Siste artikler »

Maktapparatet versus Synnøve Fjellbakk Taftø

Maktapparatet griper inn hele tiden, hensynsløst og uten nåde. Trolig er mitt eget navn registrert som en av dem som av sikkerhetsgrunner måtte «elimineres». Som barnet i eventyret om Keiserens nye klær har jeg begått den uhørte frekkhet å gjøre narr av Maktapparatet i full offentlighet. Reaksjonen uteble ikke, jeg ble frakjent både vett og forstand og sågar innesperret og […]

Hva vil det si å respektere og verne om vår Grunnlov?

(Debatt): Det er å følge Grunnlovens ånd og prinsipper, og å kunne forandre eller modifisere den etter den av Grunnlovens bestemte paragraf som omhandler dette emne, nemlig § 112. Det hevdes at vår Grunnlov er Europas eldste forfatning, men uansett alder er våre folkevalgte politikere tvunget til å forholde seg etter det Grunnloven bestemmer. Etter 430 år i union med […]

Saken står om norsk suverenitet

(Debatt): I forhandlingen med EU-kommisjonen på grunn.av at EØS-avtalen utvides med 6 eks-kommunistland i øst; måtte Norge godtatt å betale 1.8 mrd. kroner pr. år i fem år. Men frihandel for industrivarer på EU hadde vi også før vi fikk EØS i 1994 – uten å betale et øre. Ifølge NTB skrøt statsminister Bondevik av at Norge ikke er «gratispassasjer […]

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME)

Den 1 jan. 2004 startet Øyvind Aarsnes 49 opp Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME). -Hvorfor startet du opp denne Folkeaksjonen Øyvind, når vi har NEI til EU ? Det hele begynte i sep. 2003 etter at jeg begynte å interessere meg for jus og kom over Straffelovens § 83 i Norges «fremdeles eksisterende Grunnlov.» Dette syntes jeg var meget interessant, med […]

EØS bedraget

Eøs- direktiver innført stikk i strid med Grunnloven og Stortinget. Bjarne Lindstrøm i UD var en primus motor i å få innført EØS – direktivene i dølgsmål (hemmelighet) Dette er i følge Straffelovens § 83 rettsstridig. Norsk rett bygger nemlig på det såkalte allmenningsprinsippet. Etter dette prinsipp har alle mennesker i utgangspunktet den samme rett og plikt til å delta […]

Norges gullbeholdning er «stjålet».

Denne bomben ble sluppet på direktesendt tv hos TV- Visjon Norge på Norges hundreårsdag den 7. juni mellom kl 12:00 og 14:00. Litt av en gavepakke til det norske folket på jubileumsdagen og hundreårsfeiringen. Folkeaksjonen mot Eu medlemskap fikk en storm av telefoner fra folk etter at dette var blitt kjent. De ville vite hvem de ansvarlige for denne ugjerningen […]

Åpent brev til Stortinget fra FME

Den 1. jan 2004 ble Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME) etablert med målsetning å opplyse folket om de rettigheter vi statsborgere har gjennom Norges Grunnlov. FME retter søkelyset på grunnloven, som nasjonens høyeste rettskilde. Denne mener vi er folkets garanti mot igjen å komme under fremmed herredømme. Vi beklager at vi med få unntak har blitt utestengt fra media! Vår påstand […]

Den Norske Grunnlov Av 1814

1. Den Norske Grunnloven er selve «forsikringsselskapet» til det Norske folk, ja for alle som er Norske statsborgere og bosatt i Norge. I Grunnloven ble folkets rettigheter nedfelt på en lettfattelig måte slik at menigmann ikke skulle ha problemer med og forstå innholdet. De tre»grunnpillarene»: Rett til utdanning, arbeid, og helsevern er nedfelt i Grunnloven som en garanti for et […]

Hvorfor har vi et forsvar – hva vil vi med forsvaret?

Amerikanerne gjør i stadig større grad det de selv vil – uansett om NATO og FN følger deres aksjoner. Det svekker samarbeidet, men NATO er ikke USAs utenrikspolitiske instrument. Som en småstat og samtidig oljeeksportør bør ikke Norge føre eller støtte en politikk som øker faren for at vi blir trukket inn i en krig, skriver flaggkommandør Jacob Børresen, med […]

Hvor langt går Norge USAs vei?

USAS KURSENDRING under den nåværende president svekker og truer Norges sikkerhetsinteresser på flere områder. Farligst er det at vi har latt oss forlede til å tilpasse hele vårt forsvar til amerikansk, internasjonal høyteknologikrigføring. TORKEL HOVLAND, generalmajor, GeneralmajorNASJONAL SIKKERHET. Fremtidig, amerikansk nasjonal strategi vil være avgjørende for internasjonal utvikling og kommende verdensordning. Ukritisk norsk støtte til supermaktens lederskap underbygger amerikansk alenegang […]

FNs maktbruk ut på anbud

Debatten her hjemme om den rapporten som Gro Harlem Brundtland har vært med på å utarbeide om FNs tiltak for fred og sikkerhet, har knapt tatt opp den vesentligste innvendingen. Det analytiske stoffet i A more secure world: Our shared responsibility, er nok verdifullt. Høynivå-utvalget, som medlemmene pompøst blir kalt, understreker at det ikke nytter å føre kampen mot desperat […]

De uerfarnes søte krig

Dulce bellum inexpertis, ”søt er krigen for de uerfarne”, skreiv Erasmus Roterodamus i Adagia år 1500 e.Kr., den første ”bestselgeren” i europeisk litteratur. Krig kan virke tillokkende for folk som ikke veit hva den innebærer, skriver Erasmus. Men for den som veit hva krig er, finnes det ikke noe mer ugudelig, ødeleggende, farlig og avskyelig! Likevel ser vi at samfunnets […]

Norge – et redskap i USAs verktøykasse

Et foredrag av Svein Ødegården, brigader og forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt holdt på kampanjen Nei til nye NATOs seminar 2. nov. 2003 I 1999 kom to viktige styringsdokumenter for norsk fremtidig forsvarspolitikk: Stortingsmelding 38: ”Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i Internasjonale Operasjoner” og: ”NATOs nye strategiske konsept” For den enkelte offiser ble også 1999 et merke år – fordi de […]

Norsk Patriotic Act

Justisminister foran historisk valg Av tidligere redaktør i Venstres Pressekontor, Per-Aslak Ertresvåg Den 14. august 2003 brakte Dagsavisen en oppsiktvekkende nyhet. Saken ble ikke mindre interessant ved at ingen andre av de større nyhetsmediene fant den viktig nok til å bli sitert eller fulgt opp på annen måte. Nyheten var en offisiell kunngjøring: ”Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet”. En såkalt ”trusselvurdering” […]

God natt da, Mor Norge?

av Per Aslak Ertresvåg Det er noe uvirkelig over mye av det som skjer i det politiske Norge i dag. Mange mennesker føler det slik. Få kan likevel forklare hvor denne foruroligende følelsen dypest sett kommer fra. Det er ingen risikofyllt gjetning at om bare ti år er det mer enn 50 prosent sjanse for at Norge har opphørt å […]