-Giskegard-fiskerihavn-i-Giske-kommune-More-og-Romsdal-fylke

.

Dere ser det er 0/0 eiendom av samme kommune saks dokumenter, som deretter blir påført 127/23, med følge at Tingretten i dag mener Haldor Giske er «matrikulert eier».

iflg Registerfører (Dok. 20-2, samt Vedlegg 4, Kartverkets brev til Borgarting, dt. 30.08.22).

«… vi har registrert Giske Marina som rettighetshaver til rettigheten på den tjenende eiendommen gnr. 127 bnr. 23. De har altså fått grunnbokshjemmel til rettigheten som de ervervet fra Kystverket.»

Klar tale fra jurist og Registerfører Haldis Framstad Skaare der. De er vel de fremste kapasiteter på rettighetsområdet i Norge antar jeg.

(det er selvfølgelig bare tull «matrikulert eier» siden matrikkelen ikke utroper noen eiere, Grunnboken det.. men siden dommen har brukt det er de skyldig)…. Alle betingelser og vilkår i § 365 oppfylt…

§ 365. Uriktig erklæring bestemt til bruk som bevis
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som
a) i et dokument utstedt som ledd i forvaltningens virksomhet, i rettspleie eller i en helseattest gir en uriktig erklæring som er bestemt til å brukes som bevis,
b) bruker som riktig en slik erklæring, eller

Denne erklæring fra kommunen har altså nå i sak 21-165245TVI-TMOR/TMOL blitt brukt som bevis i rettspleien, i norsk rettsal, og Strafl. § 365 er dermed alle betingelser oppfylt. Kommune og Statsforvalter bruker den som riktig… se dommen vedlagt side hvor Haldor Giske herav utropes til «matrikulert eier» (dommens side 3 og side 23 som dommens viktigste premiss at Haldor Giske er «matrikulert eier»), og dermed taper jeg saken… på grunn av denne kriminelle handling..

Vi ser i sak 17/1763 at Dagny Rødland er saksbehandler hvor Haldor Giske uten grunnbokshjemmel fikk endre matrikkelen (forfalske) som han ikke hadde rett til. Det skulle vært gjort både Oppmålingsforetning og privat avtale med Kystverket som var eier og hjemmelshaver på den tiden for å kunne gjøre dette.. Han hadde ikke noen rettigheter over en selvstendig eiendom siden 1921, se anke hvor dette er beskrevet.

Side 121 av boken Matrikkelloven, 0/0 eiendom er en umatrikulert eiendom

Giske Kommune er varslet om dette. Overser sakens faktum, da er alt med forsett. Kommunen har selvfølgelig et medvirkningsansvar for hva deres ansatte gjør av kriminelle handlinger, som «gi noen en fordel de ikke er berettiget til» (definisjon av korrupsjon), kommunens venn Haldor Giske som er mottager av den korrupsjonslignende kriminaliteten, onkel til sentral kommune politiker kollega av Ordfører, vi ser jeg tapte saken i Tingretten på grunn av at de utstedte en falsk erklæring om «matrikulert eier». Straffeparagrafen § 365 a) og b) vilkår er dermed oppfylt..

b. registrert eier, den eller de som har grunnbokshjemmel som eier til matrikkelenheten.
https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§2

Haldor Giske hadde ikke grunnbokshjemmel til ‘0/0’ enheten, det er løgn. Giske Marina hadde / har, sier Tinglysingsloven § 14 ;

Haldis eiendomsrett 010722 email

.

Konklusjon

For å skjule sin forbrytelse har Statsforvalter Norderhus Botten ytret ønske til kommunelegen i Giske at Jarle Johansen bør tas inn under psykiatrilov og hankes inn og gis noen sprøyter i baken til han sitter og smiler og ler for evig, og slever og snørret renner fra nesen, inntil han er kan gravlegges med den ansatte fylkeslegens syntetiske avlivningsmetoder, for å skjule statsforvalter embetspersonens forbrytelser.

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge.

Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.

Venstres valgseier i 1882 hadde gitt Stortinget den nødvendige styrke til å sette inn et avgjørende støt mot kongens veto, Høyre-regjeringen skulle stilles for riksrett. I trygg forvissning om at konflikten var på skinner, forlot Bjørnstjerne Bjørnson Norge, kone og barn. Han byttet ut Gausdal mot det republikanske Paris. I utlendigheten ville han sitte og dikte. Inntil bøndenes hær kalte ham hjem til kongsgården.

Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.

Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.» Kilde «Kongstanken» (Cappelen 2002), av Tor Bomann-Larsen (linken død nå, sensur) : http://www.nb.no/bjornson/Bjornson/Samfunnet/Bjoernson-mot-Bernadottene

Politimesteren i M&R med elsk og sannsynlige kontakt med lokalområdets største kriminelle, vil nok finne andre måter å ta ut personen som kan avsløre makthavernes kriminelle løpebaner, uten tvil.

En må kunne konkludere med at for å bli makthaver i M&R så må en kunne kunsten å gjøre urett, lyve og bedra. En kan IKKE gjøre tjeneste for den jødiske Bernadotte-KONGEN uten det. Kun korrupte kan forventes å bli forfremmet til maktens tinder i M&R, og der sitter de alle og beskytter hverandre. Godt system, for dem. Skjer det meg noe, så vet dere hvem som har makt motiv og mulighet til å initiere det.

Bjørnstjerne Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris) sa i et brev til Peter Bjørnson 31.10.1882 om B’nai Brith frimurer konger som undergraver nasjonens kristne interesser, til fordel for jødiske internasjonale verdensriket;

«Du må naturligvis lade mine vænner, og blant dem W. Konow først og fræmst, læse dette. Jeg lægger til, at en man, hvis kænskab ingen drager i tvil, når det gæller frimureri, og hvis anseelse er meget høj, forleden dag intrængende bad mig udvirke af tinget en lov, hvoræfter ingen æmbedsman kan være medlem af et sælskab, hvis statuter ikke er offentlige. Intrængende, atter og atter, bad han mig om det! – Bare at et sådant forslag kommer fræm, sa han, vil gøre godt og drage mange til æftertanke.
«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.»
http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Enig med Bjørnstjerne. Alle de største mest løgnaktige kjeltringene i Norge, har blitt «kongens kvinner og menn» og sitter med makten, til sine venners velbehag og utilbørlige fordeler. BEVIST !

De blir nødt til å ødelegge de gode liv for Guds Utvalgte Folk, oss Israeliitene, for å fremme sitt frimurerske Albert Pike luciferiske «lys»; en falsk snillhet og toleranse, med sine klimareligion bygget fra det harlemske sedvanlige løgn og bedrag, lage et ormebol av Norge, for all slags perverse ugudelige mennesker i verden.

De trenger ikke være redd meg. Som sist så har jeg lært å takle og bearbeide jødenes ondskaper. Jeg venter, jeg er tålmodig. Sitt jødiske antikristne moshianske verdensrike skal de se langt etter. De skal være redd denne karen her, han har tatt dem ut før, han vil gjøre det igjen, sier Bibelen. Denne verden er hans verden (Isaiah 9:6, Isaiah 53), ikke jødenes. Min venn beseiret dem på Golgata, de har allerede tapt :

Se, Han kommer, Jesus kommer

Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

2 Kommentarer

  1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

  2. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.