Konspirasjonen

Den ene store konspirasjonen som alle andre små konspirasjoner gror utav.

Juleevangeliet 2008; Ikke stol ubetinget på vårt lederskap

– det politiske, religiøse, økonomiske eller annet lederskap. Riksavisen.no er den ledende nettavis i Norge som tilbyr ‘religiøse’ innfallsvinkler til begivenhetene i verden, for som vi har sagt før så kan ikke verdens beskaffenhet forstås uten at en forstår de religiøse implikasjoner. Vi er faktisk de eneste som fyller denne funksjon i Norge idag, og tar det ansvaret. Alle andre […]

Sosial programmering

Fra det øyeblikk våre sanser først registrerer våre foreldres tilstedeværelse, blir vi vist hvordan livet i virkeligheten er, som de ser det. Uten å klandre hverken oss selv eller dem, så begynner våre foreldre programmeringsprosessen, hovedsaklig i form av deres livssyn, deres syn på livet, formet av deres utdanning og deres miljø, inklusivt den som media trer over hodet på […]

Hitler og Obama – to alen av samme stykke

Noen har gjort oss oppmerksom på at http://solkorset.org beskriver det samme opplegg til det vi ser i dag skjer, fra slutten av andre verdenskrig.  Solkorset er opptatt av andre verdenskrig og hva som skjedde da. De synlige paralleller til idag, er fordi det er samme folkene som står bak nå som da. De er flinke å skrive, og mye faktakunnskap […]

Radio serie om konspirasjoner

En liten trøst til de konspirasjonsteoretikere som har blitt hundset med i debattgruppene av de ‘blinde og døve’. Følgende er takket være DERES innsats, DERES bevissthetsarbeid, og siden delt deres oppdagelser her på Riksavisen, altnett og andre steder (debattgruppene). Verden begynner å VÅKNE! Jeg håper etter hvert at det blir opprettet egne stillinger i mediebedrifter som *Konspirasjonsteoretiker’, at den får […]

Om skjulte organisasjoner og kritikeres hjerneslag

av Atle Johan Løvaas; År om annen dukker det opp litt i mediene om Frimureriet. Oj, oj, – du veeerden så avslørende disse reportasjene har vært og er i mainstreammediene! Hvor det alltid bare ender opp med at «alle må vel ha lov å være medlem av en hvilken som helst klubb de måtte ønske»….må vite….sangkor også for den saks […]

Fremgangsmåte for verdens hegemoni

Islendinger krever statsministerens avgang «Et par tusen islendinger demonstrerte i Reykjavik lørdag, med krav om at både statsminister og sentralbanksjef går av på grunn av håndteringen av finanskrisen. Demonstrantene krevde også at Island bør starte prosessen med å bli EU-medlem så fort som mulig.» http://www.aftenbladet.no/utenriks/936349/Islendinger_krever_statsministerens_avgang.html Var hele den Islandske finanskrisen laget for å skape dette utfall? Problem – Reaction – […]

Argentina; Hvordan en skikkelig økonomisk kollaps ser ut

Utenlandsgjelden ute av kontroll..rikere bankiere og gode betingelser for store internasjonale bedrifter (Bilderbergere)…laget det lett å plyndre et land…IMF….og vendte et rikt land til et fattig, og utryddet middelkklassen i prosessen, for der skal være bare en elite, og billig arbeidskraft med lua i hånda igjen. Høres det kjent ut?

Overvinne Sionismen

Vi er takknemlig at vi har slike jøder med integritet som Joe Kovel.  Mange jøder reiser seg nå i protest mot sine egne, for den urett de bedriver. De norske ‘kristne’ sionister kommer til å være de siste til å innrømme sine tvilsomme holdninger og disposisjoner i dette spørsmål. Kristne i hermetegn fordi det er umulig å være begge deler […]