Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star?

I matematikken opererer vi med et begrep som kalles ‘fellesnevneren’. Finner en fellesnevneren har en svaret. Hva er fellesnevneren på Liland, Torgersen, Orderud, Viggo Kristiansen, Dolphin Drilling, Scandinavian Star sakene, og alle andre saker hvor Riksadvokat Bush med liv og lyst går inn for å forhindre at rettferdigheten skjer fyldest?

Scandinavian Star, og Riksadvokatens motiver for å skjule forbrytelsen. Elefanten og fellesnevneren i Scandinavian Star rommet vil nok komme overaskende på enkelte, og for de som feilaktig trodde myndighetene er satt for å ivareta det norske folks interesser. Mens de er bare administrator for en okkupasjonsmakt. Vi kan spørre, hvorfor er ikke en slik sentral posisjon på åremål? Hvorfor kan ikke posisjonen som Riksadvokat innehas av nordmenn? Er vi nødt til å slite med den tilsynelatende korrupte til han dør?

Er der noen saker i rettsapparatet eller hos Politiet du ikke kan forstå et fnugg av, helt usaklige argumenter bak, om noen i det hele tatt, så kan du være helt 100% sikker på at der er en agenda som beskrevet heri bak. Noen av ‘deres’ skal dekkes, ditt tap skal tjene dem, på en eller annen måte. Det har vært hevdet at domstolene opererer med lister fra ‘noen’ hvem som skal vinne og tape i retten. Dommen er dermed avgitt på forhånd, de mer eller mindre intelligente og uintelligente dommere skal bare sørge for å finne frem begrunnelsene for sine oppdragsgiveres ordre.

ABBA – I Wonder

Jeg lurer også på. Og jeg er den første i Norge siden andre verdenskrig som syr sammen sakene i en helhet (følg linkene i slutten av artikkelen for grundig dokumentasjon), og forteller hele historien og ikke bare deler av den. «A chance in a lifetime, but who the hell am I if do not even try. I am not a coward, and now I must be strong, yes I will take it, It can’t go wrong«. 🙂

Selv om det er med notoriske mordere og udådsmenn og deres medhjelpere høyt på strå vi har med å gjøre, så skal de avsløres selvfølgelig – og bli straffet som alle andre, det er den norske modellen. En satanisk løgnaktig jøde må selvfølgelig få samme straff som en satanisk løgnaktig ikke-jøde. Riksadvokat, frimurere, politi, dommere, jøder, og andre mordere og satanister, Mossad med underbruket OSS/CIA, Stay Behind, Gladio og Satans oldemor, alle korrupte, og som alle arbeider for det jødiske Sion, egler jeg opp, jaja, det går vel bra

Som barnesangen sier; «Når Han styrer båten så går det så bra på veien til Himmelens land» 🙂

Jeg foretrekker Guds velvilje mer enn deres.

«om mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.». – 2 Chronicles 7:14

Abraham ber for Sodom
«Da sa han: Herre, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til! Kanskje det finnes ti. Han svarte: Jeg skal ikke ødelegge den – for de tis skyld.» – Gen 8:32

Sodom ble ødelagt. Der fantes ikke ti rettferdige. Ruinene av Sodom er idag funnet av arkeologer.

Person, som var om bord på Scandinavian Star 40 gange efter branden, kommer med ny kritik af norsk politi. Tidligere chef for Søfartstyrelsens opklaringsenhed Knud Skaareberg Nielsen fortæller nu, at han i 1990 oplyste fire navne fra besætningen på Scandinavian Star, som kunne være mulige gerningsmænd bag skibsbranden, der kostede 159 mennesker livet.

Men de (det norske politi, red.) gad ikke engang at skrive dem ned, siger Knud Skaareberg Nielsen til avisen.

http://nyheder.tv2.dk/krimi/2016-02-23-endnu-en-embedsmand-deler-sin-viden-om-scandinavian-star

«For det finnes intet skjult uten at det skal bli synlig, intet hemmelig uten at det skal komme for dagen». Mark. 4:22

Når Gud har bestemt at ting skal åpenbares (gresk; apokalypse), så må kristne som finner ut av ting dele det med sin neste, eller drifte bort fra Guds nærhet. Den eneste måten vi kan stoppe dem på, er at vi gir dem nok uskyldig blod å ofre. Når begeret er fullt, når de har myrdet nok, så vil Gud legge deres illusoriske utopiske Nye Verdensrike (verdensorden) i ruiner. DET viser Bibelen oss at slik har det alltid vært. Når ondskapen og perversiteten og ‘obstruction of justice’ ble for stor i deres samfunn, så ble de lagt i grus, for da hadde de ikke lenger Abrahams rettferdighetssans, de var ikke lenger regnet blant de rettferdige, de var utstøtt, de var guddommelig fordømt istedenfor velsignet.

70 år etter de hadde drept Jesus og flesteparten av apostlene, var de selv drept eller på flukt. Med brukket rygg. Jesus brakk ryggen til det talmudiske ‘Dyret’ deres. Takk og lov. Torden og lyn. Tempelforhenget revnet. Noen år etter er hele jødefolket og Kristusdøderne – uskyldiges mordere for profitt og verdensmakt – sendt i dispora som straff, en pariakaste i verden for 2000 år, helt fortjent. Men det talmudiske Babylon dyret, Sodom & Egypt, helet seg igjen, og kom sterkt tilbake. Nå for siste gang sier Bibelen.

Problemet er at de alltid kontrollerer begge sider i verdenspolitikken, så når Gud lar deres utopiske idiotier falle, så drar de alle med seg i fallet, gjerne i form av en arrangert verdenskrig eller tre. Men vi trenger ikke tilbe dem, vi trenger ikke følge dem og støtte dem i deres udåder. Vi har fri vilje, Gud gav oss den. Vi kan bruke den om vi vil. Vi trenger ikke krige deres kriger. Vi trenger ikke høre på noe som helst de sier, eller ta etter hva de gjør.

Vi kan rett og slett nekte å tilbe dem og ‘Dyret’ (systemet) deres, og ikke gjøre noe som helst de tror de kan kommandere oss til å gjøre, delta i deres kriger og myrderier, velsigne deres agendaer. Nei, det trenger vi ikke. Husk at den som tier samtykker, gjøres medansvarlig i åndelig perspektiv.

Det er så enkelt at vi kan bare bekjenne; «Nei, jeg tilhører ikke dere og deres system. Jeg er ikke deres slave. Jeg tar ikke ordrer eller diktat fra satanister (Åp. Rev. 2.9 & Rev. 3.9). Jeg tilhører Gud og Jesus Kristus».

«Når han ropte, ville de ikke høre. «Så, når de roper, vil ikke jeg heller høre», sa Herren over hærskarene.» – Sakarja / Zechariah 7:13

Forholdet til Gud går alltid to veier.

Salomon før han falt i unåde av horedom utenfor sin stamme og satanisme (okkultisme) sier:


«23 Da lar jeg min ånd strømme ut til dere og kunngjøre ordene mine for dere….
Jeg ropte, men dere ville ikke høre,
strakte hånden ut, men ingen lyttet.

25 Dere kastet alle mine råd til side,
ville ikke lytte da jeg talte til rette.

26 Derfor skal jeg le når ulykken rammer,
og spotte når dere blir slått av redsel,

27 når redsel kommer som et uvær
og ulykke som en storm,
når nød og trengsel kommer over dere.

28 Da skal de rope, men jeg svarer ikke,
de skal lete, men ikke finne meg.

29 For de hatet kunnskap,
de valgte ikke å frykte Herren,

30 de ville ikke ha mitt råd,
viste ingen respekt da jeg talte til rette.

31 Derfor skal de smake frukten av sin ferd,
bli mette av sine egne planer.

32 Den uvitende vender seg bort og mister livet,
dåren er sorgløs og går til grunne.

33 Men den som hører på meg, bor trygt,
i ro uten redsel for noe ondt.».

Salomons Ordspråk / Proverbs 1:23, Proverbs 1:25-33

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;» – Johannes 15:13

Bee Gees – How Deep Is Your Love (1977)
«Because we live in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be»

De som er redd dem for å bevare de usle livene som leves i deres perverse systemer for samfunnet og verden, de har igrunn valgt å tilbe Dyret, Dyrets Merke, mer enn å lyde Gud. Hvor der er frykt der er aldri kjærlighet (agape, jfr. 1 John 4:18), bare en substitutt. De frykter mennesker og systemene mer enn Gud, og gjør alt satanister forteller dem å gjøre, som dresserte pavlovske bikkjer.

På den måten mister de ikke bare kroppen, som vi alle skal en dag – spiller ingen rolle når, kun hvem vi er når vi drar, men de mister også sin spire til gudommelige ånd og sjel som kan vare evig (Matt. 16:26). De dør like tom innvendig som dyr på fire føtter; kopier av hverandre aka Dyrets Merke. Fordi de gav avkall på den gudommelige ånd og åndsimpuls som Salomon nevner og som Jesus befordrer til sine.

Der ER begrensinger for hva Gud tillater dem til enhver tid, ref. Jobs Bok. De som er redd dem og deres ondskap, de har bare et sennepsfrø eller ingen tro på at Gud har større makt enn disse satanister (Åp. / Rev. 2.9 & Rev. 3.9) i verden.

Norges Talmudiske Riksadvokat

Fellesnevneren i sakene til Riksadvokaten er at de er alle bare syndebukker, for noen som har gjort sakene, om det er Stay Behind, Gladio, ‘jøder’ eller Frimurere som må beskyttes, går ut på ett. De tjener alle den okkulte Talmudiske internasjonale jødedoms aspirasjoner for den Nye Verdensorden (anti-Krists rike), deres Sion (Zion). Tverrpolitisk enighet og servilitet.

(New) Jerusalem
«And did those feet in ancient time.
Walk upon Englands mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen!

I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In Englands green & pleasant Land»
– William Blake

Satanister kuppet Sion.

Alt er oppklart i Scandinavian Star saken, av støttegrupper og sivile enkeltpersoner. Spørsmålet er bare hvorfor myndigheter er så aktive i å hindre at rettferdigheten skjer fyldest. For å forstå det må vi kjenne historien om vårt samfunn og vårt rettsystem.

Riksadvokaten og hans motstand mot etterforskning av Scandinavian Star brannen.
«Det var ikke meningen at det skulle bli en så voldsom brann» har Maskinsjef Heinz Steinhauser (mannen SINTEF brukte som teknisk rådgiver) uttalt til kaptein Lars Ekstrøm, tidligere skipskollega i Sea Escape.

Kaptein Lars Ekstrøm uttaler, blant annet på ett lydbandopptak vi har i vår besittelse, – Niels Erik Lund og Kenneth Engstrøm bestilte brannen. For eksempel når de trengte penger for reparasjoner eller ombygninger satte de fyr pa skipet. – Forsikringspengen gikk til Fred Kassner, Niels E. Lund og Steinhauser, som er den som ligger bakom brannen.
– Steinhauser gikk hjemme i et år, han fikk veldig mye penger og investerte i containere, og kjøpte hus pa Bahamas og i Florida. – Ekstrøm forteller videre at: Steinhauser hadde problemer med spriten og når han er full, prater han for mye. – En gang sa Steinhauser til meg: Lars jeg trodde ikke at det skulle bli en så voldsom brann, det var ikke meningen at det skulle bli så stor brann!

Alle undrer pa hvordan Heinz (Steinhauser) slapp unna med dette. (How he could get away with it)

http://fffs.no/wp-content/uploads/2012/06/fffs-skandinavianstar2.pdf

For Riksadvokat Bush er ikke dette så viktig å ta notis av. Istedenfor ringer Riksadvokatembetet fremtredende advokater i Norge (2006) og gir «høflige» anmodning om å holde seg langt unna saken.

«Han mener etterforskningen er motarbeidet av sterke krefter i det norske samfunnet». – Klomsæt
http://www.dagbladet.no/2016/02/21/nyheter/innenriks/scandinavian_star/brann/etterforskning/43233716/#_ga=1.110742469.1587394620.1451514596

Alle tror at rettssystemet er deres, men rettsystemet er ikke det norske folk sitt. Det er herskernes rettsystem, som skal gi herskerne rett og rettigheter, som skal dømme og belønne sine egne, som skal være en slags oppdragelsesanstalt for almuen. Når du forstår dette, så vil alt bli så mye bedre, rent kognitivt sett.

«I rettsystemet møter du ikke retten, men makten» JJ 2008.

«- Det er mye som tyder på at det ligger alvorlige straffbare forhold bak, som aldri ble etterforsket. I så fall står det mektige krefter bak og dekker over, sier advokat Harald Stabell til VG.»
http://scandinavian-star.vg.no/eierne

Involverte jøder

Tittelbildet: Maskinsjef Steinhauser i full uniform i diskoteket på den tiden han selv har sagt i avhør at han lå og sov.

Maskinsjef Heinz Steinhauser, hovedmannen bak brannen etter eget utsagn, er sannsynligvis jødisk. Sannsynligvis var eierne bak forsikringsbedraget i SeaEscape det også…. Den nye granskningskommisjonen vil ikke ta opp dette her, men de vet det… alle sammen. Hvis ikke de vet hva de ikke har lov å se på, så hadde de ikke fått delta i kommisjonen.

The Steinhauser Family
http://www.jewishfamilieshistory.org/entry/steinhauser-family/

Eierne av SeaEscape
http://scandinavian-star.vg.no/eierne

ST. THOMAS CRUISE LINE OG FRED KASSNER Eierne som IPS representerer, skal være firmaet St. Thomas cruise-Line på Bahamas, og en stor amerikansk investor ved navn Fred Kassner. Vi kan ikke trykke antakelser om hvem som står bak St. Thomas Cruise Line.

Når det gjelder Fred Kassner, derimot, er dette en stor aktør i reiselivsbransjen i USA. Fra hovedkontoret med rundt 500 ansatte i New Jersey, leder han selskapet Liberty Line.
KASSNER TIDLIGERE INVOLVERT I SCANDINAVIAN STAR Det er hevdet at Kassner først ble klar over Scandinavian Star som mulig investeringsobjekt i forbindelse med tvangsauksjonen.
Det er imidlertid klart at Fred Kassner var en sentral figur bak SeaEscape, og dermed den tidligere driften av Scandinavian Star. Nå fortsetter han som bakmann i videre drift av Scandinavian Star

DET POLITISKE MILJØ i Norge, Sverige og Danmark, må kritiseres på det aller skarpeste, for sin unnfallenhet overfor avgjørende forutsetninger for sikkerhet på skip: • Det skjer fortsatt ingen kontroll av eierforhold, eller avklaring av hvem som er ansvarlig for drift av passasjerskip, eller for skader ved ulykker som måtte oppstå.

http://www.scandinavianstar.no/pdf/rederne_tilbake.pdf

Kasner Name Meaning

«Variant of German Kastner or respelling of Kassner.Czech: topographic name for someone who lived on a street, from a derivative of German Gasse ‘street’, or possibly from German Kastner.Jewish (Ashkenazic): occupational name for a community treasurer, from German Kastner or alternatively from German Kasse ‘cash(box)’, ‘coffer’ + the agent suffix -ner. »
http://www.ancestry.com/name-origin?surname=kasner

Fellesnevneren finnes, i en eneste ting i disse sakene. Jøder, Frimurere eller andre av deres tjenere, de trenger alltid syndebukker for sine synder og ondskapsfullheter. Nærmest umettelig behov.

Frimurere og Jøders skjønne forening

– og konspirasjon mot Gud og mennesker (Salmene, Psalm 2:2 og Psalm 83:5).

http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Ingen kjente skipet bedre enn ham. Maskinsjefen var ansatt i det Miami-baserte rederiet, SeaEscape, som sannsynligvis var skipets reelle eiere da det brant.

Dette bildet er tatt av en passasjer i diskoteket under en time før det begynte å brenne for første gang.

En uniformert Steinhauser satt sammen med EDB-ansvarlig på skipet, en danske som i dag er død.

Før han gikk bort hadde dansken mye kontakt med stiftelsen og han fortalte at dette var eneste gangen han så Steinhauser i uniform, attpåtil med fire striper. Noen av mannskapet har forklart det samme.

http://www.dagbladet.no/2015/04/06/nyheter/scandinavian_star/skipsbrann/etterforskning/brann/38563850/

«To fra mannskapet tente på brannen om bord i Scandinavian Star, hevder en tidligere dansk sjøfartsinspektør overfor TV 2.»

«Han mener saken er lett å oppklare for politiet.

– Det burde være like enkelt å oppklare som et sykkeltyveri. Hvis man vil, sier Jensen.»

http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2016/02/20/195201118/inspektor-scandinavian-star-brann-patent-av-mannskap

Ja. Hvis man vil. Men man vil ikke. Hvorfor vil man ikke?

«My family hired a local Irish-American attorney who told me straight up that Jews enjoy exalted and protected status in America, and they never go to jail or get arrested even when they are caught in the most flagrant and blatant crimes. The infrastructure of society simply insulates and protects them, and anyone daring to investigate, arrest, prosecute, or incarcerate them, almost always gets destroyed professionally and personally. The lesson is to «never fuck with the Jews» () «But of course even the local Hamptons cops never dared to raid, investigate, or arrest these guys, for the same reasons these Jewish men when they were kids were never harassed in school or in the workplace».
http://henrymakow.com/2016/02/Jews-bullied-me-my-entire-life%20.html

En får ikke ha levebrød, kan ikke ‘kjøpe og selge’ uten at en støtter dem og ‘Dyret’ deres, tar Dyrets Merke ved å godta at det skal være slik; «never fuck with the Jews».

Og slik er det i Norge også.. rettsystemet dømmer dem ikke, politiet etterforsker dem ikke. Justis korrumperes for at de skal få sin vilje, de eller deres venner vinne, og deres fiender tape. De vant andre verdenskrig, og har okkupert oss siden den tid. De anser det for å være deres land, deres systemer, til deres bruk, og det er vel forsåvidt riktig, siden vi er okkupert av en krigsmakt, omtrent som Palestinerne er.

Hvorfor beskytter Den Jødiske Elefanten (Riksadvokat Bush) i Scandinavian Star rommet forbrytelsens hovedpersoner? Fordi de er jøder.. lovene våre gjelder ikke for dem. De er hevet over Loven. De har faktisk skapt et apartheid system i vårt land, hvor lovene som gjelder alle andre ikke gjelder dem som herskere over krigsbyttet (Norske nasjonen).

Hellige Kuer etterforskes ikke i Vesten. De dømmes aldri heller. Vi skal kjenne dem på fruktene, sier Jesus. I alle saker hvor det har vært justismord, og uforklarlige avgjørelser fra norsk rettsystem, så er dette motivet bak det. De gjør det ikke for moro skyld. De gjør det for NOEN i sitt nettverk, gjennom de som anser seg som ‘åndelige Jøder’ – Frimureriet (som om det skulle være noe å trakte etter og være stolt av en slik tittel, et skjellsord i kristendommen, for det er IKKE Jesus’ sin definisjon av ordet ‘jøde’ de bruker); nyttige idioter for de såkalte jødene, som avslørt her og her.

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel
http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/

Freemasons, Jews and King Salomos (Third) Temple
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Slik har det vært siden andre verdenskrig, når Oslo-guttenes speiderlag kalt MILORG kom ut fra de dype skoger i Oslo-knickers og knestrømper, hvor de hadde gjemt seg hele krigen, mens krigseilerne utkjempet den krigen som langtifra gav Norge frihet, uten at de visste det, og som advokat og diplomat Synnøve Taftø Fjeldbakk sier i et brev til Aarsnes at hun fant papirer i et departement «hvor departmentene ble oversvømt med engelske propaganda eksperter, de fleste av jødisk hærkomst«, etter at ‘freden’ kom. Andre hevder det var da statsterroren startet.

overgivelse_av_Akershus_festning
Tyskerne kapitulerte aldri ovenfor noen norske ‘Hjemmestyrker’ og overførte makten til dem, men til den britiske øverstkommanderende for de allierte Sionister, Baron Rothschilds ‘The City’/’The Crown’.

Norge fremdeles under okkupasjon

Oddmund H. Hammerstad sier i boken «Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester»:
«Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: «Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!» 3)

Hammerstad: «Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: «Vi hadde en oppgave å løse«. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren?»

««Vi skulle bygge et nytt Jerusalem»«, sa Håkon Lie til Waage (UiO magasin Replikk). Så vet vi det, hva oppdraget var. Jødenes Sion. Anti-Krists rike, i sin patologiske stormannsgalskap skal hele verden være deres, hele verden skal de herske over. Vel, jeg tar avstand fra dette.

Denne har ingenting med Kong David å gjøre, bare med den senere okkulte Salomon å gjøre, Star of Rephan.
Denne har ingenting med Kong David å gjøre, bare med den senere okkulte Salomon å gjøre, Star of Rephan.

Professor Thomas Chr. Wyller skrev brev til Jens Chr. Hauge 15. januar 1997. Han avsluttet brevet slik:
«Den generasjon som følger etter aktørenes tid, har en ubetinget rett til å spørre for derved å få vite. Du har et like selvsagt krav på å bli hørt, men noen rett til å tie har du ikke. Velger du tausheten, stjeler du – imperialistisk -historien fra etterslekten. Den spør hva skjuler du under gullhjelmen?» 4)

Norge solgt til England (The Crown, Baron Rothschild)
http://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

John Nikolai Omark “Krigen Til Havs” sier s. 239 o.f. : “På spørsmål om hvor pengene kom fra, forklarte Lie til politiet at Sjømannsforbundets avdeling i New York etter krigen forvaltet 35 000 dollar for Arbeiderpartiet, det skulle ha vært donasjoner til partiet fra tre jødiske fagforeninger i USA.”

“Ifølge Lie selv i boken “Krigstid 1940-1945 (Tiden, 1982), ble det samlet inn penger i USA mot slutten av krigen til det som fikk navnet Amerikansk Arbeiderhjelp og som ble overført til Norge via Stockholm, og denne innsamlingen var det Lie selv som sto for. Videre fikk Lie “ordre” fra London om å plassere en bestilling på “.. trykkeriutstyr: presse, settemaskiner og matriser” som skulle leveres etter krigen. Denne bestillingen krevde en “down payment” (delbetaling i forskudd) på 100 000 dollar. Penger fantes ikke, og, skriver Lie:”

“… igjen gikk veien til jødiske arbeiderorganisasjoner. Utstyret ble kjøpt og betalt.”

“Ja, sannelig hadde Arbeiderpartiet mye å takke jødiske organisasjoner for. Men hvordan et slikt nært forhold til jødiske organisasjoner var blitt etablert, skriver Lie ingenting om. Under alle omstendigheter sitter man igjen med en følelse av at det er noe med Lies forklaring til politiet som ikke stemmer. …. Det er all grunn til å anta at det var avlyttingsutstyr til POT Lie hadde med hjem fra USA, …”.

http://www.riksavisen.no/sjoemannsorganisasjoners-integritet/

Det er bekreftet til og med fra heftig kontrollerte mainstream at både Hauge og Lie var tilknyttet sionistenes OSS, forløperen til CIA. Håkon Lie til og med giftet seg jødisk, med Minnie. Han kan vel være jøde selv for alt hva jeg vet. Nesegrevet avslører ham jo kanskje.

Jeg ville sagt ‘JUSTIS-vesenet, for Politiet er involvert også Jostemikk, ikke bare rettsvesenet, men OK, skjønner hva du mener 🙂

«Rettsvesenet i Norge har vært dominert av “gutta på skauen”-gjengen, som senere etablerte Stay Behind, eller Operation Gladio i Norge. De startet også opp et medlemsblad til hjelp for sine lyssky handlinger, og dette medlemsbladet er på alltungemålet kjent under navnet Verdens Gang. Historien forteller oss at bankene, e-tjenestene, enkeltnasjonenes rettsvesen, og i mange tilfeller frimureriet, er ett og samme. Disse samfunnsinstitusjonene må de ha full kontroll over for å kunne gjennomføre sine handlinger og styre samfunnet og menneskeheten i den retningen de ønsker. Riksmediene og universitetene like så. Det som forsterker disse antakelsene, eller påstandene om du vil, er en hel rekke av “tilfeldigheter” vi ser i forbindelse med 22. juli-saken».

http://www.jostemikk.com/?p=2927

Kom ut av henne mitt folk

Gudfryktige jøder må komme seg ut og ta avstand fra hva deres sataniske askeNazi stammefrender (Khazarer) gjør, om ikke de vil havne i samme sekkefold som dem, og høste intet annet enn forrakt og guddommelig straff. Den som tier samtykker. Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste (Galaterne 6:7).

Det er igrunn planlagt at Maskinsjefen skal falle nå, kommisjonen skal gi ham nådestøtet – det synest meg avgjort, siden han er død, kan han bli kastet til ulvene som eneofring for å ta støyten for den kollektive jødiske sammensvergelse og agenda (han døde nylig 58 år gammel, mulig myrdet for ikke å røpe de andre som var med ham, som betalte ham), fordi presset ble for stort – de kunne ikke klare å holde det på avstand lenger i denne saken. Men sannsynligheten er stor for at hans oppdragsgivere vil gå fri, ikke engang komme under lupen, fordi de er jøder.

Menneskene må bli styrt av Gud, eller de vil bli hersket over av tyranner.
Menneskene må bli styrt av Gud, eller de vil bli hersket over av tyranner.

De gir massen en av sine egne som Passover Lam, slik at de kollektivt skal gå fri. Hjelper dem ikke. Gud ser dem, vet alt de har gjort, mot oss og andre, gjennom tidene. Israels Gud er IKKE død. Fremdeles på sin trone.

Siden det eneste som anses konstant i verden er disse menneskenes ondskap, og den perverse verden de skaper, så kan en vel like gjerne se frem mot Himmelen. KUN de som er av Sannheten, og ikke deltar i løgnene, kommer dit.

Urett på urett. Barnevern og familiens oppløsning, jødene ønsker det, jødene får det, rettsystem og politi stiller villig opp, hele systemet blir tilrettelagt for hva jødene ønsker, ikke hva vi ønsker. Se sitatene fra dem selv i denne artikkel. Immigrasjon, multikulturalisme, listen er endeløs, avkristne nasjonen ved endring av Grunnloven, alt for hvordan de skal ødelegge vårt land og skape det i sitt bilde, i Dyrets og anti-Krists bilde.

De som trives i dette rottehull kalt Verden med jødenes Nye Verdensorden, så fylt av filth, løgner, perversiteter og urett, er alvorlig syk, og bør få sin hjerne undersøkt (John 12:25). Himmelen, Guds Rike er ihvertfall veldig langt fra dem, diamentralt motsatt faktisk.

Dette er som et sjakkspill med stor innsats, kristen sivilisasjon eller jødisk Ny anti-Kristen (tyrannisk) Verdensorden. Cluet blir å provosere dem til å gjøre en tabbe, hvor Guds vrede vendes mot dem med full kraft, når de overtrer noen åndelige lover som gjelder (transgressions). Når de blir avslørt, blir de desperat og kan tabbe seg ut. Da er de ferdig, for da vil ingen lenger tro på at de er ‘de gode’ ved å påta seg offer rollen, men tvertimot se med sine egne øyne at de er overgriperne, tyrannene og mordere, satanister som ikler seg lys og godhet (2 Corinthians 11:14). Da begynner deres «decent into the Pit». Hallelujah.

«Så eder en sæd, som rettferdigheten krever, få eder en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over eder.» – Hoseas 10:12

Bee Gees – I’ve Gotta Get A Message To You

Relevant lesning

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
http://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Er Stoltenberg jøde?
http://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser?
http://www.riksavisen.no/hans-eirik-olav-i-naerkamp-med-jodeinteresser/

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?
http://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-som-sionistisk-hauk/

Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006
http://www.riksavisen.no/norsk-politikk-det-skitne-maktspillet-i-kulissene-1945-2006/

‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England
http://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?
http://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-som-sionistisk-hauk/

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Jens Christian Hauge bekreftet OSS (CIA) ansatt
http://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-bekreftet-oss-ansatt-excia/

Trygve Lie’s hemmelige etterkrigsavtale med Storbritania (Baron Rothschild)
http://www.riksavisen.no/trygve-lies-hemmelige-etterkrigsavtale-med-storbritania/

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/tilbedelse-av-joder-som-verdens-messiaser/

Jødisk Ny Verdensorden
http://www.riksavisen.no/?p=11150

Med Ulov Landet Øydast
http://www.riksavisen.no/med-ulov-landet-oydast/

En sang til å bli glad igjen av etter all denne deprimerende informasjonen om satanistene .. signert Broder Aage Samuelsen.

Jag är härligt löst och fri

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring