Den Store Befolkningsutskiftning (The Great Replacement)

Etter Babel tårnet i Babylon forpurret Gud menneskenes språk så menneskene ikke lenger skulle kunne konspirere mot ham. Gud stengte grensene for nasjonene. Hver etter sin rase. Himmelen har grensemurer og porter og strenge immigrasjons lover. Helvete har åpne grenser politikk. Og Helvete blir det. Fordi menneskene ikke lever etter Guds vilje, men sin egen og jødenes, faktisk Satans (som vi skal se).

Talmud kom til i multikulturelle Babylon. Der ble den sataniske talmudisme skapt og gitt til jødene, som deres fremste lovbok. Ingen må innbille seg at det er Bibelen (GT) som er det. Det er satanistiske rabbiers TOLKNING av GT som er jøders helligste bok. De viktigste land å kreativt ødelegge (tikkun olam, i sitt antikristne bilde) er Skandinavia (RUS-folket, som i Russland), USA, Tyskland og UK m/AUS,NZ, Kanada. Hvites nasjoner. Guds eksempelfolk etter Jacob-Israel. «Vi skal gjenoppbygge» sier de i sin hubris (Isaiah 9:10,11, 58:12) hva Gud river ned av deres sataniske byggverk :

Obama on Ground Zero

For at jødene aka Edomittene skal lykkes i sitt verdensbedrag at de er avkom etter Jacob-Israel aka Israelitter (løgn og bedrag). Gud om Jødene (Edomittene) og deres ‘Ondskapens Land’ som de skal kalles («Israel»): «LORD of Hosts says: “They may build, but I will demolish. They will be called the Land of Wickedness, and a people with whom the LORD is indignant forever. ( ) You bring offerings that are stolen, lame, or sick! Should I accept these from your hands?” asks the LORD.«. Malachi 1:4

Legg merke til «The Doom of Babylon»– jødene av Talmudiske satanisme skal falle, tiden er inne

Satan ønsker dette annerledes. The Great Replacement. The Great Reset (askeNazi Klaus Schwab). Dette kommer frem nå, fordi de skal avsløres (Luke 8:17, 12:2), ikke fordi de skal lykkes! På Guds måte ville de fremste land – Guds Folk – vist sin tilknytning til Gud ved fruktene av sitt levesett og prioriteringer, ved eksempel (Norge vant det; 1000 år under Kvitekrist). Den hvite rase vinner med prima facie bevis hvem som er «Israelittene», de som er i Bibelen lovt å være de suksessfulle i verden. Guds øyenstener.

Eneste måten for jødene å vinne tittelen, er å stjele og rane til seg andre sitt (The Great Reset), vårt sitt – de nasjoner som har gjort Guds vilje, og bragt Evangeliet til hele verden, som våre forfedre har gjort, og vi gjør, done deal. For dette tyveri er klimareligon og COP26 skapt. COVID regner våre penger i deres lommer, for ingenting. Klimareligionen likee så.

The Great Merchants, Fyrstene på Jorden, jfr. Åp. / Rev. 18:23

Norge er den fremste eksempel nasjon i så måte. Til og med mye av det som var plantet i USA er av den norske protetestatiske pietisme. Vi var protestantisk 500 år før Martin Luther.

Tittelbildet; Når jødene har gitt befaling, så brukes ordensmakten, politiet, til å lose de invaderende styrker, jødiske George Soros sine fotsoldater, gjennom murene og over grensene. De gjenskaper Babylon her hos oss. De har kuppet Kvitekrist sin nasjon, denne nasjonens ånd er Kristus, om de vil det eller ikke. De har kuppet Kvitekrist sin Kongestol i vårt land (?). Hvordan vil Gud stille seg til det? Hva blir reaksjonen? #Dommedag.

