En Herrens Stridskvinne; May-Helen Sagnes mot et gjennomkorrupt rettsystem i Lovløshetens Ånd

Bibelen sier at i Endetiden skal verden og samfunnet være utsatt for ekstrem urett og lovløshet. Fordi det er Satans Ånd, og Satan er per idag kontroll med makten og myndigheten. Alle med posisjon og makt, tjener Satan, ellers ville de ikke fått makt og myndighet til å begynne med. Det blir da den kristne trengselstid

Tittelbilde ‘Court hearing’ (ingen endring), av Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Når Erna Solberg taler, så er det Satan som taler i henne, gjennom henne. Når Jonas Gahr Støre snakker, så er det Satan som snakker, gjennom ham. Det er Satan som er Konspirasjonens Mester, og jødiske Klaus Schwab er Satans fremste advokat, og tjener (Colossians 2:15). De kunne aldri lært på en ukes kurs i Davos, hele verdens lederskap, hva de skal si for Satans Great Reset; Den Nye Verdensorden. De som deltar har bare ved at deres demoner har lagt seg åpen til å tjene Satan, for makt demonen i dem, griskhetsdemonen, der kom Satan inn i dem, det var deres «stronghold» den falnes ånd fikk innpass. Erna for sin hang til store kakestykker. Satan vet godt om det, utnytter den svakhet til fulle. Det største kakestykket har hun beregnet kommer i Davos og FN.

4 Satan can influence and sway legal proceedings and governmental structures.

https://www.mbts.edu/2019/10/10-truths-about-a-liar-a-biblical-theology-of-satan/

Når en dommer i Satans tjeneste å skape urett taler, krever inn gjelden for sin mester Satan (Colossians 2:14), så er det Satan som leder hans penn (tastatur i dommen). Vi kan kjenne dem igjen på om de elsker sannheten og elsker løgnen, eller motsatt (2 Thessalonians 2:10-12, 1 Corinthians 13:6). Dette er den helt grunnleggende karakter egenskap hos mennesker. Det finnes KUN to typer mennesker av disse standarder, høy og lav.

Med risiko for at noen vil le av oss som kristne, så er hva Derek Prince sier en levende realitet. Mennesker har sine forskjellige slags demoner de sliter med, jeg kan ha mine. De har forskjellig karakter og ondskapsgrad, noen trenger ikke være ond i det hele tatt, de bare sliter på personene de har tatt bolig i, slik som utmattelses demoner, de spiser opp din energi. Som «heaviness» demonen Derek Prince snakker om han hadde (jeg kjenner meg igjen i den). Derfor trenger mennesker «deliverance» som Prince snakker om her. Jeg er ikke sikker på hva slags ord vi skal bruke om det i Norge, det er jo exorsisme egentlig, drive demonene ut, gjerne inn i en gris, hva som helst, få dem bort. I Jesus navn må de dra.

Demons Are Real Persons Without Bodies | Derek Prince

Vi er en del mennesker som har stiftet bekjentskap med mennesker i rettsystemet, som vi ser, observerer og dermed vet, er underlagt Løgn Demoner. Ondskapens Demon, fordi de vil ikke gjøre rett. De VIL ha urett. Lovløshetens ånd. Løgnens Ånd, råder i dem. Løgndemonen er av de aller farligste, det er Satans og satanistene fremste våpen mot og for å skade kristne mennesker (Joh. 8:44).

Jeg har fått mye dokumenter av May-Helen Sagene om en rettsak som startet i Tromsø og gått til Høyesterett. Når jeg leser om disse i lagmannsretten i Hålogaland som liksom skal være utdannede og rettvise mennesker, så vet jeg at det står dårlig til med rettsikkerheten i nasjonen, de heter Vidar Stensland, Susann Funderud Skogvang, Jussi Erik Pedersen, Ingvild Ulrikke Jacobsen. I Høyesterett heter de Erik Thyness, Ragnhild Noer, Kine Steinsvik. Domstoladministrasjonen er varslet om korrupsjon hos deres ansatte; sak på arbeidsgiveransvaret er underveis.

Faktiske feil i kjennelse

Faktiske feil i kjennelse. Hos en institusjon som skal etablere fakta og materielt faktum, de skaper heller falske faktum. Snur fakta på hodet. Da har vi med satanister å gjøre.

Rettsikkerhet, se NOU 2009: 15: ”Skjult informasjon – åpen kontroll” , 7 Rettssikkerhet, 7.1 Innledning, tredje avsnitt:

Rettssikkerhet kan spaltes ned til fire områder der enkeltindividet har krav på beskyttelse fra myndighetsovergrep:
– Rettssikkerheten skal beskytte mot offentlige overgrep
– Rettssikkerheten skal beskytte mot offentlige vilkårlighet
– Rettssikkerheten skal gi enkeltindividet mulighet til å forutberegne sin rettsstilling
– Rettssikkerheten skal gi enkeltindividet mulighet til å forsvare sine rettslige interesser

Vanskelig å forsvare sine rettslige interesser når domstolen nekter å behandle kontraktsbruddene han vil ha pådømt. De vil gjerne behandle alt mulig annet, men ikke det Saksøker vil ha behandler (?). Kan vi utav dette si at Satanister er idioter, at de mangler IQ til å forstå hva mannen vil ha behandlet ? Tømmer Satan deres hode for IQ, når alt de får av satanisk opplæring er kunsten å lyve og bedra?

Løgnens Barn, av den kristne psykiater M. Scott Peck. En sykdom egentlig.

En mann har gått til sak om kontraktsrett, og disse menneskene vil ha skal tape, og snur hele saken hans opp/ned og begynner med noe slags foreningsrett, helt tullete for voksne fornuftige mennesker som leser hva de har gjort. DE har altså latt han bruke 1,3 mill. i sakskostnader UTEN at han har fått behandlet den sak han tok til retten, og som han fikk gehør for i Tromsø Tingrett, med en motpart som anket, og etter det gikk alt galt for Cato Berglund.

Vi MÅ huske på at vi er i de siste tider, Endetiden. Vi har sett Åp. / Rev. 18:23 med «sorcery», farmakia (medisin / vaksiner) de forfører hele verden, vi ser at etter 1000 år kristendom, så er Satan løs i verden og samfunnet, etter å ha vært bundet i 1000 år, som i Åp. / Rev. 12:9 & 20:7, nå er det deres tid. Jesus bandt ham på Golgata. Men nå skal han få fri for en kort stund. Nå er lovløshetens Prins iferd med sin gjerning, OG han har plassert sine folk i de fleste viktige posisjoner i politikk, lov og rett spesielt, politi og domstol, som i kirken med presteskap som for stor del er satanisk, hvis ikke hadde de ikke fått arbeid i Satans Verdensorden; Great Reset.

Ondskapens natur kommer fra løgnen. Palmebladet utgjør forskjellen. Menneskene skammet seg over sine tidvise onde og ofte perverse tanker…. skjulte seg, slik kom løgnen inn i dem. De ble uærlig med hvordan Gud skapte dem ovenfor andre. Da fikk Slangen (Satan) innpass med det. Løgnen og løgneren er patologisk egentlig. Trenger hjelp, til demonutdrivelse.

Vi vil se at løgnene og uretten vil alltid seire over retten og sannheten i dagens domstol. Fordi de som jobber der er av den ånd, de hadde ikke fått jobb der om de ikke var av den ånd. Jeg har flere saker gående selv, hvor jeg ser hvor enkelt det er for løgnene å seire… Dommere og de av løgnens og lovløshetens ånd i juriststanden, hos Regjeringsadvokat som den privatpraktisrende som beskytter sine kollegers urett, mer enn klienten mot deres urett de skaper (får samme betaling, samme hvem som vinner). Det er som om de er vaksinert mot sannheten, de finner på noen løgner som passer dem. Jeg kjenner nøyaktig igjen hva Berglund sier her fra min egen sak:

«Gjennomgående er at dommere utelukkende har bygget sin kjennelse på muntlige utsagn fra motpart og tatt disse til inntekt for sannhet.»

De bruker all slags utsagn som «bevis», og vi ser domstolens galskap når sin senit i Fritz Moen-saken, Liland-saken, Tengs-saken, Baneheia-saken, og nå skal de lage ennå et «monster» av Vassbakk, som om det beviser at han var på mordstedet på tidspuntet på mordet å være monster». Det beviser ingenting at retten stupid nok søker å skape «monster» av en person. Sakene beviser at å få korrekt dom i satanisk domstol, kan en like godt kaste mynt og krone.

Vi kristne er Guds statsadvokater. De Onde i tjeneste for den Onde kan ikke avsløres uten vi tar en sving innom deres domene og ser hva de holder på med. Som kristen forstås det at det er vanskelig å oppnå rettferdighet i en verden som ligger under «den og de onde», men vi må fortsette å prøve, det er slik vi AVSLØRER DEM (Ephesians 5:11), slik at en dag de som gjør urett kan komme under Dommen til den Høyeste Dommer; Gud, slik at alle gis en sjanse til å gjøre rett eller urett, fritt valg, personlige valg;

«Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten». – 2.Tess. 2:12

«Et falskt vidne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal ikke komme unda». – Salomos ordspråk 19:5

«Den rettskafne hater løgnaktig tale, den gudløse handler skammelig og stygt». – Salomos ordspråk 13:5

Vi skal provosere dem til å fortsette sin urett. Så vil Gud ta dem ut. De høster som de sår («karma»). De må først vise verden hvem sin ånd de er av, så blir de dømt. Menneskene burde slå seg til med postere utenfor domstolene til Vidar Stensland, Susann Funderud Skogvang, Jussi Erik Pedersen, Ingvild Ulrikke Jacobsen. I Høyesterett heter de Erik Thyness, Ragnhild Noer, Kine Steinsvik, og be til Jesus om å sende demonene utav dem, slik at de (igjen) kan begynne å gjøre rett og riktig, slik en domstol fungerte i Norge den gangen vi var en kristen nasjon. For det er meningen at vi skal seire over dem, til slutt. Vi må bare først ha tålmodighet, utsette dem for fristelsene til å gjøre urett, og så skal vi glede oss over når Gud utsetter dem for sin dom; #Dommedag. Vi er Guds Statsadvokater. Vi skal dømme Slanger og Skorpioner. Det skal vi gjøre. Hver dag.

Vi har opprettet en Rettsikkerhetsgruppe her, hvor vi skal samle nok saker til å lage et gruppesøksmål mot DA på arbeidsgiveransvaret for elendig opplæring av dommere, vi skal ta korrupte dommere, som drar andre hensyn enn bevisene inn i sine dommer, til fordel for den part som er deres «darling» (korrupsjon, å gi sine darlinger «utilbørlige fordeler de ikke har rett til«). Snart ingen dommer greier objektivtetskravet, så vi kommer ganske snart til å ha hundrevis av saker (meld deg inn om du har slik sak);
https://www.facebook.com/groups/norskrettssikkerhet

Jeg forbanner de som skaper urett ved løgn og bedrag i norsk justisvesen. Jeg ber om at demonene i dem skal drives ut en etter en, i Jesus navn. Eventuelt at de demonbesatte må finne seg en jobb hvor de ikke kan skade medmennesker. Hvis du som meg tror Jesus på hans Ord, så samler du tre mennesker (Matt. 18:20) og ber om det samme utenfor din lokale domstol (2 Thessalonians 2:12).

«… så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. …» – Efeserne / Eph. 6:12

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring