Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser?

Jeg hadde virkelig vondt av Hans Eirik Olav (Thule Drilling) i denne video. Hva som hendte ham er forventet, men fortvilelsen over å ikke vite hva en usettes for, når en treffer et jødisk hurtigtog på slaktejakt i det norske næringsliv med rettsvesenets velsignelse så har en ikke mye å stå imot med, og dette ikke å vite hvorfor rettsapparatet er så korrupt og kriminelt, det er mye verre enn alt og fører til en gedigen kognitiv dissonans.

Hans Eirik Olav har nettopp erfart The Deep State, og forhåpenligvis funnet ut hvem som styrer den, for hvem Deep State eksisterer (det har vært slik siden andre verdenskrig, dokumentert i masse artikler på Riksavisen.no). Skal en ha kamp bør en helst kjenne fienden og få dem ut i åpent lende.

Uansett hva som har skjedd så ikke å få føre vitner eller dokumentasjon på sin uskyld mot anonyme motparter, nektes ankemuligheter, er noe vi som norske ikke skal finne oss i samme hvem det skjer med. Vi må reagere på at andres nød som følge herav, for om ikke vil det siden kunne skje oss alle. Jeg fordømmer dette på det sterkeste. Men så lenge Riksadvokat Busch sitter så lenge i stilingen for å beskytte deres formål (denne post burde vært på åremål) er det jo lite vi kan gjøre, annet enn å konstantere at uretten i Norge har blitt stor. Når uretten blir institusjonalisert og for hvilken grunn.

«Et sentralt prinsipp i Norge er at du ikke kan forfølge pengekrav på vegne av andre. Det må kreditoren gjøre selv. Det er Høyesterett enig i og kaller dette prinsippet for «den absolutte hovedregel». Fem høyesterettsdommere konkluderte i april ifjor likevel med at forholdene i Thule-saken var «så spesielle» at Norsk Tillitsmann burde få forfølge kravet.» (Kilde)

Det spesielle i saken er jo selvfølgelig at den som ikke vil svare på spørsmål eller stå bak kravet er mest sannsynlig jøde. Gold er et typisk jødisk navn og Kains merke midt i ansiktet tyder på det, som gjør at likhet for loven ikke lenger kan opprettholdes.

På Sunnmøre har jo vi vært igjennom det samme:

Jødene overtar norsk offshoreflåte
http://www.riksavisen.no/jodene-overtar-norsk-offshoreflate/

Thule Drilling – The unplugged story

Alt går mye bedre når en kjenner gamet. Rettsapparatet gjør det ikke for moro skyld. Det er alltid noen viktigere menneskers interesser de skal tjene ved å være korrupt og kriminell, hvis ikke hadde det ikke vært noen vits å være hverken kriminell eller å korrumpere lovverket. Da kunne de like gjerne vært lovlydig. De har hver eneste politiker, hver eneste dommer og selv den Norske Kongen og Stortingspresident i lommen, for de er jo Den (anti-Kristne) Nye Verdensorden’s ‘Herrefolk’, selveste Master Rasen.

Jødenes Nye Verdensorden – Anti Krists Rike
http://www.riksavisen.no/jodenes-nye-verdensorden-anti-krists-rike/

Jesus sa om dem at om en møter noen som slår en på ene kinnet, så skal en bare snu det andre kinnet til også, og håpe de blir fornøyd med det. Når de vil ta jakken din, så gi dem skjorten din også. Jesus snakket av erfaring. Det kan faktisk være dødelig å ikke gjøre det. Det var jo det som skjedde ham til slutt, rundt påske.

«.. corrupt public liquidator, the criminal police (Økokrim) and the Norwegian courts worked together, ensuring that due process of the law was set aside», sies det under filmen.

Spørsmålet som må stilles er; hvorfor måtte de gjøre dette? Syndebukk for følgene og tapet av QVT’s kuppforsøk og eventuelle samarbeid med QGM er et alternativ, som har gjort de måtte trykke på alle knapper for å stoppe denne saken, fordi Olav ikke var ‘samarbedsvillig’ med deres planer – for de kunne virkelig ikke stoppe Dan Gold:

How NT responds to this situation will determine further actions from Thule, suffice to say that we will hold NT and the bondholders responsible for their participation in the continuation of criminal activities perpetrated against Thule and it’s shareholders.
Hitherto, the information regarding certain ‘instructing bondholders’  cooperating with known criminals to force Thule into submission or  bankruptcy has not yet been passed to the relevant law enforcement agencies, but will be done unless we recieve satsifactory responses to the above within the timelimit set forth herein. (Bevis 16-11)

Første tabben er å snakke med politiet, hvorfor gjorde han det da? Det er jo de som skal bevise saken (?). De bør jo få fred i arbeidet med det. Hvorfor hjelpe dem når det er en slik klar setup for å ta en – og de helt tydelig ikke vil ha noe som sier imot, hvilket de etter norsk rett også skal etterforske? Dette bør jo få følger i form av private straffesak mot dem som går utover sine mandat og gjør seg kriminelle ved å ikke følge norske lov, både dommere og politi. Send først anmeldelse, og når den er henlagt så send stevning om privat straffesak. Bedre å bruke tiden på å synge salmer og be i cellen, mye bedre anvendt tid.

Trusselen når han var på tur med hunden var at han skulle være samarbeidsvillig med ‘långiverne’, altså deres ønske om å kuppe alle aksjonærverdier (QVT, Dan Gold).

Advarsel til Olav:

«Du må være forsiktig med hvordan du opptrer i forhold til Thule. Det er store summer det dreier seg om, og du er oppimot sterke krefter».

Samme forhold i for eksempel denne saken (mange flere), «sterk krefter»:

Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star?
http://www.riksavisen.no/hvorfor-dekker-riksadvokaten-over-forsikringssvindelen-pa-scandinavian-star/

«How a Jewish shipowner of SeaEscape with the name Kassner in Florida by the Jewish Chief Engineer was putting the vessel in fire in 1990 as a insurance scam. Scandinavian authorities and the Jewish Prosecutor in Norway have been desperately tried to put lid on the case killing 159 people in the fire for 26 years, not to sacrifice their Jewish brethren»

Når Olav ikke var samarbeidsvillig og fortsetter å være kritisk for å sikre alle aksjonærenes interesser, så får Stay Behind gjengen i Politiet ordre om å ta han, slik er det bare.

“Det er ikke viktig. Det viktige er at vi er her for å gi deg et godt råd. Vi vil ditt beste, og råder deg til å revurdere ditt engasjement. Det er i din interesse å innta en mer positiv holdning til långiverne.”
https://thuledrilling.info/about/

Dan Gold, CEO i QVT Financial
https://thuledrilling.info/bondholdere/

Helt klart jøde, det kan jo alle se. De etablerte Stay Behind og Gladio etter andre verdenskrig. De gjør ikke dette mot deg i retten for moro skyld. De gjør det for det ‘selvutvalgte folket’ som eier verden, og etter hvert hele det norske næringsliv.

“There is only one power which really counts: The power of political pressure. We Jews are the most powerful people on earth, because we have this power, and we know how to apply it” -Ze’ev Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, July 27, 1935

«Jews rule this world by proxy. They get others to fight and die for them. They have now gained control of the most powerful countries … this tiny community heave become a world power.” -Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir Mohamed

Hvorfor er folk så dum at de tar disse obligasjonslånene av jøder mon tro? Finnes det noe eksempel på at dette har gått bra og de ikke har overtatt hele butikken? Vi pleide å vokse organisk, bygge sten på sten, på Sunnmøre i gamle dager. Eller låne av våre egne.

«tilsynelatende ikke har til hensikt å etterkomme gjeldende rett, herunder Haag-konvensjonen, se mitt prosesskrift av 21.02.2011.» (Olav Prosesskrift 03.03.2011, Dan Gold vil ikke svare på spørsmål)

«.. med NTM som velvillig medhjelper utnyttet (instruerende) bondholdere kynisk den oppståtte misligholdssituasjonen som Thule uforskyldt var brakt inn i, ved å forlange at 90% av selskapets aksjonærverdier skulle overføres til bondholderne. () Nødvendigvis, og ikke minst av hensyn til aksjonærenes interesser, takket Thule nei til dette forslaget. Det var rett og slett ikke mulig å gå med på en slik utradering av aksjonærverdier.»
https://thuledrilling.info/executive-summary/

De kommer til å knuse deg” (Richard Sjøqvist i BAHR til undertegnede høsten 2008 om instruerende bondholder QVT)

‘De’ er selvfølgelig Dan Gold. Det kunne jo jeg også sagt ifra om. Rettsystemet er ikke for dem, de er etter en annen lov, de står over loven, i alle ‘allierte’ og overvunne land som kom ut av andre verdenskrig. De vant krigen, de har makten, de har Stay Behind og Gladio, Frimureri og Dommere og fandens oldemor til å jobbe for seg.

Svindleren Michael Howarth ved QGM ser ut som han jobber for og stenger porten på vegne av QVT.

«Til informasjon, er Chief Executive Officer i QVT, Dan Gold, for tiden i Oslo, nærmere bestemt Grand Hotel, frem til 8.mars 2011. Jeg begjærer følgelig retten om å foreta nødvendige skritt for å innhente en skriftlig bekreftelse fra Dan Gold om at QVT vil etterkomme en anmodning fra retten om å fremlegge de bevis som hittil er provosert fremlagt i saken, og eventuelt ytterligere bevis som blir provosert fremlagt senere.() tyder på at QVT og Dan Gold ikke vil medvirke til en fullstendig opplysning av saken» – (Olav Prosesskrift 03.03.2011, Dan Gold vil ikke svare på spørsmål)

Hehe, en kan gjerne være optimist, men det kommer ikke til å skje, dette er Herrefolket.

«Jeg registrerer at verken QVT eller NTM hittil har imøtegått de fremlagte bevis som danner grunnlaget for mine påstander, men har isteden valgt å true meg med et ærekrenkelsessøksmål. En slik fremgangsmåte kan vanskelig karakteriseres som noe annet enn et forsøk på å skremme meg til taushet om forhold både NTM og QVT helst ser ikke blir belyst gjennom en rettslig gjennomgang av de omstendigheter som ledet til Thule’s konkurs. Dette forhold forsterker viktigheten av et bevisopptak av Dan Gold, mens han oppholder seg i Oslo.() I denne sammenheng kan opplyses at dersom NTM/QVT har brutt OFAC reglene, vil dette, slik jeg oppfatter det, medføre et helt annet og bredere bevisopptak av QVT/Dan Gold, og for så vidt også de øvrige amerikanske instruerende obligasjonseiere» – (Olav Prosesskrift 03.03.2011, Dan Gold vil ikke svare på spørsmål)

Og nei, OFAC reglene gjelder ikke for jøder i USA. De har makten til å gjøre som de vil der også. Gjelder bare alle andre.

«Merk: Bostyrer har inntil nå ikke vist særlig interesse for noe annet enn de synspunkter som er representative for NTM og instruerende bondholdere () er det et faktum at denne og konkursen var et direkte resultat av instruerende bondholderes grådighet ift. å forsøke å tilrive seg alle aksjonærverdier i Thule. Når det mislyktes var i realiteten ”løpet kjørt” og instruerende bondholdere, med NTM som villig medhjelper, konsentrerte seg i stedet om ”damage kontroll” hvor strategien har vært å forsøke å skyve ansvaret for Thules forlis over på alle andre enn seg selv.() Når det gjelder brudd på OFAC reglene burde bostyrer vise minst like mye energi og oppmerksomhet til instruerende bondholder QVTs forhandlinger » (Kilde).

Det skulle skje med Thule som skjedde med Sunnmøres største offshore rederier:
http://www.riksavisen.no/jodene-overtar-norsk-offshoreflate/

Nordmenn skal ikke eie noe lenger. Jødene skal eie alt. Om Knut Ro og Sommernes er jøder eller ikke skal jeg ikke ha noen formening om, selv om en kan ha mistanker, men deres nyttige og lydige slaver og ynkelige pudler som får spise litt av lasset, sitter vel plassert i de fleste større advokatkontorer. Money talks, spesielt for advokater. Elden visste han ville tape før saken tok til, det hadde vært bedre å velge en advokat som ikke vanker i det kretser, en som de ikke kunne innvie som hadde blitt like forvirret som klienten, da hadde det blitt litt mer show i saken, men Elden spilte sitt spill for galleriet. Han visste idet han var utkommandert utfallet. Han er ikke dum.

“I’ve never seen a President – I don’t care who he is – stand up to them (the Israelis). It just boggles the mind. They always get what they want. The Israelis know what is going on all the time. I got to the point where I wasn’t writing anything down. If the American people understood what a grip those people have got on our government, they would rise up in arms. Our citizens certainly don’t have any idea what goes on.” -Former Chairman of US Joint Chiefs of Staff Admiral Thomas Moorer.

“The Bolshevik Revolution in Russia was the work of Jewish planning and Jewish dissatisfaction. Our Plan is to have a New World Order. What worked so wonderfully in Russia, is going to become Reality for the whole world.” -The American Hebrew Magazine, 1920

At jødene tok Amerika og Palestina vet jo vi alle, men at de tok også Norge er det færre som vet… Vi er igrunn alle Palestinere.  Denne utrolige historien til Hans Eirik Olav (Thule Driling) i rettsvesenet.. er igrunn bare ett av mange justismord. .. en endeløs rekke siden andre verdenskrig, av enhver som står i deres vei.

Klandestine nettverk i justis systemet ?
http://www.riksavisen.no/klandestine-nettverk-i-justis-systemet/

«Det virker nærmest som det har gått prestisje i dette fra Økokrims side,() Spørsmålet blir da om det er slik vi ønsker at rettstaten Norge skal fungere? Etter min vurdering er dette gått så langt at det grenser til myndighetsmisbruk. Det er derfor er å håpe og tro at retten reagerer, og at prosessen mot meg reverseres»
https://thuledrilling.info/okokrim/

Rettstaten fungerer akkurat som den skal fungere, for dem. Ingen bør tro at noe rettsystem er skapt for oss andre. Som Brill (Gene Hackmann) sa i filmen ‘Enemy of The State’: «De lager de lover de trenger for å sikre seg selv«. Der er absolutt ikke et menneske i Norge som har hverken makt, myndighet, mot eller vilje til å gjøre noe med dette. Bare glem det. En må gjøre det selv i tilfelle. Private straffesaker mot noen av aktørene for myndighetsmisbruk, konspirasjon for å skade en annen person, eller uforstand i tjenesten synes meg å være en god mulighet.

I boken sin etterlyser Olav krenkede rettigheter og rettsikkerhet og slikt….

Lærdommen bør være; I møte med makten i samfunnet og verden så har en ikke noen ‘rettigheter’ eller rettsikkerhet. Vi kan jo være glad om vi får det, men vi trenger ikke forvente det, for det er forskjell på jøde og greker/goym. Jødene har rettigheter, ikke goym, sier den Baylonske Talmud som Høyestrett har pugget mange ganger før den norske Grunnloven sannsynligvis. Vi kan slutte å tyte på dette gammeldagse begrep som rettferdighet. De kan sende en til GULAGS om de vil, som de jødiske boljevikene Lenin (Blank), Trotsky (Bronstein) og Beria gjorde med og myrdet 66 millioner mennesker i Russland fra 1917 og utover ifølge Alexander Solshenitzyn, de som står dem imot og de gjorde det faktisk ‘lovlig’ ved lov å gjøre det. Så det er relativt hvem det er rettferdig ovenfor. Jøder mener alt er rettferdig som går i deres favør, da blir det vanskelig å nå frem for alle andre, hvis dette skal være index. Jeg mener at Olav skal være glad han slapp med fire år i norsk GULAG. Sibir var mye verre. Må prøve å se det positive i dette.

Jeroboam, sønn av Kong Salomon er ennå ikke ferdig å kreve inn skattene fra oss fra de Ti Tapte Stammer av Israel. Vi trodde vi hadde kommet klar dem til slutt her langt mot nord, men pokker heller tror jeg ikke de har fulgt etter oss, og fortsetter sin geskjeft.

«And now whereas my father did lade you with a heavy yoke, I will add to your yoke: my father hath chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.» – 1 Kings 12:11

Ikke mulig å få fred for disse folkene, selv om Grunnlovsfedrene våre gjorde sitt beste for det i 1814 i § 2, så tok det ikke lange tiden før de fikk korrumpert politikere. Ikke i gamlelandet og selv ikke her etter tusener av år, er alt fremdeles ved det gamle.

De innbiller seg at de er guds eiendomsfolk (5 Mos 7:6), godt indoktrinert av sine Baylonske Chabad Rabbier, når de tvertimot er Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). De har kuppet vår identitet, som de vil kuppe vårt næringsliv. Vi er Israelittene og eiendomsfolket (Titus 2:14), og de har erklært oss krig. Den startet etter Andre Verdenskrig når lederskapet vårt var like korrupt som idag og hjalp dem å overta Vesten, som Håkon Lie med sin jødiske kone Minnie sa det «Vi skulle skape det nye (jødiske) Nye Jerusalem«, og Jens Christian Hauge fra MILORG skaffet dem tungtvann ulovlig slik at de kunne skaffe seg atomvåpen og holde verden som gissel med sin Samson Option, og kulminerte med Utøya i 2011.

«Du skal ikke ha andre guder enn Meg» (5 Mos 5:7), de tjente aldri Israels G-d. De tjente og tjener seg selv og Satan (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). De utgir seg for å være fra Judah Stammen, men i virkeligheten er de Khazarer og Edomitter etter Esau, som G-d hatet og hater (Malachi 1:3, Romans 9:13). Vi kan enkelt se hvorfor Abrahams og rettferdighetens G-d hater dem.

Israel; Verden har skapt sin demise
http://www.riksavisen.no/israel-verden-har-skapt-sin-demise/

Vi vant aldri noen krig, det gjorde de, og den holder på ennå. Det ble aldri noen fred. Jeg tror jeg våger den påstand at ethvert justismord som er begått i Norge siden andre verdenskrig, skyldes at noen skulle være syndebukker for hva noen av deres klandestine Stay Behing og Gladio stil apparat i Norge stod bak. De offentlige institusjoners ledelse er nyttige idioter for dem, ingenting annet.

Norwegian Israelites vs. the Jews, at War
http://www.riksavisen.no/norwegian-israelites-vs-the-jews-at-war/

Som i Palestina er det en disapropriate ujevn krig med den som holder alle essene og grovskytset, og de eier hver en dommer og hver en politisk leder og politiledelsen, men likefullt er det en krig. Vi har hele Vesten vært Palestinere i lang tid. En stor del av verdens kristne er også hjernevasket gjennom Sionismen i dette, og jobber for dem:

«Israel er Guds ”tjener
Israel betegnes i Bibelen som Guds tjener. Som kristne er vi alle Guds tjenere, men Israel er den eneste som har denne betegnelsen som folk. Israel er på en enestående måte et Guds redskap, og vil forbli det gjennom hele frelseshistorien.() guds plan med sitt eiendomsfolkfolk Israel.() Gud har ikke forkastet sitt folk, sier Paulus». (Kilde).

Jødene har ikke gjort Gud en eneste tjeneste gjennom historien. Men de har gjort Satan veldig mange. Gud har absolutt ikke glemt sitt folk Israel. Det er vi, her er 150 bøker som beviser det.

Kristen Israelisme, fra Israel til Assyria til Nordvest Europa
http://www.riksavisen.no/kaukasisk-israelisme-litteratur/

Moses er død. Den jødiske messias Barrabas er død, Buddha er død, Mohammed som var en jøde er død, Jesus LEVER (han stod opp tredje dagen husker vi, og ble sett av mange). Hvem G-d har gitt evig liv kan ikke drepes av Satanister. Jesus beseiret dem på korset den dagen, for godt.

Påskemorgen slukker sorgen. Jesus er oppstanden, de klarte ikke drepe han. Han lever! Og en vakker dag kommer han tilbake og skal dømme levende og døde for hva de har forårsaket av godt og ondt. Righteousness var fremste kjennetegn til Abraham, og også til hans sønner og hans slekt. Det var grunnen til at Abraham vant gunst hos G-d. Jøden diskvalifiserer seg fra dette ved å være urettvis i sin atferd, og beviser at det er vi som er de ekte Israelitter (kjennetegn).

Må endelig den dagen ikke være langt unna at Jesus Kristus kommer tilbake og gjør opp rettferds kontoen.

Spørsmålet er; Hvor mange er det som ønsker at Jesus Kristus skal komme og gjøre opp rettferds kontoen, istedenfor å tilbe skjøgen fra Babylon?

Brooks & Dunn – Believe

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

19 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 6. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

 7. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 8. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

 9. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

 10. Pingback: Per Einar Guthus fengslet for å tale imot #Okkupasjonsmakthavernes interesser – Riksavisen

 11. Pingback: Høyesterettsadvokat Ingvar H. Seth: En jødisk Kaifas korsfester en Kristen på Sunnmøre? – Riksavisen

 12. Pingback: Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ? – Riksavisen

 13. Pingback: Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? – Riksavisen

 14. Pingback: Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom – Riksavisen

 15. Pingback: Skoghøy hadde rett: Høyesteretts Ragnhild Noer og Bergljot Webster beviser kjønnskvoteringens misere – Riksavisen

 16. Pingback: Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star? – Riksavisen

 17. Pingback: Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum – Riksavisen

 18. Pingback: Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?) – Riksavisen

 19. Ex CIA agent Robert D. Steele claims that Mossad and Saudi Arabia, in collusion with treasonous U.S. officials, are behind the false flag chemical attack in Syria.
  http://yournewswire.com/cia-agent-mossad-saudis-false-flag/

  The Deep State – an interview with Robert David Steele

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.