Satanisters tikkun olam

Finnes det noe eksempel i bibelhistorien eller sekulære historien hvor slik internalisert ondskap grensende til psykotisk galskap denne slekt oppviser har fått lov å overleve særlig lenge ? Sovjet? Hvor lenge var de jødisk bolsjevik oligarkene og politiske radikaler adamene i paradiset med blankofullmakt til å myrde og stjele andres eiendommer? ( Matthew 27:25 )

Amerika var garantisten. Når Amerika faller, faller hele Vesten. Kvitekrist blir avsatt. Av bolsjevik Gog&Magog sovjet-jødene. En replika av Sovjetisering av Russland i 1917>>. Paul Graig Roberts som var minister under president Ronald Reagan sier:

«Det virker som om Vesten er død på alle måter. Rettsstaten er død i hele Vesten. Demokrati er en svindel. Det er oligarkisk styre. Alt gjøres for organiserte interessegrupper. Ingenting gjøres for folket. Putin erklærte nettopp: «Vestens ledende rolle tar slutt.» Hvor rett han har. «

«I løpet av 2010-2018 krympet antallet hvite barn med 2,2 millioner. Totalt sett har den hvite befolkningen i Amerika gått ned fra 80 prosent av USAs befolkning i 1980 til 60 prosent i 2018.»

Det vil også være interessant å se om Israel-lobbyen kan sette den samme ringen gjennom nesen til den stigende latinamerikanske/asiatiske majoriteten som de har gjennom nesen til den synkende hvite majoriteten. Kan latinamerikanere og asiater få skyldfølelse for holocaust og jødeforfølgelse? Kan deres ledere, som hvite ledere, kjøpes inn i Israels tjeneste?

The End of White America Is Now Assured
https://www.paulcraigroberts.org/2019/09/07/the-end-of-white-america-is-now-assured/

Det var planen deres hele tiden, i Norge er det nå 1/5 multikultur.

Den franske jødiske president Sarkozy vil ha tvungen interbreeding av hvite kvinner med negere

Putin er like mye kontrollert av talmud Chabad jødene som alle andre politikere i verden. MEN, Bibelen sier de får KUN lov å straffe 1/3 av verden om gangen. Husk at den reelle fienden deres er ikke hver enkelt av oss personlig (Åp. / Rev. 3:10, 2 Timothy 2:12). Dette er en åndelig krig (Ephesians 6:10-20). Deres erkefiende er Jesus Kristus. Han som vant over dem på Golgata for 2000 år siden, og utsatte deres Nye Verdensorden i 2000 år. De vil hate oss, fordi vi elsker deres erkefiende Jesus. Jesus advarte oss (Matt. 24:9, John 15:18, John 16:33). Hva vil Jesus Kristus svare med? Han sitter jo fremdeles ved høyre hånden til Gud (Revelation 2:10). Jødene har jo ikke makt til å avsette ham der. De kan kuppe makten her, men ikke der. Hva vil skje nå? Vil Gud bli sint på jødene igjen – utrydde dem for godt denne gang, ikke bare diaspora? Gud gav jo Jesus all makt «i himmel som på jord» (?).

Burn in Hell

De kristne nasjoner suksess DET er grunnen til at bolsjevik Gog&Magog jødene vil Holocauste oss, det er grunnen til at i alle de hvites nasjoner nå er makten i jødenes hender, og programmet med befolkningsutskiftningen og nasjonenes tikkun olam (kreativ destruksjon, for å «reparere verden», i sitt sataniske bilde) står på, på full fart – de må ikke lenger kunne bevise sin kristne overlegenhet i sivilisasjonsbygging:

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
https://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/

Og det er grunnen til at budsjettene er slik. Hva jødene vil ha, det vil jødene få. Alle vestens Rejeringer er i jødenes tjeneste, uten unntak. Ikke Kristus sin tjeneste lenger.

Jødene må på alle slags måter få den Skandinaviske suksesshistorie avsluttet, veldig kort tid til vi har svenske tilstander og verre også i Norge, hvis ikke vil deres livsløgner om sin utvalgthet bli avslørt. De kan jo selvfølgelig ikke måle seg med oss Skandinaver på en eneste måte, annet enn deres satanisme, latente internaliserte ondskap, løgner og bedrag. Der slår de oss.

Den hvite rase utvikling, Holocaust in progress

Kristne mennesker blant oss skal ikke ta denne statistikk så tungt. Jesus har forberedt et NYTT rom til oss sier han, og det skal vi tro på (John 14:2). Selv har jeg absolutt ingen som helst reservasjoner mot å forlate denne jødenes jammerdal, deres ondskap, urett og djevelskap. Jeg ber om og håper på en tilværelse hvor jødenes ondskap og sinnsyke perverse samfunn de bygger for sin egen profitt og null om andre menneskers velbefinnende enn sin egen, ikke skal kunne påvirke mitt liv lenger.

This is how Jewish masterrace, owners of Google have planned it

La oss gjerne overlate denne ugudelige barbar planeten jødene har gjort animalsk og dyrisk, den sterkestes  rett – og ikke som vi hadde det i Norge, hvor alle fikk et liv – fattig som rik etter kristne prinsipper, la oss bare overlate den til barbarene – med jødenes som deres lederskap. Uten den hvite rase som lederskap, tar det bare et par tiår før alle barbarer med jødene i spissen har utryddet hverandre, det blir deres personlige Helveter, fordi de tjener Satan, og ikke Gud.

Van Morrison – They Own The Media

Dumme ugudelige folk skaper sine egne Helveter, fordi de har forlatt Gud – så forlater Gud dem – på grunn av deres valg, gjør at Gud skaper dem til «reprobate minds», som kan oversettes med «tilbakestående sinn» (Romans 1:28), og de formår på suverent vis å skape sine egne personlige habitater til et skikkelig Helvete. #Dommedag.

Donald Trump er like mye kontrollert av jødene som alle andre lands politikere, men symbolsk sett så repreenterte han valget mellom de gode nasjonalistiske Guds verdensorden, og den onde jødiske globalistiske verdensorden representert av den demente tilbakestående Biden og Kamala; Jødenes verdensorden.

De som ikke kan å lese symbolikk, er håpløst fortapt å tyde verden og dens beskaffenhet.

«Jeg er Guds straff … Hvis du ikke hadde begått store synder, ville Gud ikke ha sendt en straff som meg over deg.»

“I am the punishment of God…If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you.”

― Genghis Khan

På Satans måte er alle nasjoner lik, og ingen vil være Guds eksempelnasjoner, annet enn ‘jødene’ i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

Konseptet med den store erstatningen ble laget av Renaud Camus i hans bok fra 2011 med samme navn, Le Grand Remplacement. Camus, en dypt intellektuell og belest romanforfatter, begynte å formulere denne ideen på 1990-tallet da han la merke til at befolkningen i noen gamle franske landsbyer nesten var blitt erstattet av stort sett muslimske innvandrere. Selv om Renaud Camus er spesielt opptatt av det han ser på som den store erstatningen av den franske befolkningen ved storstilt immigrasjon, har konseptet om den store erstatningen spredt seg over hele den vestlige verden.

Det er et veldig enkelt konsept: befolkningen i hvite land som Canada, Australia, USA, Frankrike, England, Skandinavia, Belgia og så videre blir erstattet av masseinnvandring som ikke er hvit. Mens Canada var 96 % hvit på begynnelsen av 1970-tallet, viste den siste folketellingen i 2011 at dette hadde sunket til 71 %. Folketellingen for 2021 vil sannsynligvis avsløre at landet er nærmere 57-60% hvitt. Gitt at Trudeau-regjeringen kontinuerlig jobber for å øke immigrasjonen til Canada, hvis dagens trender fortsetter, vil hvite kanadiere bli en minoritet på 2020-tallet. Den samme statistiske tenkningen kan brukes på alle vestlige land som opplever høye immigrasjonsnivåer, men alle kan se at den store erstatningen er et nøyaktig konsept i hverdagen deres.

https://www.eurocanadian.ca/2021/10/the-great-replacement-going-mainstream..html

https://www.vox.com/world/2017/8/15/16141456/renaud-camus-the-great-replacement-you-will-not-replace-us-charlottesville-white

Der er en veldig god grunn til at de norske Grunnlovsfedre både i 1814 og lenge før, gjorde det forbudt for jøder og jesuitter å ta opphold her i landet. Denne generasjon ble for dum. Opphold forbudet ble avskaffet for lenge siden, men etter andre verdenskrig fikk jødene 100% av makten i Norge, ALLE institusjoner. Da har det gått en vei siden, og det er nedover. Menneskene henger seg på enhver dumskap som jødene finner på for å ødelegge deres nasjoner, de sier ikke imot, noen av jødenes forslag.:

  • Ødelegge familien som samfunnets grunncelle (jødinnene Karin Stoltenberg, Gro harlem Brundtland, Kari Killen)
  • Skaper homoer og alskens perverse anmasse; Romans 1:26-27, Leviticus 20:13
  • Dumme kjerringer til ‘biskoper’ som har «klimareligion’ som det viktigste satsingsområde for hva de gjør på sine hjemmesider, 2 Peter 2:1, Romans 1:21
  • Urett og kriminalitet; 1 Corinthians 6:9-11
  • Tilbe jøder som guder; Romans 1:25
  • Tilber det skapte, mer enn Skaperen (paganisme, Gaia-religion); Romans 1:25
  • Hedonismens tidsalder; 2 Peter 2:2
Tosk. DU er Edom. «Edom is in modern jewry » The Standard Jewish Encyclopedia, 1966 Doubleday & Company, Inc, Garden City, New York, Pg. 592.. DU/dere skal bli ødelagt.

Jøder er av natur Babylonske, multikulturelle – fordi de er selv bastarder (det er ikke vi kaukasiske Israelitter, vi er renrasede) :

«Historisk sett har jøder alltid trivdes i nasjoner og imperier med flerkulturelle, pluralistiske og tolerante miljøer, mens de klarte seg dårlig i sterke etniske eller nasjonalistiske samfunn. Europeiske jøder har alltid vært den emblematiske fremmede eller «andre». Derfor er per definisjon et samfunn der den fremmede er velkommen, bra for jødene, selv om de ikke alltid har satt pris på denne koblingen. Fremtiden til europeisk jødedom er avhengig av vår evne til å forme et flerkulturelt, pluralistisk og mangfoldig samfunn«. ~ Göran Rosenberg, Jewish author and journalist

Historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies. European Jews have always been the emblematic stranger or ‘other’. Therefore, by definition, a society where the stranger is welcome is good for the Jews, although they have not always appreciated this link. The future of European Jewry is dependent on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society. ~ Göran Rosenberg, Jewish author and journalist

«Amerikanske jøder er forpliktet til kulturell toleranse på grunn av deres tro ~ en som er solid forankret i historien ~ at jøder er trygge bare i et samfunn som aksepterer et bredt spekter av holdninger og atferd, samt et mangfold av religiøse og etniske grupper. Det er denne troen, for eksempel ikke godkjenning av homofili, som fører til at et overveldende flertall av amerikanske jøder støtter «homofile rettigheter» og til å ta en liberal holdning til de fleste andre såkalte «sosiale» spørsmål«. ~ Charles Silberman, Jewish writer and journalist

American Jews are committed to cultural tolerance because of their belief ~ one firmly rooted in history ~ that Jews are safe only in a society acceptant of a wide range of attitudes and behaviors, as well as a diversity of religious and ethnic groups. It is this belief, for example, not approval of homosexuality, that leads an overwhelming majority of U.S. Jews to endorse ‘gay rights’ and to take a liberal stance on most other so-called ‘social’ issues. ~ Charles Silberman, Jewish writer and journalist

Multikulturalismen gjennom the Great Reset til askeNazi jøde Klaus Schwab og Nye Verdensorden er en Guds straffedom, for å tillate jøder i nasjonen – ikke holde deres innflytelse i sjakk. Vi vet at de vil være antiKrister for politikk, økonomi og lovgivning. Når norske folk velger seg dem fremfor Jesus Kristus som vår kongers Konge, så går det som det må gå. Norge var aldri noe «demonkrati», vi har alltid vært et teokrati.

Islam er jo en slags jødedom light, slik som katolisismen. Begge omskjærer sine peniser, men ikke sine hjerter (Deuteronomy 10:16; 30:6; Jeremiah 4:4). Bli snille og gode mennesker. Det nekter de (Romans 2:25-29). Bortsett fra det har alltid jøder vært mye større problem for kristne enn muslimer. Jeg jobbet en tid i Qatar. Et utmerket land, faktisk et fantastisk sted. Ingen gjorde meg noe som helst fordi jeg var kristen. Muslimene er ikke problemet for meg, så lenge de er muslimer i sine land. De er merkelig de muslimer som vil skape samme i dette landet, som forholdene i de land de «flyktet fra», hva slags logikk er det i det ? Jødene er største problemet, som skaper faenskap i MITT fedreland, de muslimer som kommer hit er jødisk betalte fotsoldater for å skape mayhem og faenskap, nød og død – mulitikulturelt ødeland av vår nasjon -som jødene har så lang kultur for å skape, ikke mer ikke mindre. Ta den litauenske jøde Joe Slovo i Sør Afrika som et eksempel. Hvite rase utryddet, en nasjon med hvitt lederskap til eksempel for hele verden, idag noen få år etter i ruiner.

Sant. Det klarer 169 idioter på Stortinget lett.

Så onde kan khazar Gog&Magog jødene være, dette ønsker de skal være slik – de instruerer skolelærere at de skal lære fra seg dette: «En småbarnsmor har tatt datteren sin ut av skolen etter at 6-åringen spurte henne om hun var ond fordi hun var hvit. Jenta skal ha lært det under en historietime». (Video).

Idag når Norge har blitt «Khazarsk» er det uheldig at vi har en konge som er «Khazar»… og støtter deres globale antikristne Verdensrike … men de 1000 år norske Konger støttet Gulatingsloven (år 940 – 1024) med Kristus som kongenes Konge (Jesaja 9:6) – de var FORPLIKTET på dette, så var Norge godt for kristne, og godt for alle norske mennesker…

«Det er opphavet til lovane våre [§ 1] at vi skal bøye oss mot aust og be til den heilage Krist om godt år og fred og om det at vi skal halde landet vårt busett og landsherren vår heil. Han vere vår ven, og vi hans, og Gud ven til oss alle.»

Norge var faktisk teokratisk i 1000 år… ikke noe bolsjevik khazarsk sosialistisk ‘demonkrati’ —

Norges Kongehus; Israelitter eller Jøder?

Norges Kongehus; Israelitter eller Jøder?

Van Morrison – Western Man

EU ZOG Postscript

Den europeiske union (EU) er grundig kontrollert av B’nai Brith tilknyttede frimurere og talmudiske Gog&Magog jøder, som sammen jobber for å ødelegge Europa innenfra :

Richard von Coudenhove-Kalergi is recognized as the founder of the first popular movement for a united Europe.
Jean-Claude Juncker – Crypto-Jew, ex Nazi Unelected Head of EU

Den røde Davidsstjernen, identifisert i Europaparlamentet for 2018 med 750 medlemmer avbildet nedenfor, betyr i overveldende grad halvjøder som har innavlet med frimurere og sammen kontrollerer Europas skjebne – i deres forsøk på å ødelegge det innenfra ved hjelp av immigrasjon.

Hvorved migranter som flommer inn i Europa inneholder en stor prosentandel av ISIS-medlemmer, som vil bli ledet av Junckers jødiske/frimureriske regjering med militær våpen, fylt med våpen og ammunisjon, som skal brukes til å utrydde europeere i hele Schengen-området – så ta en god titt nedenfor på nøyaktig hvem som er den sanne fienden til folket.

https://www.corruptico.com/2018/09/30/eu-crypto-jews/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring