Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyesterettsdommere politianmeldt

I vår serie om råtne dommere i norsk domstol, og spesielt jødiske råtne dommere og andre som gjør deres kriminelle underverden tjenester for Sion, om alle oss som blir offer for deres talmudiske uretter, idet jøder til forskjell for kristne er av den religion hvor rettferd er definert av talmud som alt som er bra for jøder, det er «rettferd», en slags satanisk omdefinisjon av Bibelen de lærte seg i Babylon.

Det går NETTOPP som Jesus sa; Joh. 15:20 «slik (((de))) forfulgte meg, vil (((de))) forfølge dere«. Samme folket (((de))), da som nå. Kristne Cato Berglund har fått oppleve det. Og mange av oss andre. Vi dokumenterer 10-12 saker til nå, urettens domstol okkupasjonsmakthaverne har skapt i Norge. REPROBATE gudløse ukristne, vet ikke forskjellen på rett og galt. De innbiller seg talmudisk at rettvishet, er ALT som tjener dem. DET er ikke det mål Gud bruker. Vi har i denne serien av artikler om Stay Behind / Okkupasjonsmakten dokumentert hvordan jødiske dommere selv idag beskytter interessene til jøder og deres forbundsfeller til urettens fremme i Norge, et apparat de kalte «Avdeling for Okkupasjonsberedskap» etter andre verdenskrig.

Cato Berglund er jo selv satt ut psykisk og fysisk av #Okkupasjonsmaktens behandling av seg, men samboer May Helén Sagnes er en kriger som aldri gir opp, og anmelder Høyestrettsdommere for løgn og bedrag i sin maktutøvelse. Jurister er alle opplært til å være tro mot #Okkupasjonsmakten, alle som en er korrupt. De kriger aldri for klienten, deres statsautoriserte arbeid er å holde klienten med bedrag til beskyttelse av #Okkupasjonsmakten, viser også denne saken oss, som så mange andre. Systemet fungerer utmerket for dem som gjensidig berikelse, om de taper eller vinner er ett fett. Satans folk får betalt uansett.

Fremfor å beskytte retten og rettferdigheten til alle norske borgere, brukes domstolen og alle statens forvaltningsledd som skafott av okkupasjonsmaktens fiender, norske mennesker som taler dem og deres underverdens ondskaper imot, de ble også kalt «Okkupasjonsberedskap» i «GRO-GATE», av Johan M Setsaas og Hans Henrik Ramm (1996), «Gro Gate. Historien om den fjerde statsmakt og Mossad i Norge». Boken er klausulert av norske myndigheter i 60 år.

I alle disse tilfellene er det konspirasjon og forbund mot Gud og mennesker, etter Straffeloven § 329 kriminelt forbund om ran ved høylys dag i regi av norsk domstol. Kriminelt forbund mot Gud og mennesker om å tilegne seg penger de ikke er berettiget til (definisjon på korrupsjon). Av en juridisk venne- og kollega gjeng som har som yrke å tilegne seg andres penger, mest mulig, til gjensidig berikelse. Skal vi dokumentere. Jurister skulle aldri fått lov å bli dommere. Notorisk korrupt og uærlig som de er, vant med på jødisk vis å twiste lovene, som Talmud twister Bibelens lover om å skape RETTVISHET (Hosea 12:6, Micah 6:8) så de får motsatt betydning (satanisk). Alltid vil de utvikle seg slik; Jeremiah 11:9 «Og Herren sa til meg: Det er funnet en sammensvergelse blant Judas menn og blant Jerusalems innbyggere.»

DEM, imot Gud og oss andre.

§ 198.Forbund om alvorlig organisert kriminalitet
«Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, og som skal begås som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, straffes med fengsel inntil 3 år,» https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§198

Korrupsjon, og grov som den alltid er når offentlig ansatt gjør den, har vel 10 års foreldelse.

Sak 123456789101112

Arkivportalen  http://www.ravn-roede.net/gro-gate-en-sensuret-bok/
g_gate_ny

Last ned her. Vi finner at «Okkupasjonsberedskap» var ikke laget for å beskytte oss, nasjonen eller norges menn og kvinner, men for å beskytte okkupasjonsstyrkene og deres agendaer; Jødene, som vant krigen, jødene per definisjon var «de ALLIERTE». Vinnerens privilegium er å okkupere hvem de vil;  https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/

Vi som er Guds Utvalgte Folk vi kristne er alltid ærlig, mens Djevelens Utvalgte Folk er alltid uærlig, lyver og bedrar (Joh. 8:44). «Det er bedre å fortelle sannheten og la noen gråte, enn å fortelle en løgn og få noen til å smile». ~ Paulo Coelho

Norge og norske folk har altså aldri vært fri, etter andre verdenskrig, ikke fri i ordets rette betydning. Vi har hele tiden vært under okkupasjon, av judaiske bolsjeviker, de samme som også ødela og myrdet våre frenders nasjon i Øst; RUSland (RUS betyr Skandinav), og myrdet 66 million av vårt folk der, erstattet våre frender med asiater og mongoler, nå ser vi de gjør samme her hos oss, som hos våre kristne frender i Russland fra 1917, de la den kristne nasjonen RUSland brakk i ateistisk gudløs armod. https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede/

Jødiske Trotsky sitt rette navn Bronstein, var en tid gjest hos sine norske venner i Arbeiderpartiet Gudmund Harlem (Gro Harlem Brundtlands far) et al – den rabiate venstreekstreme gjengen av mordere og tyver, og bodde i en hytte ved Gjøvik før han ble sendt til RUSland og avkristne og myrde 66 million av våre frender.

Urettens apostler i domstolen

Publisert : 2023

Denne serien med artikler er ment å dokumentere at norske menn og kvinner er under okkupasjon fremdeles, av ondskapsfulle mennesker som aldri vil oss vel, de tjener sine frender jøder av «Sion», som ureligiøse Haakon Lie mente de som regjering i Norge var pålagt å tjene og skape «Nye Jerusalem» for etter krigen, og øser «rettferd» over dem, på vår bekostning, fordi Talmud definerer «rettvishet» som alt som er er godt og bra for jøder, ikke alle likt behandlet. Sovjet 2.0.

Helt siden krigen har jødene i Norge plassert sine folk i ALLE av forvaltningens og statsmaktens institusjoner. Cato Berglund som det siste eksempel i vår serie, har brukt 1.5 mill på rettsaker i Norge, og har ennå ikke fått behandlet saken sin, idet lagmannsretten ved Vidar Stensland bega seg til å behandle en helt annen, NY SAK; for sine (jødiske?) venner hos Simonsen, Vogt, Wiik, eller deres klienter, hoppet over førstetrinnsbehandling av saken deres.

Det var litt lite utvalg på jødisk gravplasser av Stensland, men de som tror at andre enn jøder får lov å bli gravlagt på jødiske gravsted, de tar feil. I sitt storhetsvanvidd, kan de ikke hvile likene av seg selv andre steder enn blant sine mer eller mindre ondskapsfulle og antikristne frender. Gud bedre om de skulle måtte ligge i viet i kristen ånds jord. Jesus sa vi skal kjenne dem på fruktene. Det stemmer. Alltid urett av Satans Barn;

«På dette kan Guds barn og Djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud» 1 John 3:10, Mat 5:6, 25:46, Heb. 1:9, 2 Tim. 4:7-8

Jeg var litt i tvil om bare 6 treff på Stensland skulle kvalifisere, men så ser jeg den jødiske dommer Stensland har slik medynk for jøder, og dette er et STERKT indisium, mye sterkere enn mye av det tull de dømmer som bevist på;
og ikke en eneste medynk for noen andre rettsløse nordmenn i det hele tatt fra Stensland på sin twitterprofil, vi hvite mennesker av Israelitter som jødene farer like fælt med som bolsjevik-jødene industrielt myrdet 66 million av oss i Sovjetunionen, etter de kuppet RUSland (RUS betyr Skandinav, vårt folk, erstattet med asiater og mongoler som utgjør RUSsere og Khazaria av Gog & Magog idag). Bibelens trengselstider for vår slekt;

Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites
https://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Jødene gir seg nok ikke før noen % til har forsvunnet. Spørsmålet er nok ikke når bolsjevik-jødene vil stoppe, om de vil stoppe før denne sier null -0- prosent, jeg tror de vil ha FULL utsletting, men det store spørsmål er når Gud synest glasset for deres patologiske ondskap er fullt;
Når Stensland har stor omsorg for morderne mer enn for de 66 million ofrene for den patologiske ondskapen til Esaus barn (Ob. 1:18) «bolsjevik-Jødene», da tegnes nok bildet entydig klart at vi her har vi med en jøde å gjøre i Stenslands tilfelle, i det minste en åndelig jøde, tjener dem – okkupasjonsmakthaverne, fordi Talmud og Protokollene samt Bibelen sier de skal ha all makt i verden i Endetiden og Prøvelsenes Tid, samt at de er notorisk disponert for å gjøre urett som i denne saken til Cato Berglund, til fordel for sine jødiske venner, motparten til Cato Berglund.

Min erfaring er at de gjør aldri urett uten at det er en grunn til det, noen av sine egne de skal beskytte interessene til. I alle de 10-12 sakene vi har studert og beskrevet til nå, så er det slik.

Case 123456789101112

Så om Stensland er biologisk jøde eller ikke får nå være så, men at han er åndelig jøde er helt sikkert, etter at vi ser hva han har gjort, eslet til urett, ondskap og djevelskap mot kristne, og alle andre mennesker enn sine egne frender, som vi har sett i en serie med artikler okkupasjonsmakthaverne gjør mot oss norske menn og kvinner; https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Det var saksforberedende lagrettsdommer Vidar Stensland som i sin tid inntok anke-sak til Hålogaland lagmannsrett til tross for at ankefristen var oversittet med 2 måneder. Stensland er venn med ansvarlig advokat Ørjan Nilsen i Simonsen, Vogt, Wiik, som Erik-Inge Larsen har oppgitt å bruke som «sin faste advokat». Det var adv.firma Simonsen, Vogt, Wiik som i sin tid anbefalte nedleggelse av velforening til de ankende parter, og som indirekte ble dømt i tingretten.

De saksøkte brukte adv. Johnny Angell da saken stod for tingretten, men byttet til adv.firma Simonsen, Vogt, Wiik før de anket saka til lagmannsretten, – og der de kom med nye påstander og NY SAK som skled rett igjennom med Vidar Stensland sin hjelp. Stensland var forberedende dommer, men overlot saken til tre andre dommere underveis (?).

Det ble ikke gitt noen forklaring fra motparter på hvorfor de foretok advokat-bytte, men Berglund ser det slik at de som tapte saka mest trolig henvendte seg til Simonsen, Vogt, Wiik da det var de som i sin tid hadde foreslått en nedleggelse av velforeningen, – og mest sannsynlig har de fremsatt krav overfor Simonsen, Vogt, Wiik at de fikk ta jobben med å rydde opp, men- dette er det som sagt ingen beviser for, – det er kun antagelser.

Berglund vant i Tingretten

Cato Berglund ble ønsket velkommen til tingretten med sin sak og fikk god og rettferdig behandling der, som beskrevet i denne artikkel;
https://www.riksavisen.no/kudos-til-dommerne-mari-marstrander-og-inger-b-gjerde-ved-tromso-tingrett/

Vi har tidligere beskrevet saken her:
https://www.riksavisen.no/en-herrens-stridskvinne-may-helen-sagnes-et-gjennomkorrupt-rettsystem-i-lovloshetens-and/

Kjøpekontrakten (kontraktsrett, avtalerett) drøftes av tingrettens dommer, og dommen lyder på at Cato Berglunds motpart har IKKE gjort sine kontraktsforpliktelser, og pålegges å gjøre det.

Ful seier. Sakskostnad tilkjent.

Taper saken i Lagmannsretten

Selvfølgelig skal det normalt ikke være forskjell på dom i tingrett og lagmannsrett, om dommerne bruker jussen rett. Samme juss som gjelder. Men treffer en korrupte dommere i lagmannsrett, med en agenda, så og dommen skal være på vennskap og kjennskap og ikke på beviser og dokumenter lenger, så blir det annen dom. Dom ble av tapende parter (kjøpere) anket til Hålogaland lagmannsrett i mars 2020. Iflg. saksforberedende dommer Stensland oppfylte ikke anken kriterier for inntak og ankende parter fikk ny frist til mai 2020 med å fremsette en ny anke som oppfylte kriteriene.

Cato Berglunds advokat var Thor Hager Thorkildsen

Cato mener at denne advokaten stabbet dem i ryggen både i lagmannsretten og i klagen for Høyesterett, nektet presisere lovbruddene. Advokaten mente tidlig de kom til å «få juling» i lagmannsretten, selv om saken for tingretten er klokkeklar. Jødiske Hager visste noe som klienten ikke visste, at motparten av vennskap eller jødisk slektskap skyld skulle favoriseres med medhold, på en eller annen måte.

Thor Hager Thorkildsen sa til klient Cato Berglund at om ville de ha med de lovbruddene lagrettsdommere hadde gjort, ville han trekke seg fra saken, han kom ikke til å prosedere på ankedommeres ulovligheter.

 • 22 lovbrudd (tvistelov, straffelov, grunnloven, domstolloven)
 • Dommere mened (løgn i retten)
 • Feil sakskostnad på 103.000 kroner

Lagrettsdommere var :
Saksforberedende dommer :  Vidar Stensland
Dommer : Jussi Erik Pedersen (bok om Tvisteloven, som «ekspert»)
Dommer : Susann Funderud Skogvang («ekspert» i samerettk, rettsleder i saken)
Dommer : Ingvild Ulrikke Jacobsen (Professor i havrett)

Jussi Erik Pedersen er «ekspert» på Tvisteloven, men klarer ikke å følge sin egen boks utlegning av den. Thor Hager Thorkildsen nekter å arrestere sine juridiske kolleger for disse 22 lovbrudd, dommere, som lønene hos motpartens advokater; han sa : «det er lovbrudd her som kvalifiserer som menneskerettskrenkelser, men jeg vil ikke klage på dommere, for jeg vil ha et godt forhold til dem i fremtiden«.

(?). Er dette de leiesoldatene du vil ha med i krigen, du betaler millioner for å gjøre en krigsinnsats? Blir vi egentlig lurt at de er mer kollegers enn de er klientens våpendragere ?

Den nye anken for lagmannsretten oppfylte heller ikke kriteriene, men ble likevel inntatt til behandling. Grunnlaget for avvisningen er en åpenbar dissens mellom tingrett og lagmannsrett hvorvidt prosessforutsetningene i Tvisteloven § 1-3 faktisk var tilstede for å behandle sak i tingretten (kontraktsrett, avtalerett).

29. oktober 2020 utferdiget lagmannsretten en kjennelse der de opphevet deler av tingrettens dom (punkt 2-6), avviste HELE saken for domstolene og henviste til at den skulle vært i jordskifteretten. Til tross for dette så idømte de meg alle sakskostnader på nærmere 1.4 millioner kroner. Kjennelsen ble anket til Høyesterett av Hager.

Den sak som ble behandlet i lagmannsretten var en helt ny sak og ikke den sak som var innmeldt og stod for tingretten, som omhandlet kjøpekontrakten, og som ble anket. Dommere gjør som de vil, ikke som noen av partenes påstander vil, hvem skal betale sakskostander hvor dommer dikter opp sin egen påstand, som noen blir påstått å «tape» ?

Tvisteloven § 11-2 (1)
«Rettens forhold til partenes prosesshandlinger».
«Retten kan bare avgjøre de krav som er reist i saken».
Dommer har avsagt kjennelse utenfor påstand.
Krav om avvisning fremgår ikke i noen dokument forut for rettsmøte.
Verken motpart eller denne side hadde lagt ned påstand som avsagt i kjennelse.
Se anke av 18.03.2020
Se anketilsvar av 30.03.2020

Dommer mener at søksmålsbetingelsene i Tvisteloven § 1-3 ikke var oppfylt og har opphevet tingrettens dom, men likevel dømt Cato Berglund til å betale alle sakskostnader, og det uten å ta stilling til at prosessforutsetningene var endret før saken kom opp i lagmannsretten.

Hvis det er riktig som dommer hevder at betingelser for søksmål ikke var tilstede for tingretten så er det retten som er å bebreide for at saken i det hele tatt kom inn i domstolen, og da er det i så fall de som må betale for denne feilen. Dommer har dømt Berglund til å betale 1.3 millioner i sakskostnader for feil i tilfelle begått av tingretten! Se kjennelsen s. 14 avsnitt 4. Dommer har argumentert for at sak om Kjøpekontrakt hører inn under særdomstolen. Jordskifte. Se Kjennelse s. 11.

Ifølge Jordskifteretten selv behandler ikke de saker om kjøpekontrakt og viser til orientering på domstol.no der det står følgende: «Avtalerettslige forhold ligger utenfor jordskifterettens kompetanse». I slike tilfeller må søksmål reises for ordinære domstoler».

(men selvfølgelig er tingretten rette instans for kontraktsrett, ikke jordskifteretten). Dommernes sak var bare å berike og dømme til sine venners favør, det er det eneste vi kan lese utav begrunnelsene.

Cato Berglund har aldri meldt opp noen sak om «Tvist i nabolag», men sak om brudd på kontraktsforpliktelser i kjøpekontrakt, samme som Tingretten behandlet. Sak innmeldt og inntatt i domstolen som «Avtalerett» i 2019. Sak om kjøpekontrakt behandlet i Nord-Troms tingrett januar 2020.

Saksøkte dømt for brudd på kjøpekontrakt. Saksøkte anket, og anke (reelt ny sak) inntatt Hålogaland lagmannsrett til tross for at krav til ankesum ikke var oppfylt. Behandling i lagmannsretten handlet ikke om anke på den sak som faktisk stod til behandling for tingretten, men var en helt ny sak om «Tvist i nabolag».

Cato Berglund mener at hvis man legger lagmannsrettens vurdering til grunn som riktig så må tingretten ha gjort feil ved å innta saken, og den skulle da vært avvist. Hvis dette hadde vært gjort så hadde ikke Cato blitt økonomisk skadelidende med å betale million-beløp for en sak han fortsatt ikke har fått behandlet.

Lagretten v/saksforberedende dommer Vidar Stensland tok, uvisst av hvilken grunn, av omsyn til sine venner mest trolig, inn saken til lagretten til tross for at krav til ankesum ikke var oppfylt.

Sak om «Kjøpekontrakt fast eiendom» og avtalerettslig forhold mellom kjøpere/selger ble faktisk ikke behandlet i ankesaken, helt ny sak som i all hovedsak handlet om annen kontraktsforpliktelse om «veien», ikke kontraktsbruddet. Kjøpekontrakten ble ikke vurdert. Se dom fra Nord-Troms tingrett av februar 2020 og kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett av 29.10.2020 og sammenlign disse, dommere har hatt et ønske og et mål om en dreining av saken til fordel og gunst for motpart/tomtekjøpere, og der flere av disse er deres venner og bekjente.

 • Se Rettsbok av 07.06.2019, Nord-Troms tingrett—>Avtalerett
 • Se Kjennelse av 10.12.2019, Nord-Troms tingrett—>Avtalerett
 • Se Kjennelse av 29.10.2020, s. 2, første avsnitt, Hålogaland lagmannsrett->Tvist i
  nabolag.

Merk spesielt at kjennelsen ikke drøfter kjøpekontrakten slik det ble gjort i tingretten. Stensland endret hva saken handler om fra «Kjøpekontrakt»/ «Avtalerett» og brudd på kontraktsforpliktelser til «Tvist i nabolag».  Tingrettens dommerfullmektig Marstrander så riktig påpekte i retten at udokumenterte utsagn ville ikke bli tillagt vekt. Dommerne i lagmannsretten derimot har utelukkende vektlagt muntlige utsagn fra motpart og helt sett bort fra dokumenter og bevis + motstridende utsagn fra motpart.

Ankemotpart har et rettskrav og reelt behov for å avklart dette da kjøpere har unnlatt å ivareta kontraktsforpliktelser og lagt ned kontraktsfestet velforening. Dommere har bl.a. unnlatt å ta stilling til sakkyndig rapport fra Norprosjekt A/S som beviser manglende ivaretakelse av kontraktsforpliktelser (se kjennelsen).

Forberedende dommer Vidar Stensland tar inn en helt ny sak for sine venner, en sak som overhodet ikke har vært behandlet i førsteinstans i det hele tatt, og godtok fra dem i tillegg at deres ankefrist ble oversittet med 2 måneder.

Stupiditetene hos den norske dommerstand vises ved at Cato sin sak er fortsatt ubehandlet i domstolen, da han ikke har fått behandlet kontraktsbruddet av motparten, og dommerne ikke har besvart spørsmålet om hvilken domstol kontraktsbruddet hører hjemme i, idet Stensland laget en helt ny sak til fordel for sine venner.

Høyestrett tiltrer Lagmannsrettens urett ved å nekte anken over KJENNELSEN fremmet, og uten å BEGRUNNE HVORFOR de nekter den fremmet. Det gjorde de 1. februar 2021, og dommerne som gjorde det var:

 • Erik Thyness
 • Ragnhild Noer
 • Kine Steinsvik (hun er forøvrig reg. å være FB-venn m/lagrettsdommer Jussi Erik Pedersen)

Anmelder dommere til politiet

Det er aldri populært å anmelde offentlig ansatte til politiet. Det vet vi fra mange studerte saker. Politiet oppfatter dette som angrep på offentlig ansatte kolleger. Det er dem mot røkla/borgerne liksom, selv om domstolens egentlige oppgave er å beskytte borgerne mot røkla hos Staten, kommuner og sterke makt miljøer. Vår bolsjevik-jødiske okkupasjonsmakt har snudd dette på hodet dessverre. Dommerne anser sin hovedoppgave å bedrive voksenopplæring og straff også i sivilsaker, beskytte Statens og kollegers  interesser, ikke beskytte borgerne.

Det faktum at Høyesteretts-dommerne Thyness, Noer og Steinsvik nektet anken fremmet *velsignet* faktisk lagmannsrettens urett. Disse dommerne ble ikke anmeldt da man på denne tiden hadde mer enn nok med å komme seg etter sjokk-behandlingen i lagmannsretten samt utferdige erstatningskrav. Man ser det som bortkastet tid og krefter å anmelde disse 3 dommere også da man mener at de dommere som sist hadde befatning med saken og faktisk behandlet erstatningskravet skulle oppdaget all uretten da det ligger flere dokument i saken som behørig dokumenter hvilke feil og lovbrudd som er begått.
Kravet ble sendt til Hålogaland lagm.rett og der ble det liggende i 9! måneder hos dommer Jussi Erik Pedersen før han oversendte det til Høyesterett, hvorpå det deretter fikk en feilaktig og urettmessig behandling ved at HR-dommerne Arntzen, Indreberg og Bull kun tok stilling til deler av kravet og unnlot å realitetsbehandle hvorvidt tingretten hadde begått erstatningsutløsende feil. Det vil hevdes at hvis man mener at lagmannsretten har utferdiget en korrekt kjennelse ja da MÅ tingretten ha gjort feil ved å ta inn saken, ergo skulle ikke Cato B. ha blitt skadelidende ved å betale for denne feilen, slik han faktisk ble dømt til. Lagmannsretten peker jo også på i sin kjennelse at de mye omtalte «prosessforutsetningene» ikke var tilstede, ergo har tingretten gjort feil.

På grunn av ulovlighetene og de økonomiske bedraget med dommeres hjelp for sine venner over, så anmeldes Høyesteretts dommere for ikke å stanse uretten, som er deres jobb.

«Rettsstaten anno 2023; «Da er jeg godt i gang med anmeldelser… (som selvfølgelig ikke vil føre noe steds hen i dette korrupte riket), men, som jeg velger å gjøre fordi jeg ikke stilltiende vil godta kameraderi, korrupsjon og Grunnlovsbrudd! Den som ikke hevder sin rett har som kjent tapt den.«, sier May Helen Sagnes til Riksavisen.

May Helen Sagnes anmelder 3 dommere på fullmakt fra sin samboer Cato Berglund, som er satt ut av behandlingen han har fått i domstolene,  vært på politistasjonen og anmeldt 3 dommere fra Høyesterett:

 • Henrik Bull
 • Hilde Indreberg
 • Wenche Elisabeth Arntzen

Sagnes sier at alt gikk fint, hun etterforsker som tok imot anmeldelse forstod problemstillingen og hva/hvorfor Sagnes ville anmelde, – det ble vist til flere Grunnlovsbrudd m.m. Anmeldelse tok 1.5 time.

Etterforsker Regi Henning var veldig hyggelig og skal nå renskrive opptaket som deretter vil blir oversendt for gjennomlesning/gjennomgang. Deretter vil anmeldelsen bli sendt til Ski der de vil ta stilling til hvorvidt det skal tas ut påtale eller om saken skal henlegges. Så etterforskeren har ingen beslutningsmyndighet, hun tar bare imot anmeldelsene og skal renskrive før de sendes videre.

De bruker koder når de henlegger saker, – koder vi borgerne ikke vet hva er eller har tilgang til, – så hvis noen vil vite hva en evt. henleggelsen-kode betyr så må de ringe politiet for å få vite det. Riksadvokaten har gitt strenge føringer for at politiet ikke har lov å gjøre lovlig noen kriminalitet ved henleggelse, Stortinget som bestemmer hva som er kriminelt, ikke politiet, og sakene SKAL prøves i domstol, «ingen skal føle seg sikre på at de ikke blir straffeforfulgt av politiet«, sier Riksadvokaten i sitt rundskriv fra 2016;

Rundskriv-2016-3-Henleggelse-av-manglende-saksbehandlingskapasitet-mv-1

Sagnes fikk ikke kopi av anmeldelsene etter at forklaring var gjennomgått og godkjent … så i realiteten KAN politiet, hvis de vil, trekke fra og legge til ting i hennes forklaring uten at anmelder kan forsvare seg mot det.  Så det kun er den ene part, i dette tilfellet politiet og de anmeldte som får tilgang til anmeldelsene mens anmelder ikke får det. Dette er nok et bevis for at vi er totalt rettsløse.

Sagnes sier hun fikk tilbud om oppmøte hos politiet for å lese forklaringen før den ble innsendt, men kunne ikke få en skriftlig kopi.

Hvis hun hadde vært bistått av advokat så ville han/hun fått skrivet tilsendt. Så en advokat er tydeligvis viktig nok til å bli betrodd å få et referat ihende mens jeg som anmeldte ikke er det, – men heller ikke her ville jeg fått noen kopi, kun lese-tilgang ved personlig oppmøte. Er dette en rettsstat verdig? – at det kun er én part som har tilgang til en innlevert anmeldelse?

Dommerne har ikke:

 1. Realitetsbehandlet/tatt stilling til/besvart hvorvidt tingretten har gjort erstatningsbetingende feil ved at sak ble inntatt og behandlet uten at de absolutte prosessforutsetninger i Tvisteloven § 1-3 faktisk var tilstede for at tingretten faktisk kunne ta saken inn til behandling.
 2. Besvart spørsmål om hvilken domstol som skal behandle saken.
 3. Sett at det er en selvmotsigelse i lagmannsrettens kjennelse som opphevet kun deler av tingretts-dommen pkt. 2-6 men samtidig avviste hele saken for domstolen.

Følgende lovbrudd ble påberopt:

 • Grunnloven § 93 sier at ingen må utsettes for umenneskelig eller nedverdigende behandling. *
 • Grunnloven § 95 sier at alle har krav på å få saka si avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid, og at rettergangen skal være rettvis og offentlig. **
 • Grunnloven § 113 sier at styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn ovenfor enkeltmennesket.

Følgende lovbrudd påberopes med bakgrunn i det ovenfor nevnte:

* Cato Berglund har vært utsatt for både umenneskelig og nedverdigende behandling. I denne saken har dommernes mangelfulle svar og ufullstendig behandling av krav grepet inn i Cato sitt liv med store konsekvenser ved at han har blitt økonomisk og psykisk skadelidende.

** Saken har kostet Cato Berglund 1.318.150 NOK uten at han har fått den realitetsbehandlet i domstolen, ei heller fått avklart hvilken domstol som skal behandle saken.

*** Saken ble innmeldt til domstolen for 4 år siden (2019). Det kan ikke kalles «rimelig tid» da han fortsatt ikke vet hvilken domstol som skal behandle saken.

(Se tidligere anførsel om at saken fortsatt er ubehandlet i domstolen da dommerne ikke har besvart spørsmålet om hvilken domstol den hører hjemme i).

I medhold av Grunnlover som nevnt over ble dommerne anmeldt. Det ble bedt om at det blir opprettet straffesak og at dommerne blir holdt personlig økonomisk ansvarlig og erstatningspliktig. Det bes om at det blir opprettet straffesak og at dommerne blir holdt personlig økonomisk ansvarlig og erstatningspliktig.

Cato anser det som krenkende og har blitt skadelidende etter å ha betalt 1.318.150 NOK
– for en sak som fortsatt står ubehandlet i domstolen. Han har ennå ikke fått behandlet kontraktsbruddet, kun noe som han aldri har bedt om skal behandles, og ikke var del av ankesak i de spørsmål Tingretten behandlet. Med bakgrunn i dette fremsettes krav om tilbakebetaling av alle innbetale sakskostnader.

Det vil hevdes at dommerne har utvist grov uaktsomhet i tjenesten og bes derfor holdt personlig ansvarlig og anses å være erstatningspliktige overfor Cato Berglund.

Dommerne burde i tillegg oppdaget at ankefristen ble oversittet med 2 måneder.

Ankefristen er absolutt og fremgår av Tvisteloven § 29-5, og dette alene burde vært nok til å utløse erstatningskravet, – og ikke nok med det,

de burde samtidig opphevet kjennelsen til Hålogaland lagmannsrett utelukkende pga. det faktum at domstolen følgelig ikke var domsmyndig
(se Domstolloven § 37).

Det hevdes at det er grov uaktsomhet å ikke se til at lovene blir fulgt.

Anmeldelse gjelder kun de 3 nevnte dommere og omhandler kun fremsatt erstatningskrav og tilsvar til dette.

Aalesund Allstars – Sunn Møring

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring