Philip Manshaus; falsk flagg operasjon – kristenhatets vedlikehold

Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte, når jeg så at PST og de andre okkulte statsstjenestene som planlegger og iverksetter slike manchuriske MK-Ultra falsk flagg operasjoner, for en agenda, nettopp den agenda vi så med jødiske Anders «Nosejob» Breivik («ånei, ikke ennå en slik persepsjon operasjon til» tenkte jeg om Manshaus), at han var ‘hvit’ og «kristen», prøver de seg med det samme med Philip Manshausen også som hos ABB.

https://www.riksavisen.no/mental-lidelse-a-vaere-kristen-etter-kristiansand-drapet/

Jeg konkluderer slik som overskriften fordi operasjonen er 100% lik så evinnelig mange andre skytesaker fra over hele verden, alle steder skal de tjene NØYAKTIG samme agenda. De trenger mer ‘skyts’ mot kristne konservative (hovedfienden til satanistene) som avslører deres ondsinnede agendaer. Helt utrolig hvor dårlig fantasi skript forfatteren deres har. Kan de finne på noe nytt snart? Men nei, Satan og satanister er ikke inngitt skaperevner, de kan KUN reprodusere, MK-Ultra og Monarch programmering, det er Manshaus. Han har gått gjennom tortur og forferdelige lidelser i MK-Ultra & Monarch programmering for å tjene deres sak.. slik at de kan kalle han kristen og sette «kristne konservative» på terrorliste.

De MÅ få til en trusselvurdering IMOT de ENESTE (konservative kristne) som med Guds og den Hellige Åndes hjelp vil kunne klare å stanse Satanistene fra å oppnå sitt tyranniske Verdensrike av terror og vold; The Great (antiKrist) Reset, ved å avsløre ondskapen og de Onde som står bak det.

Jeg synest at NRK er radikalisert, og vil advare mot det. Å havne på feil side av geværløpet til den røde berme som ikke bare har okkupert NRK men hele Norge med bolsjevik talmud Jøder i ledelsen som i Russland i 1917, har vist seg dramatisk for kristne konservative, 66 million av vårt broderfolk RUS-folket Holocaustet de i Russland (RUS betyr Skandinav). Rasisme begrepet og ‘dødsstraff for antisemittisme’ ble begge oppfunnet den gang da, det kostet 66 million kristne «antisemitter» (etter deres definisjon) livet. Disse folkene er ikke helt i water i hodet forstår vi.

Satanistene angriper oss kristne med alt slags ondskapsfull hat retorikk de har, da forsvarer vi oss. Hvis kristne nå ikke står opp, legger bort sin rosa kompetanse, sier nei – slik vil vi ikke ha det – og griper Bibelens kompetanse til å avsløre og avvæpne satanistene, så er det over for vår sivilisasjon. Jeg er glad for å kunne si at jeg har gjort mitt. Mange feige som ikke engang hjelper til ved å dele mine artikler til opplysning, og de skal liksom kalle seg kristen. Dø i feighet, dø i skam, å tie om satanistene gjøren og laden er å approbere dem, den som tier samtykker. Gud vet hvem som bidrar. Ikke tro at det er nok med frelsen, Åpenbaringen – Endetidsboken sier det er dine gjerninger du skal bli frelst for (Revelation 2:23, 20:12, Matthew 16:27). Ingen som hjelper meg, jeg synest helt alene i Norge. Gud vet hvem som ikke arbeider for Guds Rike, og heller godtar Jødenes sataniske Verdensrike – the great reset, ved å tie og ikke politisk og demokratisk opponnere mot det, si «nei, det vil vi ikke ha. Jesus er Konge i vårt land, ikke jødene«.

Replacing Messiah with themselves as Masciachs

Jeg skrev om PST’s dårlig forberedte tåpeligheter om at ABB var kristen, den ulyksalige dagen hvor Satan og satanister med løgn og bedrag tok kontroll over vårt land med en falsk flagg operasjon, som de gjorde i USA med 9/11, med den falske facebook profil de hadde laget på ABB, 2 timer etter at jødiske ABB gikk bananas, bare et par timer etter Mossad angrepet på Utøya gikk min artikkel offentlig og fortalte om Facebook side bedraget deres. Facebook siden hvor ABB angivelig påstod han var kristen, fant de selv det for tåpelig at ABB var påstått kristen, de måtte gi tapt med sin propaganda for min analyse og avsløring, og for lett gjennomskuelig så de bare måtte slette det, for å redde bitene for at de Jødiske satanistene som har okkupert makten i Norge etter 1000 års kristendom under Kvitekrists kongedømme, våre kongers Konge Jesus Kristus, skulle få noe som helst annen propaganda virking av deres terror mot ungdommen på Utøya.

Så vi har ABB og Manshaus. ABB sa i en artikkel i VG at han hadde «mottatt instruks» at han skulle sette igang. For MK-Ultra offer, utsatt for Monarch programmering er det ofte triggerord i vanlige samtaler med føringsoffiser som forteller den andre personaen i dem (splittet person) til å sette igang.

22.07.11: «Stor eksplosjon ved regjeringsbygget i Oslo, forventes å gi nye strenge lover for overvåkning og kontroll av befolkningen. «
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/terrorister-bomber-norske-regjering/

Allerede i juli 2011 skrev jeg:

Er alle høyrefolk potensielle terrorister nå?
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/er-alle-hoyrefolk-potensielle-terrorister-na/

Judea erklærer Norge krig?
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/judea-erklaerer-norge-krig/

ABB; Et omen om religionskrigens komme
https://www.riksavisen.no/abb-et-omen-om-religionskrigens-komme/

GEO-POLITISK ANALYSE; Politiet rett etter Utøya var det første de la vekt på i sine meddelelser at ABB var ‘kristen’ og ‘konservativ’. Det var bildet som skulle feste seg i folks bevissthet. Han var sionist, mest sannsynlig jøde.

Jeg skrev den sist nevnte i 2012, jeg visste allerede da at de jødiske myndighetene våre måtte få skylden bort fra seg selv og over på kristne, naturlig nok. Så ABB forraktet overhodet ikke jøder, mest sansynlig er han jøde selv.. som har blitt traumebasert hjernekontrollert.

https://www.riksavisen.no/resett-anders-behring-breivik-forrakter-joder/

Satanistene ved makten i Norge – vårt engang kristne Fedreland – sendte dette usanne og falske bildet av ABB som kristen ut på eteren internasjonalt; Media Brand Norwegian Maniac a ‘Christian Extremist’
Jul. 26, 2011 – 3:51 – O’Reilly blasts media for trying to trying to use the Norway attacks to link terrorism and Christianity

Dette bedrag og stempling av kristne som menneskehetens fiender var egentlig et av Mossad aksjonens absolutte hovedpoenger å etablere i populasjonens persepsjon.

https://www.riksavisen.no/mossad-bak-utoya-terrorismen/

Fakta i myndighetenes trusselvurderinger er at jeg som kristen har aldri vært i en slåsskamp engang, mens jødene ved makten i Norge har skutt 77 barn på Utøya, effektivt revet et regjeringskvartal, bombet menn, kvinner og barn i Libya og andre steder, så trusselvurderingene for å bevare den fredsæle engang kristne nasjonen Noreg vold- og terrorfri må nok skaffes ved tiltak mot andre enn kristne, kanskje jøder, B’nai Brith ukristne frimurere, Illuminati horer, OTO-homoer eller andre slike lignende perverse satans ormeyngel tilhørende Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9), hva vet jeg ?

Hva jeg vet 100% er at der er intet å hente hos noen som helst kristne ihvertfall, INGEN kristne er voldelig, Jesus sa til Peter; «stikk ditt sverd tilbake i sliren, gjør som Gud tenker, ikke som mennesker tenker«, volden det er den røde bermes privilegium. Her er kristnes metode, å kaste seg foran løvene/satanistene, for å stoppe de ondskapsfulles mest primitive tilbøyeligheter:

At kristne gjør dette, er hva de frykter så mye, fordi de vet det funker..

Fordi den funker så godt, den kristne metode, den senket Jødenes verdensmakt vyer 2000 år siden, den senket gladiatorkampene for primitive mennesker på Colloseum, gav dem Bibelen å lese for adspredelse istedenfor, må de for enhver pris sørge for at Læstadianere og andre kristne ikke får informasjon om problemet og kan organisere seg og ta skritt for å få bukt med problemet, som den gang.

Gud lot effektivt satanistene utrydde seg selv, idet de tok tak i uskyldige, så ble de selv utryddet. Der er rett og rettferdighet i Guds Rike, på litt lenger sikt. Alltid. De burde jødene lært, når tempelforhenget revnet, satanist tempelet til satanisten Salomon lagt i grus, hele rasen deres av ondskapsfulle talmudikere sendt i diaspora, STRAFF – payment day, ingen land ville huse dem, de ble forbudt i 119 nasjoner, ingen ville leve med dem – verdens pariakaste, vil de tilbake dit engang til, skal de bare fortsette som de stevner….

«Statsministerens oppfordring om omsorg og kjærlighet har fått et noe tvilsomt innhold i form av bomber over kvinner, barn og bønder i Libya.»
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/norges-krigsforbrytelser-i-libya/

Feil tittel. Rett tittel er Jødenes krigsforbrytelser i Libya. Norge og nordmenn har ikke noe ansvar for dette. Det var avtalt mellom jødene med makten på SMS.

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Så ser vi hvilken uærlige sataniske løgnahalser de som utgjør maktapparatet i Norge har utviklet seg til, og hvordan de bruker media. Jeg har ingenting annet enn dypfølt forrakt for noen av dem, hvor de sprer sine løgner og bedrag. Satans ormeyngel.

Manchurian Kandidat

En manchurisk kandidat er en person, som brukes som en marionett av en fiendemakt. Er de i tillegg MK-Ultra offer så er det ikke mindre enn genialt, programmerte menneskelige kamikaze bombere. Begrepet brukes ofte for å indikere illojalitet eller korrupsjon, enten det er forsettlig eller utilsiktet. ‘The Manchurian Candidate’ var en politisk thriller fra 1959 av Richard Condon. Boken beskriver en sammensvergelse der en amerikansk soldat, Raymond Shaw, blir tatt til fange under Koreakrigen og hjernevasket av kinesiske og sovjetiske agenter. Hjernevaskingen hans ble senere aktivert av kommunistene for å få Shaw til å myrde en amerikansk presidentkandidat, slik at hans løpekamerat, senator Iselin, vil få overveldende støtte. Iselin er blitt satt på plass av sin makler-kone (også Shaws mor) for å installere et kinesisk kommunistisk diktatur hvis det blir valgt. Slike manchuriske kandidater kan være utsatt for traume indusert hjernevask, hvor triggerord er programmert dem til å gjøre spesielle handlinger når trigger ord blir hørt av dem. De har spaltede personligheter, som gjør at den andre personligheten først fremkommer når de kalles ut av føringsoffiser.

Der er alt for mye stoff til å beskrive traumabaseret MK-Ultra hjernevask her, men det finnes hundrevis av bøker om tema, mange som har lykkkes å blitt deprogrammert før de har kommet til stadiet de skulle bli den andre person i dem som skapes ved dette, og gjøre slikt som ABB og Manshaus gjorde (om de gjorde det i virkeligheten, hvilket er et åpent spørsmål, om de kanskje hadde hjelp til udådene søk her :

Selv tror jeg at traumebasert hjerne kontroll er brukt både hos ABB og Philip Manshaus, begge to gutter hadde slik trauma før seksårsalder, Manshaus mor døde når han var 4 år. ABB’s mor burde jo vært sterilisert i tenårene, aldri fått barn – lå i samme seng med sin sønn til han ble voksen stakkar ødelagte sjel. Så blir Manshaus overlatt til føringsoffiserer, allerde da begynner programmeringen, og forberedelsen til den falsk flagg operasjonen som Satan visste han ville trenge i fremtiden, for sitt endelige bedrag av menneskeheten, glimrende formulert i Johannes sin Åpenbaring. De trenger Manshaus og ABB for å avvæpne kristnes ord, kristnes valg av ledere, få kristne til å tro på Satans (Nye) Verdensorden – the Great Reset med askeNazi jødene Klaus Schwab og Bill Gates som verdens konger, mer enn Guds Verdensorden, og nasjonen Norge, med Jesus som Konge.

 

Voldsomt kristen drapsmann iflg media

Programmererne av denne ulykkelige sjel har lagt følgende ord i hans repertoar

«– Det var veldig forfriskende å møte et miljø som både var det jeg vil kalle kulturkonservativt, og prøvde å forsøke å bevare tradisjoner, noe jeg var tilhenger av. Det var etnisk homogent, med en betydelig vekt på den kristne tradisjon, sier Manshaus.»
https://www.nrk.no/norge/manshaus-forteller-om-sin-egen-_forvandling_-1.15007603

Dermed med det utsagn er Manshaus kristen, ifølge de ufyselige og notorisk løgnaktige folk i NRK redaksjonene, ala den pakistanske islamist i TV2 “Norge Bak Fasaden” også om BCC «I Guds Navn», ikke om muslimer, ikke om jøder hvordan de blir hjernevasket i Synagogen og innviet i satanismen, neida, kristne, bare kristne. Islamister og Jøder i NRK, TV2 og andre steder har vel sine egne motivasjoner til å vri til dette til kristnes disfavør tenker jeg. Det er uansett inntrykket de sataniske programmererne vil skal feste seg i opinionens persepsjon; DE PROGRAMMERER befolkningen med kristenhat. De vil med det befeste som menneskeheten fiender i almenhetens bevisstheter, de eneste som har ånd og egenskaper til å stanse ødeleggelsen av og redde hva som er igjen av ruinene av den kristne sivilisasjonen. Å stanse de sataniske talmud Jødenes (Rev. 2.9 & 3.9) fremrykking til den Babylonske verdensherskere Åpenbaringen beretter om; The Great Reset.

Jødiske Sigmund freuds nevø, forfatteren av boken «Propaganda» Hr. Edvard Bernays koser seg nok i graven, dere er flinke, vil han hevde til NRK og PST og MOSSAD og de andre involverte. Husk at de som er under Satans makt, det er Satan til enhver tid som gir dem ordene de tenker og taler, menneskene er som antennene, sendere er Gud eller Satan, se denne artikkel:

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Så kan en ikke disiplinere sine tanker, hva en skal motta og dele, kommer en aldri til Himmelen. «Fyll dere med Guds Ord«, så ikke Satan kommer til, sier Bibelen.

Hverken Philip Manshaus eller Erna Solberg trenger å tenke ut noen som helst tanker og ord før de taler. Satan gir dem i perfekt koordinasjon med all verdens andre satanister de nøyaktige ordene de skal tale og si i ethvert øyeblikk, det er konspirasjonen. På Bilderberg møtene er det bare sosialisering, konspirasjonen er ledet hver dag med Satans innflytelse og mikroledelse av sine folk.

Blåøye, demonbesatt. Tunge ut, er satanisk.

Ser dere på øynene hans, så betyr Black Eye Club, det er tegn på demonbesettelse, på perverterte sjeler. Tungen ut er satanisk – tegnet på rebellske personer, jfr. Isaiah 57:4. Psalm 35:19. James 3:8.

Satans folk må betale for sin rikdom og makt på sin egen måte
Manshaus demonbesatte venner

Er egentlig «manshaus» et norsk navn, kan han være jødisk ? Navnet er Jødisk:

Skal vi kristne ta ansvar for hva jødiske traumainduserte Mk-Ultra gutter gjør nå – de kan liksom kalle seg «læstadianere» og vi skal liksom tro på satanistene som hevder det?

Analyse av andre slike falsk flagg operasjoner som Manshaus sin internasjonalt, viser at det veldig ofte har vært jødiske personer innvolvert – som har utgitt seg for å være annet enn de virkelig er. Slike operasjoner som ABB og Manshaus er nødvendig for at PST og mediene som skal programmere opinionen, skal kunne bruke det til sine «trussel» analyser, altså utpeke hvem som er fiender av det sataniske maktapparat de representerer og beskytter.

Alle mine lesere har fått med seg at Erna Solberg nektet å si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som Statsminister. Vi har hardcore satanister i statsledelsen nå. Kristne er deres argeste fiender, fordi de med den Hellige Ånde med Guds hjelp lett avslører Satanistene, det var jo det Jesus gjorde for oss, når han vant over dem på korset, avslørte dem.

John 1:17 KJV
For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

De vil aldri kunne lure ham og dermed oss, vi vil avsløre dem, derfor hater de oss, et frådende hat, de må for enhver pris få stoppet stemmene til Guds Utvalgte Folk, de kristne.

Lee Rockwell, for å gi et enkelt eksempel, mener at COVID-hysteriet er slik traumabasert tankekontroll, faktisk atferds- og følelseskontroll – slik programmering av menneskene er forholdsvis enkel å gjøre når en har media nok, og trykk nok i programmeringen; https://www.lewrockwell.com/2020/07/jon-rappoport/covid-trauma-based-mind-control/

I satanistiske ledede NRK får vi vite av serien som Brennpunkt laget, samme team som lager drittpakker mot kristne institusjoner:

https://www.riksavisen.no/bcc-uten-du-er-hatet-av-jodene-er-du-knapt-nok-kristen/

at det meste ved Manshaus var Internetts feil, og som blir fremhevet hans facsinasjon av den kristne menigheten Læsteriarnerne, sikkert de mest ufarlige på jordens overflate, men det passer det Jødiske maktapparatet å få kristenheten inn i en trusselvurdering, slik ble jo stakkars «læstadianerne» denne gang brukt i oppdragsbeskrivelsen for dette.

Manshaus hadde brukt kun inntil 1.5 år på å bli en overbevist fascist gjennom Internett og NRK journalisten fant ikke det besynderlig i det hele tatt, og lot være å grave i de spørsmålene.

Segmentet med fremstillingen av hans stemor som et offer var ikke noe annet enn patetisk. For alt vi vet kan hun være føringsoffiseren som har gjort den traumabaserte tanke & hjerne kontrollen av MK-Ultra offeret.

Gutten er et offer, det lyser galskap og sjelens smerte utav dette bildet. Usannsynlig onde mennesker har hatt regien med hans psyke og sjel siden han var 4 år gammel, fra den tid har han vært Satans instrument, har ingenting med Kristus og kristne å gjøre.

Må Gud se i nåde til hans sjel. Det bygges opp til religonskrig, ved å samle alle arter i de europeisk nasjonene for å stimulere rasismen, vi var aldri noen rasister når vi levde i hver sine nasjoner, men når de babylonske talmudiske Babylonerne satte igang sitt multikulturprogram så visste de og vet de hva resultatet blir, folk slakter hverandre mens de jødiske talmudikere sitter i bakgrunnen i strengt politi bevoktede Satans Synagoger (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) og ler og ser på…

På frimurers vis legger det opp til hegeliansk rase- og religionskrig, det Endelige Slaget på Armageddon sletten

Satanistene som har kuppet Statsmakten gjør dette fordi at når de engang trenger å arrestere kristne, deg eller meg, så skal de innbille innbyggerne at (((de))) er de gode, som beskytter innbyggerne mot flere Manshausere… De fleste i Norge skal kanskje være glad de ikke vet hvor usigelig onde en del mennesker er, med sitt løgn og bedrag, sine ondsinnede planer for sin Verdensmakts overtagelse.

Det syke jødiske svinets hovedfiender da som nå er de konservative; det kristne borgerskapet

Uansett hvor mange de lurer og bedrar, hvor mange kristne de dreper, så viser historien oss at Gud vekker opp flere og flere kristne, sender dem den Hellige Ånde, slik at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold må fortsette å «korsfeste, korsfeste» for sine jødiske oppdragsgivere, fra den røde bermens grelle skrik må han liksom være den dynamisk handlende som lyder Kaifasene og Herodesenes ordre, så de må fortsette og korsfeste og drepe, myrde, avrette, Holocauste kristne i en endeløs strøm, som mini jødisk bolsjevik Leninister; «Mer blod, kill, kill, kill«, som Lenin mens han vadet i blod til knes oppildnet sin røde berme.

Når politiet blir fiender av det demokratiske mangfold, da har vi en politistat, og politiet selv blir de fremste promoterere og utøvere av vold og terror mot de lovlydige innbyggerne – som ikke har annen agenda enn å forme kristne samfunn i de kristen nasjon, og demokratisk arbeider for å utbre og ha retten til det:

John O. Egeland: «– Det er først når politisk aktivitet leder opp til lovbrudd at politiet skal overta styringen. Politisering av politiet hører ikke hjemme i en rettsstat, skriver han til avslutning».
https://www.dagbladet.no/meninger/veien-til-politisk-vold/

En pervers jødisk massemorder og satanist hadde mange/alle politimenn med seg

Adolf Hitler hadde ALLE Tysklands politimenn med seg.

Johnny Cash vandrer gjennom det Jødiske verdensriket,
beskriver hva han ser:

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring