Muslimsk hersker i Norge ? Jøder har styrt Norge i 100 år, ikke muslimer

Masud Gharahkhani er blitt utnevnt som nr. 2 i makthierarkiet i Norge etter kongen. Kapital utroper AP’s pene nestleder Tadja Hadik som Norges mektigste kvinne. Ingen må tro på at vi islamiseres. Disse er bare distraksjoner. Vi har vært judaifisert i negativ forstand i 100 år, og det blir bare verre og verre.

Edomittene av Esau’s ætt ble sagt «den eldste skal tjene den yngste» (Genesis 25:23) – det gjorde de lenge, det betyr Jødene skal tjene den hvite rase aka Jakob-Israels ætt – det har de gjort i skjul i hundrevis av år – de har levd ved sverdet (Gen. 27:40), først etter 9/11 tok Jødene kontrollen til seg selv. 100% kontrollen. De ble rastløs. Det messianske Riket de venter på, som de misforstår – de vil komme til å angre bittert på den misforståelse, at de tror de skal være Herskere (herodes- og Babylonprinsippet), når Messias har vært her og sagt de skal være Tjenere (kristusprinsippet) for menneskeheten.

Se for dere de moderne morderiske Kaifas’ene; Klaus Schwab, Bill Gates og George Soros og Henry Heinz Kissinger som tjenere… 🙂 Men historien og virkeligheten viser at det er disse norske politikere lyder 100% i ett og alt. Helt 100% samsvar. De kan ikke divergere med en eneste grad den kurs som er satt for den norske konge og norske ledere.. de har ikke noe de kan si.. maktens sprellemenn.

Dette er bare «speil og røyk», smoke and mirrors. Dette er de talmudiske magikeres triks å få folk til å se på jødenes venstrehånd muslimene, så de ikke ser hva den jødiske høyrehånden gjør. Fra andre verdenskrig var over sa Synnøve Taftø hun hadde funnet i departementet hvor hun jobbet som jurist: «departementene ble oversvømt med britiske propaganda eksperter, de fleste av jødisk hærkomst«. Hun ble puttet på asylet og dopet ned av det utsagn. Jødene ved makten i Norge kan være grusom.

De «Eldste av Sion». Jewish leadership of Destruction (tikkun olam of everything Christian)

Her er av de som hersker i Norge, hva har de fått til idag?

Jøden har første, muslim på andre, osv.. lenge siden nordmenn hadde noe å si i sitt «eget» land. Det er ikke engang vårt land. Tyskerne overgav seg til de britiske Babylonske jødene på Akershus festning, ikke til de som gjemte seg i de dype skoger hele krigen og kom frem etter at freden var sikret i knickers og knestrømper for å ta æren og pengekassen og posisjonene fra krigseilerne som førte krigen.

‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England
https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

Slik skulle Håkon Lie (AP) skape ‘Det Nye Jerusalem‘ (Den Nye Verdensorden/Great Reset) for jødene, og Jens Kristian Hauge skaffet dem tungtvann til sine atomvåpen.

Alt til de Babylonske Jødenes fordel, ikke nordmenns.. Jødenes medisinsk-farmasøytiske industrielle kompleks må trygges, kjøp vaksiner – til Jøders berikelse, DET er viktig for de som har makten i Norge. De trenger mer penger, vaksinesalg og høye strøm og bensinpriser sikrer dem nok penger til å implementere sin Nye Verdensorden, 2 klasser; De Herskende og Herskerne (jødisk bolsjevik-marxisme):

The Great Merchants, Fyrstene på Jorden, jfr. Åp. / Rev. 18:23

Det er de Jødiske Babylonerne som styrer, se Åp. / Rev. 18:23 hvordan hele verden skal forføres med deres farmakia / sorcery bedrag. De skyver muslimene som nyttige idioter foran seg av og til må forstås, for å forvirre, som persepsjonsbedrag. Politikere og ministre er akkurat som i den engelske serien «Yes, Minister«.. de blir fortalt i detalj hva de får lov å si, om ikke vil de bli fjernet.

Yes, Prime Minister – The need to know
(Jødiske Sir Humphrey har full kontroll)

De kan ikke gi uttrykk for en eneste liten selvstendig tanke, som:

  • Steng grensene imorra.
  • Kutt kabelen til kontinentet med strøm.
  • Meld oss utav FN’s migrasjonsmakt.
  • Ikke bry oss om hva WHO sier i Korona-hoax.

Alt dette er ensidig bestemt av verdens ‘Eldste av Sion’. Norske politkere ser vi må alltid gjøre 100% som disse sier – de har ikke makt til å divergere en grad fra den kurs disse setter ut:

Utryddet kristendommen i Norge, erstattet Kirkens kristus-evangeliet med det «sosiale evangeliet» aka kommunisme, de har vrengt på de kristne begrepene tilgivelse (tilgi jødene de myrdet Kristus), toleranse (tolerer Satan og la han få drive på), godhet (vær ‘god’ med satanistene, la dem få overta samfunnet) – aka stalinisme, leninisme, maxisme, communisme. De har med dette redefinert Kirkens dogmer.. lagt til ‘klima’ også som dogme. Kirkens øverste beskytter hadde andre og for ham bedre ting å ta seg til med:

Kongen kom til sine egne og de tok vel imot ham.

Norges Kongehus; Israelitter eller Jøder?
https://www.riksavisen.no/norges-kongehus-israelitter-eller-joder/

Fra den jødiske MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til jødiske Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923 – her begynte den 100 år gamle hemmelige pakt som boken «Liket i Slottsparken» avslører, – å ødelegge en kristen nasjon, fjerne Kvitekrist som Landshøvding:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Den kristne protestantiske formålsparagraf fikk ikke jødene ved makten i Norge bort fra vår forfatning før i 2012. Husk at vi var protestantisk 500+ år før Martin Luther. Nøyaktig 1000 år, forble vår nasjon i den kristne ånd (Rev. 20:7).

Edom jødenes nyttige idioter

2020 Biologiske våpen

Who owns the World
(MONOPOLY-Who-owns-the-world-[Vanguard-Blackrock-State-Street]-by-Tim-Gielen)

Hvem tror du eier Vanguard, Blackrock & State-Street ?

1933 Tyskland
1947 Storbritania

1940 Jøder i Europa bringer krig, 1940

(Disclaimer: Riksavisen approberer ingen form for jødisk sosialisme).

Jesus Kristus er ENESTE veien til Gud Faderen, for både Jøde, greker og Muhammedaner. Husk dette:

Han Har Åpnet Perleporten

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring