Scandinavian Star: Hva politiet i Norge og Danmark nekter å etterforske

Politiet i Norge og Danmark har en felles ting de nekter å gjøre. Å etterforske de økonomiske transaksjonene rundt Scandinavian Star. Hvem eide. Hvem fikk forsikringspengene, 88 millioner. Forsikringssum doblet 4 dager før hendelsen. Mulig forsikringssvindel. Mange spør seg hvorfor. Her forteller vi deg hvorfor daværende politisjef Hans Sverre Sjøvold ikke vil etterforske.

Det korrupte norske politiet kødder med meg og ikke etterforsker kriminalitet kommune ansatt har gjort mot meg og med min eiendom… så jeg kjenner til deres korrupsjon av rettferd i en rekke saker. Som kristen virker det å være kun uærlige og løgnaktige folk i dette systemet, altså Satans folk (John 8:44). Satan virker å ha makten (Rev. 12:9, 20:7), og satt inn KUN sine folk i styre og stell idag, i alle instanser.

Tittelbilde: CC

Politiet ved Terje Bechmann Dahl uttaler i dokumentaren (ep. 6) at de kan ikke se noe økonomisk motiv … (?). Er ikke 88 million forsikringsutbetaling nok motiv vet ikke jeg, det dobbelte av skipsverdien, hehe 🙂 . Men ‘lo and behold’, surprise, surprise :

Praktisk med en slektning eller flere i politiet som skjuler ens kriminalitet. Med dette vil jeg bare kort rapportere at ennå flere jødiske kosher nostra navn dukker opp i forbindelse med Scandinavian Star saken.

Henry Joel Rahn (investor, 1/3)

Eier 1/3 av Scandinavian Star.

Henry Rytter (skipselektriker)

– Mistenkt for en rolle, deltok i «slokkingen» (mange mener de satte fyr opptil syv steder, syv arnesteder).

Ikke bare i Amerika. Spesielt i Norge også, takket være Håkon Lie (AP) og Jens Kristian Hauge (MILORG, Jens Stoltenbergs gudfar og oppkalt etter), stay behind, for å beskytte B’nai Brith, kosher nostra slekten :

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:

“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

NÅ VET VI DET !

Og disse kreftene og personagen var det som bygget opp et hemmelig stay-behind apparat i Norge og hele Vesten etter andre verdenskrig, offisielt som et vern mot ‘fremmede makter’ i eventuelt krigstid, men som mest brukte det mot sine egne landsmenn og – kvinner som var uenige i deres målsettinger.

«My family hired a local Irish-American attorney who told me straight up that Jews enjoy exalted and protected status in America, and they never go to jail or get arrested even when they are caught in the most flagrant and blatant crimes. The infrastructure of society simply insulates and protects them, and anyone daring to investigate, arrest, prosecute, or incarcerate them, almost always gets destroyed professionally and personally. The lesson is to «never fuck with the Jews» () «But of course even the local Hamptons cops never dared to raid, investigate, or arrest these guys, for the same reasons these Jewish men when they were kids were never harassed in school or in the workplace».

«Familien min hyret en lokal irsk-amerikansk advokat som fortalte meg rett ut at jøder nyter opphøyet og beskyttet status i Amerika, og de går aldri i fengsel eller blir arrestert selv når de blir tatt i de mest åpenbare og åpenbare forbrytelser. Samfunnets infrastruktur isolerer og beskytter dem ganske enkelt, og alle som våger å etterforske, arrestere, straffeforfølge eller fengsle dem, blir nesten alltid ødelagt profesjonelt og personlig. Leksjonen er å «aldri bølle med jødene» () «Men selvfølgelig våget selv de lokale politimennene i Hamptons aldri å raide, etterforske eller arrestere disse gutta, av de samme grunnene som disse jødiske mennene da de var barn aldri ble trakassert på skolen eller på arbeidsplassen».

http://henrymakow.com/2016/02/Jews-bullied-me-my-entire-life%20.html

Både jødiske Epstein og Anders Bering Breivik nyter sikkert livet i en strandvilla sør for Tel Aviv i skrivende stund. Mossad asset Ghislaine Maxwell joiner dem sikkert snart.

De andre khazar jødene i saken har vi nevnt i tidligere artikler,
https://www.riksavisen.no/hvorfor-dekker-riksadvokaten-over-forsikringssvindelen-pa-scandinavian-star/

vi bare repeterer dem kort:

Heinz Steinhauser (maskinsjef)

Maskinsjef Heinz Steinhauser, hovedmannen bak brannen etter eget utsagn, er jødisk.

The Steinhauser Family
http://www.jewishfamilieshistory.org/entry/steinhauser-family/

Fred Kassner (skipseier)

Sannsynligvis var eierne bak forsikringsbedraget i SeaEscape det også…. Den nye granskningskommisjonen vil ikke ta opp dette her, men de vet det… alle sammen. Hvis ikke de vet hva de ikke har lov å se på, så hadde de ikke fått delta i kommisjonen.

Eierne av SeaEscape
http://scandinavian-star.vg.no/eierne

ST. THOMAS CRUISE LINE OG FRED KASSNER Eierne som IPS representerer, skal være firmaet St. Thomas cruise-Line på Bahamas, og en stor amerikansk investor ved navn Fred Kassner. Vi kan ikke trykke antakelser om hvem som står bak St. Thomas Cruise Line.

Når det gjelder Fred Kassner, derimot, er dette en stor aktør i reiselivsbransjen i USA. Fra hovedkontoret med rundt 500 ansatte i New Jersey, leder han selskapet Liberty Line.

KASSNER TIDLIGERE INVOLVERT I SCANDINAVIAN STAR

Det er hevdet at Kassner først ble klar over Scandinavian Star som mulig investeringsobjekt i forbindelse med tvangsauksjonen. Det er imidlertid klart at Fred Kassner var en sentral figur bak SeaEscape, og dermed den tidligere driften av Scandinavian Star. Nå fortsetter han som bakmann i videre drift av Scandinavian Star

Kasner betyr:

«Variant av tysk Kastner eller omstaving av Kassner. Tsjekkisk: topografisk navn for noen som bodde på en gate, fra en avledning av tysk Gasse ‘gate’, eller muligens fra tysk Kastner. Jødisk (Ashkenazic): yrkesnavn for en samfunnskasserer, fra tysk Kastner eller alternativt fra tysk Kasse ‘cash(box)’, ‘coffer’ + agentsuffikset -ner. »

Kasner Name Meaning

«Variant of German Kastner or respelling of Kassner.Czech: topographic name for someone who lived on a street, from a derivative of German Gasse ‘street’, or possibly from German Kastner.Jewish (Ashkenazic): occupational name for a community treasurer, from German Kastner or alternatively from German Kasse ‘cash(box)’, ‘coffer’ + the agent suffix -ner. »


http://www.ancestry.com/name-origin?surname=kasner

Vanskelig å kalle det «uhell», når det starter brenne syv steder samtidig.

“For a country to have a great writer … is like having a second government. That’s why no régime has ever loved great writers, only minor ones.” – Alexandr Solzhenitsyn

Et gode for de kriminelle khazarer å ha slektninger i justis systemet ala Terje Bechmann som loser saken trygt inn i en blindvei. Khazar ‘jøder’ (konvertitter) via stay behind systemet som ble implementert i verden etter andre verdenskrig, av mange kalt den askeNAZiske Khazarske Mafia (Kosher Nostra). De står over vanlige lover som gjelder for alle andre. De har «standardisert gjennomslag» i norsk justissystem har vi dokumentert fra deres egne de har løfte på, under sikkerhetslover. Talmud sine lover gjelder for dem forøvrig. Fordi de har implementert et skyldkompleks hos verdens mennesker basert på Holocash industrien. De har innbilt hele verden at de er ‘guds’ utvalgte folk, hva de ikke nevner er at deres gud er Satan (John 8:44, Rev. 2.9 & 3.9), eksperter på løgn og bedrag.

Legg merke til at ingen jøde har et snev av skyldkompleks for at de fikk myrdet og korsfestet Jesus. De som avslører dem dør ung…:

https://dissident-net.info/mathias-calmeyer/

og

Talmud jøder kan være ekstreme i sin ondskap og hatefullhet ser vi, når noen går deres kriminalitet imot og de instruerer sine sayanimer hos norske myndigheter, og som sine venner hos romerske myndigheter når de fikk myrdet Jesus.

Å stjele, det er spesial ekspertisen til kosher nostra; B’nai Brith frimurere
https://www.riksavisen.no/offshore-kuppet-sunnmorsandens-tap-og-jodementalitetens-seier/

«Vi etterforsker bolsjevik-jødene som myrdet millioner av kristne og i mer enn et århundre har holdt russere og satellittnasjoner i grusomt kulturelt og økonomisk fangenskap… Men det er bare starten…
De bolsjevikiske seriemorderne, kommandert av Kreml, er verdens mest suksessrike statsstøttede dødsskvadroner verden noensinne har kjent.
Vi lærer at langt fra å være «folkets menn», var de fleste kommunistlederne faktisk ikke engang russiske!
(fra Sovjet dro de til Israel og ble ledende der)
Faktisk, som vi viser deg, var de fleste av verdens største massemordere Sovjet-israelere!
Og da de kom inn i USA, dannet de MAFIA…
Ja, mafiaen var ikke italiensk – de var fra hebraiske familier i Russland, Litauen, Estland og Ukraina!
De var kjent som ‘KOSHER NOSTRA’.»

https://chriseverard.gumroad.com/p/bolsheviks-satanists-and-the-kosher-nostra-8dd0083b-9cdb-4d83-89cf-0ba631d6175c

De var aldri italienere…..kosher nostra

Og så kom de til Norge og kuppet alle statens instanser, for sin egen beskyttelse, for sitt egen profittbegjær, plassere sine folk til å unndra deres venners forbrytelser noen form for straff. Sitt kosher nostra system må de beskytte for enhver pris, det gjør «administratorene» lojal til dem.

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Iflg Bibelen er det deres egen maktarroganse som til slutt vil ta knekken på dem, og knuse dem (‘Jøde’ = Esau & Amalek, Ob. 1:18, Åp. / Rev. 21:8, 27). De blir offer for sin egen hovmodighet, selvsikkerheten på at all urett de gjør kan de overleve, medfølgende maktarroganse.

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer. Fra boken Who is Esau – Edom, av Charles A. Weisman

Gud ser dere, vet hvem hver enkelt av dere er:

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

10 Kommentarer

  1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

  2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

  3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

  4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

  5. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

  6. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

  7. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

  8. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

  9. Pingback: Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie – Riksavisen

  10. Pingback: PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.