Siste artikler »

Norrønafolkets identitet

Gåten om de forsvundne stammer av Israel er en av historiens best bevarte hemmeligheter. Hvor blev de av, Guds utvalgte folk, Paktfolket? Sank de i jorden, ble de udryddet i slaveleirene i Assyria eller utvandret de til øyene i Norden? Er vi Israel? Israelfolket Hvem var egentlig vikingene? Hvem var norrønafolket? Hvor kom de fra? Var vikingene virkelig slike brutale […]

Makt til salgs? Korrupsjon på norsk

Bjørgulv Braanen , Klassekampen Mange politikere forstår ikke den fundamentale forskjellen mellom å ha et tillitsverv for fellesskapet og være en leiesoldat for særinteresser, sier Ingjald Ørbeck Sørheim. Advokat og mangeårig Ap-medlem Ingjald Ørbeck Sørheim er bekymret. I en nylig utkommet bok som er laget til ære for Tor Erling Staff på hans 70-årsdag, har Ørbeck Sørheim skrevet en artikkel […]

Kommersialisering Av Drikkevannet

Av Trude Mathe Thomassen Det foregår en storstilt kommersialisering av drikkevannet verden over. Og utviklingen går fort. Både GATT-avtalen av 1986 (grunnlaget for opprettelsen av WTO) og EUs ene søyle – fri flyt av tjenester – bærer bud om at drikkevannet, like lite som strømforsyningen, er unntatt fra markedsliberalismens prosjekt om å redusere absolutt alt til vare. Innen WTO og […]

Jury-ordningen må styrkes

«Jury-ordningen bør styrkes bl.a. ved at fagdommeres adgang til juryoverkjøring ved frikjennelser bør fjernes. « I fem måneder har de ti legfolkene i juryen i NOKAS-saken lyttet til aktoratets bevisførsel og forsvarernes arbeid med å så tvil om bevisene. ”Det er bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt. Og ”hvilke bevis dere vil legge vekt […]

Når mennesket blir rovdyr

Hekseprosesser er ikke bare dyster historie. De foregår også i dag, f.eks. med et norsk lokalsamfunn som ramme for begivenhetene. Inntil jeg leste Ulf Hammerns egen beretning om Bjugn-saken i boka «Annerledesbygda Bjugn», forsto jeg lite av hvordan det tyske folk kunne tillate utryddelse av seks millioner jøder. Nå forstår jeg det. Nå skjønner jeg også bedre hvilke mekanismer som […]

The Psycho State

by Congressman Ron Paul | September 14, 2004 A presidential initiative called The “New Freedom Commission on Mental Health” has issued a report recommending forced mental health screening for every child in America, including preschool children. The goal is to promote the patently false idea that we have a nation of children with undiagnosed mental disorders crying out for treatment.

Christian America: Lost In The Wilderness

In the fall of 1846 a wagon train of settlers well on their way to California faced a critical decision: to take the tested northwest route or a shorter untested passage over the Sierras. A mountain man who described himself as an expert on the region suggested this alternative, and the settlers took his advice. But the «expert» did not […]

Norsk Rentenivå 2007

Sentralbanksjef Gjerdrum satte opp renten igjen idag den 24.01.2007. Ingen overaskelse. Den kommer til å stige videre litt og litt, for til slutt å tvinge vanlige folk utav hus og heim, og slik at finansen får kjøpt billige hus og heimer, for å tjene ytterligere penger på dem når konjunkturene «svinger igjen», det vil si styres mot topp igjen. I […]

USA vil ha FN-resolusjon om Holocaust

USA vil ha en FN-resolusjon som fordømmer fornektelse av Holocaust. Resolusjonsutkastet som vil bli lagt fram tirsdag, kommer som et resultat av Iran konferanse om Holocaust i fjor. Konferansen satte spørsmålstegn ved om jødeutryddelsen virkelig fant sted. USA håper at resolusjonen, som til nå støttes av 39 land, kan bli vedtatt av FNs generalforsamling fredag. Resolusjonen ber alle medlemsstatene «uten […]

People First

People First sangen handler om å sette Folk Først, i politikk som i alle andre sammenhenger. Klikk på bildet for å abonnere/se på vår RSS podcast: RSS strøm Abonnere til iTunes (on du ikke har iTunes kan den lastes ned her)

Wikileaks.org

I et forsøk på å komme autoritære regimer til livs, har en flernasjonal gruppe bestående av matematikere, journalister, kryptologer og etterretningsanalytikere opprettet nettsiden Wikileaks.org Initiativtakerne skriver følgende om nødvendigheten av et sensurfritt nettsted: «I en hverdag der autoritære regimer styrer store deler av verden, der demokratiske regjeringer utviser autoritære tendenser, og der makten i stadig større grad tilfaller store selskaper, […]