Lan Marie Berg et al (MDG) i Satans tjeneste

Lan Marie Berg er det beste eksempel på at vi importerer mennesker som opererer som trojanske hester med målsetting å ødelegge en tidligere kristen nasjons økonomi og en nasjons verdigrunnlag og åndelige konstitusjon, ved satanifisering av vårt land. Alt de sier og alt de gjør, så er det Satan i dem som taler og inspirerer dem. Det bevises ved at de mulig ubevisst flagger de sataniske symboler som her i dette bildet.

Det Altseende Øye, Horus Øye eller også kalt «Eye of Ra», en kraftig ødeleggende kraft knyttet til solens varme; egyptiske solguden.

MDG om noen år ?

Dette bildet er ikke planlagt av det luciferiske paret Berg & Trædal. OneEye klubben, for de falne sjeler blant oss. De Enøyde. De gjør hva som helst for rikdom og berømmelse. Det er tilsynelatende helt tilfeldig for dem, men bakom, i dem og inni dem, der taler og styrer Satan dem som om de er tomme kropper som er bolig for Satan (Ephesians 4:27) og de er tanketomme verktøy for Satans gjerninger, nettopp som hos oss kristne er kroppene våre bolig for Kristus (John 2:19, 1 Corinthians 6:19,20 og 1 Corinthians 3:16,17, Galatians 2:20).

Som vi kristne er blitt inngitt den Hellige Ånde, og Kristus har tatt bolig i oss, og vi er kun det, for Kristus og Satan kan ikke leve i samme univers – i samme kropp, det er umulig, slik har Satan tatt bolig i dem (Ephesians 4:27).

Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened. – Zechariah 11:17

Hvor Kristus kommer inn, må Satan vike, og vise versa (James 4:7). En av dem må til sist endelig vike, og vi vet hvem det er som kommer til å måtte gjøre det for godt, til slutt. Etter Lucifer / Slangen aka Satan sin gjesteopptreden etter Rev. 12:9, 20:7-8.

De må tåle mye av sin Sjef, for sin rikdom og berømmelse, for sin makt for denne Verdens Fyrste (Satan). Zechariah 11:17, “Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened.”

Når de er bekymret for «klima» så er oppgaven deres i realiteten død og destruksjon, nød og fattigdom for norske barn og barnebarns fremtid.

“The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness!”
– Matthew 6:22-23

Symbolism Will be Their Downfall

Symbolikk; De flagger sitt «merke», sitt segl (Rev. 13:16 vs. Rev. 14:1). De har en oppgave for Lucifer / Satan – å ødelegge Norges økonomi.

«Det Altseende Øye symboliserer Lucifer, men det representerer også den åndelige kunnskapen om godt og ondt som Slangen lovte Eva hvis hun var ulydig mot Gud. Denne kunnskapen inkluderer kunnskapen om at Satan er denne verdens gud, som belønner dem som tjener og tilbeder ham (Matteus 4: 8-10). «

Bibelen lærer at Adam og Evas øyne ble åpnet for VITEN om godt og ondt den dagen de syndet ved å spise av den forbudte frukten (1. Mosebok 3:7). Legg nøye merke til at ordet «øyne» i 1. Mosebok 3:7 er det hebraiske ordet ayin, entall, som bare betyr «ett øye».

http://jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/nwo_eye.htm

Symbolism Will be Their Downfall

Satanister er alltid brushodeaktig, de tror de blir seierherrene… De tar feil — #JesusKristus Verdens Konge..

«We are Legions – We are many», «Vi er Legioner – Vi er mange», sier Bibelen (Mark 5:9) og Lan Marine Berg. Eivind Trædal og Greta Thunberg er bare noen av de unge frontfigurene. Hele det norske Stortinget tilhører Legionen. Uten unntak. Fordi alle personer der følger den sataniske agenda, løgnene, bedraget; klimasekten, korona-menigheten.

One eye club.

Med sin «enøyde» opphøyethet, mener de i tråd med østlig filosofi og østens sataniske religioner at de har fått åpnet sitt Tredje Øye, som ligger i pannen, new age crap. Halvasiatiske Lan Marie Berg vil det nok vibrere godt for. De er optimistiske og positive, og politisk skal de skape en «global landsby» hvor alle er ‘venner’ (herav behovet for krenke-religionen), på satanistenes premisser, ved å undertrykke og etter hvert forby alt kristent i media, i forvaltning, i samfunnet.

“Operative Masonry, in the fullest meaning of that term, signifies the process by which the Eye of Horus is opened. In the human brain there is a tiny gland called the pineal body, which is the sacred eye of the ancients, and corresponds to the third eye of the Cyclops.”
– Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages.

We Are Legions, We Are Many, We Are One
https://www.riksavisen.no/we-are-legions-we-are-many-we-are-one/

Kristne skal ikke under noen av deres saker og omstendigheter være «ett» med satanister, med deres saker eller med deres politiske agendaer.

Han er Lan Marie Bergs samboer og våpendrager
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/han-er-lan-marie-bergs-samboer-og-vapendrager/s/12-95-3423476971

Det er konkurranse i himmelen og helvete og på jorden hvem som er The Lightbringer … verdens lys.

“And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.” – 2nd Corinthians 11:14

Satanister, inkludert de fleste murere tilknyttet den jødiske B’nai Brith losjen, og ettersom denne #OneEyeClub tror på Lucifer, har de alle lucifer-ånden, de mener Lucifer the Serpent / Slangen er denne verdens lys, de ser på den ånd som «frigjøreren», selv om stort sett det eneste den frigjør er alskens perversiteter som seksuelle deviasjoner, mange kjønn, løgner og bedrag i luciferisk galskap.

Vi kristne vet at det Sanne lyset i verden er Jesus Kristus.

Når vi ser at dette åndelig underutviklede folket som solgte sjelen til Satan for berømmelse og formue, de synest lykkelig og upåvirket av verdens elendighet, ser ut som de blir lykkelige til mer verden går ned i mørket og inn i elendigheten, er deres lys i virkeligheten mørke … >>> deres lett krenkede sinn vil en gang måtte møte sin nemesis.

De har fått sin tid til å ‘skinne’, la dem ‘skinne’, snart er det dommedag.

Grønne Partier og ‘Grønne’ personer (lavpannede) over hele verden er medlemmer i et satanisk bedrag, over hele verden … de er Satans ormeyngel, tjener Satan, fordi alt de tror på, alt de står for, alt er bygget på løgn, forførelser og bedrag, som har sendt oss tilbake til paganismen, til naturreligionen – å tilbe det skapte, mer enn Skaperen. Idioter !

Odin var kjent som ‘Allfather’ (eller gudens far). Han ble representert som en gammel mann med ett øye.

Odin var nok en representasjon av den enøyde Solgud aka Ra eller Horus.

Klimareligionen, Club of Rome

I sin bok ‘Morals & Dogma’ innrømmer den luciferianske frimurer av den Skotske Rite lederen Albert Pike at for dem som en menighet at lyset deres de tilstreber å nå er Lucifer.

De får kose seg med sine særfordeler Satan gir dem ved makten per idag.

Litt lenger frem skal hver en sorg og nød og død de påfører andre betales tilbake.

The seal of the O.T.O (Ordo Templi Orientis) til satanisten Alistair Crowley som konspirasjonsjeger John Færseth tilhører

Vi som lider under deres politikk – de økonomiske tap de påfører oss – velferdsstaten nedbygget – vi utsetter godene.

«Grønn politikk» – klimasekten – er for det meste 100% bygget på sataniske løgner og bedrag

Symbolikk; De har en oppgave for Lucifer / Satan – å ødelegge Norges økonomi….

One Eye of Lucifer

Satanister er alltid brushodeaktig, de tror de blir seierherrene… De tar feil — #JesusKristus er Verdens Konge. Ikke Satan. Ikke Lucifer, det viser analysen… hva de gjør — Jesus vs. Lucifer som Verdens Lys. Selv Islam vet dette, at de er satanister:

De innbiller seg at alle skal være venner og enig om den sataniske forførelses undergang av verden og samfunnet, for det blir resultatet av deres politikk. En bør ikke la idioter definere politikk. Derfor fraråder Bibelen konger og regjering, presteskap Levittene hersker i Guds Rike på jord. De vanlige mennesker mangler dessverre gangsyn til å delta i politikk (demonkrati). Det er vårt Storting og alle lands parlamenter det beste bevis på. Da blir Satan alltid seierherre, og Satan blir den som definerer all politikk, for Satan har alle posisjoners personer under sin innflytelse og i sin vold.

På grunn av dette sa Jesus: «Jeg har ikke kommet med fred. Jeg har kommet med sverd»  (Matt. 10:34). Der blir ingen varig fred på deres premisser. De har det ikke i seg å definere fredsbetingelsene. De har ikke fred i seg selv, når de har Satan i seg, så de vil ALDRI kunne være harbingers av fred i verden. Tvertimot. Død og destruksjon, nød og død, det vil deres ånd bringe verden og samfunnet.

Hvem andre tjener det til gode hva de gjør – de selv får fame & fortune og muligheten til å sløse bort milliarder av våre penger, gode jobber.

Quo bono: Satan – destruksjon, fattigdom, nød og død – for norske barn og folk

Når vi ser på alle disse fame og fortune jegerne, det er nemlig hva som skaper dem til Satans tjenere, deres sterke driv etter berømmelse og rikdom, etter makt og verdslig heder.

Det er i hvert enkelt tilfelle ikke bevisst hos dem selv at de gjør denne symbolikk.

Det er Satan som taler i dem, alt de gjør, alt de sier er det Satan som taler gjennom dem. Satan gjør seg til kjenne gjennom sine symboler, fordi Satan kan nemlig ikke gjøre noe som helst i denne verden uten å gi seg til kjenne, uten å advare oss.

Greta doing HIS one eye Symbolism with Graphene in an interview with the Guardian!! Zechariah 11:17

Graphene oxyde er sagt å være en av bestandelene i covid-vaksinene, sammen med luciferase.

Jødisk Gog&Magog operative handlere – føringsoffiserer – følger selvfølgelig med rikdommen og berømmelsen for å tjene Satan og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9)

“så ikke Satan skal få bedra oss. For vi vet hva han har i sinne..”
– 2 Corinthians 2:11

Satans heksegryte

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring