Statsforvalter tar en manns jaktvåpen for symptomfri sinnsykdom

Etter at jeg har skrevet om saken med Statsforvalter i Møre & Romsdal fru Rigmor Brøste som har erklært undertegnede Jarle Johansen sinnsyk for at han kritiserte PRIDE i barnehagene, av noen venner kalt Fru Stasiforvalter, og vi drøfter saken i mitt sosiale nettverk, så fremkommer det andre lignende saker.

Den ENESTE lovhjemmel makthaverne har for å ta våpen fra folk er å påstå sinnsykdom. Har noen fått tatt sine våpen, så er de ansett for å være sinnsyk. Over 600 skytevåpen inndratt på fem år skriver Aftenbladet. Mye sinnsyke folk i Norge… spesielt sinnsyke er de som anklager maktpersoner for å være korrupt og ikke gjøre sin jobb.

Ønsker politiet å grisebanke noen, kan de også kalle dem sinnsyk ? :

«Purken banker meg gul og blå og erklærer meg sinnsyk…. Jeg har få grisebank av purken på Lillestrøm…  Systematisk forfølgelse og bruk av vold mot psykisk syke er i følge norsk straffelov en forbrytelse mot menneskeheten og har en strafferamme på inntil 30 års fengsel uavhengig av om jeg faktisk har disse diagnosene “noen” har løyet på meg, eller ikke.»
https://365hvitedager.com/2021/08/07/sladrehank-skal-sjol-ha-bank/

Tittelen er en vri på hva de korrupte doktorer som villig lot seg bruke av makten mente Arnold Juklerød hadde; «symptomfri sinnssykdom» fra «paranoia kverulantia«, eller noe slikt. Helt villt. Anmelder du kommunal korrupsjon så ender du nok mest sannsynlig som et hatobjekt, og de begynner å lure på om du er gal siden du ikke vil godkjenne deres små korrupsjoner. For dem er det helt vanlig med noen små vennetjenester som de kan gjøre for sine venner, et privilegium som følger med makten. De ser ikke noe galt med det, det er et frynsegode som følger med stillingen nærmest.

Askøy-mann: Det var meget ubehagelig å bli satt i en politibil og kjørt hjem
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/EJ0E2/det-var-meget-ubehagelig-aa-bli-satt-i-en-politibil-og-kjoert-hjem

Over 600 skytevåpen inndratt på fem år
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/7xVB3/over-600-skytevaapen-inndratt-paa-fem-aar

Disse menneskene som tar våpen fra lovlydige folk er en sann fare for Rikets sikkerhet og enkeltpersoners trygghet.

Det bør borgerne få slutt på, og det kan kan KUN gjøres med å være Påtalemakt selv, fordi maktapparatets egen påtalemakt vil alltid nekte å forfølge sine kolleger i det offentlige maktapparatet. De har samme arbeidsgiver oppfatter de det som, – allierte. Persepsjon er en merkelig ting, hvordan en oppfatter sin rolle i samfunnet.

De oppfatter seg ikke lenger som det var under den kristne nasjonen Norge, at vi hadde 3-4 maktbaser som gjensidig overvåket, kontrollerte og passer på hverandre; lovgivende (Stortinget «Borgerne»), utøvende (Regjeringen) og dømmende (Domstolen) samt Media – representert med Sunnmørspostens redaktør Hanna Lovise Relling Berg i min sak (mediehorer av begge kjønn finnes i alle saker, de skriver KUN om dem Satans nettverk har nytte av å ta ut).

Så, beviselig, – idag er det (((DEM))) (Herskerne etter det herodiske jødiske Herskersystemet) mot OSS (Borgerne, de kristne mest – siden det mest vi med den Hellige Ånde som Jesus lovte å sende til sine folk, som mest og best vil klare å avsløre dem, som har best av Jesus Kristus sitt tjenersystem for makthaverne – «de som vil herske skal være Tjenere» sa Han).

Før beskyttet vår Grunnlov borgerne mot overgrep av Makten, satte strenge rammer for deres maktbruk, idag har satanistene vridd Grunnloven til at deres Makt er beskyttet mot og fra Oss (?). En 180 graders turn. Borgerne er blitt ‘ekstremister’, om de gjør sin rolle som under den kristne Konstitusjon, passer på at makthaverne holder seg innenfor mandatet sitt.

Satans makt nettverk bygger sin maktbase, tar ut de som avsølører dem, en etter en

Persepsjonen er endret slik. Før kuppet: Borgerne sier «jeg vil ha vaksiner», Tjenerskapet hos den Utøvende Maktinstitusjon skaffer vaksinene og tilbyr dem som vil ha. Det car i det kristne samfunn system. Etter/Nå: Herskerne sier dere skal ha vaksiner, fordi våre venner trenger å tjene penger på vaksinesalg. De binder deg og stikker deg med vaksine sprøyten, tar fra deg dine barn om du ikke vil la dem stikkes, til inntekt for vaksineprodusenten Bill Gates et al. Det Jødiske herodiske Hersker samfunn system.

Satans Synagoges (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) sitt foretrukne samfunns system er idag implementert i Norge. Vi er ikke kristen lenger. Vår nasjon har blitt Jødisk.

Slik er det ikke lenger. Idag er det oss borgerne mot de fire statsmakter. Og borgerne bør ikke lenger ønske å ha korrupsjon av rettferd, korrupsjon for å gi fordeler og retter til sine venner og familie i sin nasjon. Til før en ser det, til før er en klar illusjonene en har om satanistenes maktsystem. En kan «se sannheten og bli fri» som Jesus formulerte det (John 8:32). Ikke ha noen slags forhåpninger om at Satans maktsystem er til fordel for borgerne. Ikke i det hele tatt. Systemet er KUN til fordel for Satan og hans folk. Hva som engang var, det er ikke lenger:

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Nei, idag under Satan og satanisters ledelse, så samarbeider de om uretten og korrupsjonen, noen til å gjøre den, og andre til å holde dem straff-fri som utøver den. Lovgivende makt og media makt lukker øynene, mens utøvende og dømmende makt raner oss til sitt eget økonomiske underhold. Urettens og korrupsjonens nettverk må beskytte sine frynsegoder. Som kristen under Guds Allmakt mer enn under stats- og kommuneansattes makt, så vet vi hva som skjer når hele verden «kommer under den Onde«. Kristus var vår Yppersteprest og våre kongers Konger i samfulle 1000 år. Fra Gulatingsloven § 1 «det første i vår lov«. Det er definitivt over nå.

Som forfatter er det ikke min primære funksjon å vise hvordan utrydde korrupsjonen og bekjempe den, Gud vil ta seg av det.  Menneskene selv må seg ta av den personlige uretten de opplever. Hvis de er for lat, så blir det deres problem. Jeg er spesielt ute etter å vise forskjellen på en kristen nasjon og en satanistisk nasjon, under slike som Erna Solberg som vi husker ikke ville si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som Statsminister. Hun er tjenerinne for dem og disses berikelse, det vet de fleste oppegående mennesker, at hun som person har ikke noe helse omsorg for noen andre enn seg selv, bare hun får nok kake, så er hun happy :

Gog&Magog Jewish Sorcery

Ingenting av hva Svarstad Haugland, Olaug Bollestad og Rigmor Brøste gjør er særlig kristent; selv om de skulle tilhøre Kristelig Folkeparti, som i de fleste saker er hverken kristelig eller folkelig, som vi skal se på Olaug Bollestads bravader nedenfor, og Ropstads barnevern i sine daglige angrep på den kristne familieinstitusjonen gjennom hans kones arbeidsplass; Barnevernet – der henter de sine millioner i årlig lønn; ondskap satt i system.

GRÅDIGHET: Spesialetterforsker i Økokrim, Gunnar Fjæra, er ikke i tvil om hva korrupsjon skyldes: Griskhet. (NRK)

Og så handler korrupsjonen i mange andre tilfeller også om å beskytte sine medsøstres ondskap, mangelfulle vedtak, inkompetanse og gi sine venner og familie en «utilbørlig fordel de ikke har rett til» (straffelovens definisjon av korrupsjon, §§ 387 og 388). Skaffe vaksineproduksjons selskapers eiere og aksjonærer profitt ved store offentlige innkjøp av vaksiner for eksempel. Bilderberger Erna Solberg skulle ha tilbragt de neste 10 år i fengsel for korrupsjon om vi hadde korrupsjonslover i kraft, misbruk av offentlige innkjøpsordninger.

Som førstekandidat på Alliansens Møre og Romsdal valgliste, når jeg Jarle Johansen kommer til makten skal disse straffes, lange fengselstraffer for å misbruke sin stilling, slik misbruk av embetet som de gjør skal føre til årevis i fengsel. Makten har nok gått til hodet på dem. De er for høy på seg selv og for beruset av makten sin. De må tas ned på jorden, makten er ikke gitt for deres egen del, for ikke å si egen fordel. Av prinsipp støtter jeg ikke jødiske ‘sorcerers’, slangeoljeselgere.

«Det hører historien til at Ødegård også ville tvangsinnlagt Knut Hamsun med samme diagnose i 1898, det året dikteren skrev Victoria«. Disse hovmodige arrogante åndssvake idioter. De klarer knapt skrive navnet sitt mange av dem.
https://www.riksavisen.no/arnold-jukleroed-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avsloert/

Sakene nevnt her vil vise at kanskje er det på tide å benytte et juridisk instrument som sjelden er brukt; private straffesaker. Siden maktelitens institusjoner ikke forfølger sine egne, må vi være påtalemakt og straffeforfølge maktpersoner som skaper urett selv.

En finansmann med internasjonal erfaring melder til meg at norske myndigheter er de mest korrupte i verden, etter at Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland nekter å beskytte hans interesser i vergesak av familiemedlemmer.

Både han og undertegnede har bakgrunn fra compliance og risk – det har vært vår profesjon, han fra finans sektoren, jeg fra offshore olje og gass. Det har vært vår jobb å være våkne for slikt. Stor ble begges forbauselse når vi hver på vår kant før vi kjente hverandre i det hele tatt at vår kunnskap om korrupsjon ikke blir godt mottatt hos dem som skal passe på slikt ikke skjer, hos myndighetene. Tvertimot. De mobiliserer alle Statens ressurser for å hindre at det kommer ut.

Hvis dere ønsker å vite hvorfor både jeg Jarle Johansen og mange andree kristne er opptatt av farene for korrupsjon, urett og djevelskap får bre om seg, er fordi at det til slutt vil manifesteres som denne nasjonens endelikt. For kristne er det absolutt viktigste for et samfunnsystem at det er rettvist og rettferdig, at det ikke gir uberettigede fordeler til makthavernes og deres personlige eller corporative nasjonale eller internasjonale venner, og alle behandles likt etter loven.  Disse kreftene vil ødelegge vårt land, vår sivilisasjon, om makten til å bestemme nasjonens skjebne ikke tas fra dem. Satanister de alltid er de korrupte vil aldri klare å etablere og skape et godt liv for seg selv personlig engang, bortsett fra at de kan karre til seg andres penger for en tid, langt ifra å skape en god nasjon. Historien viser og beviser det.

Rettvishet er en av de karaktertrekk som Gud forventer og krever av oss kristne. Satanister trenger det overhodet ikke, tvertimot er Satan fornøyd med sine til mer korrupt og jævlig ondskapsfull de er. Under Erna Solberg som vi vet er den første statsminister som nekter å si «så sant hjelpe meg Gud» så har korrupsjonen vunnet momentum blant de som blir ansatt i de høyeste stillinger i norsk maktapparat. Satanismen skal innføres ved tvang og vold. Maktens vold mot enkeltmennesker. Dette er lokalle småkonger, som tror de har fått stilling med makt for sin egen del, for hva de vil ha utrettet.

Skal vi bedømme etter PRIDE togene og flaggene på Rådhusene og Stortinget så er hele Norge medlem av Satanisk Samfunn. Bibelen forutser det, «Even the Elect» sier den.

En kristen mann sier til meg at det samme har skjedd han, han anklaget statsforvalteren for lovbrudd, og skrev samtidig at han skulle den offentlig korrupsjon til livs i Norge, og starte helt på toppen.  Det skapte liv og røre.

Husk at fremover når tings «going gets though», det vil KUN være kristne som vil se galskapen som skal komme til å foregå. Bibelen har profetert dette. Ikke søk prester eller pastorer som er foruten den Hellige Ånde. Finn deres åndsdøpte venner og nettverke med, de som har fått Jesus sin ånd, kulturkristne kan ingenting bidra i dette bildet. Pga at Norge har falt fra nåden til å komme under forbannelsen, fordi folk valgte seg satanister som Erna Solberg i lederstilling, så blir det tøft fremover, alt kommer til å bli verre og verre.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

I Kina er det idag 58 million protestanter, i 2030 er det projisert det kommer til å være 150 million . Det kommer til å gå godt for Kina, de er under Nåden, hvor Norge har kommet under forbannelsen fordi så få er opptatt av samfunnets rettvishet; Satanister steppet inn og kuppet makten. Kloke mennesker som i Kina,  de studer historien, finner ut hva som funket – og gjør det. Hos oss følger idiotene sine egne perverse motivasjoner og lyster i maktutøvelsen – ikke ved lov, det vil de ha mer PRIDE i gatene, mer perversjoner, mens de marsjerer i takt rett i undegangen for nasjonen :

Kristendommen årsaken til Vestens suksess, sier kineserne
https://www.riksavisen.no/kristendommen-arsaken-til-vestens-suksess-sier-kineserne/

Jeg skal ikke ha flere barn, men det er litt av et samfunn satanistene med makten planlegger. Hva som skjer med meg og andre idag, og mange før oss, er bare barnemat. Nå skjerper de loven, de lager en lov som de kan ta hvem som helst, for hva som helst, ved bruk av ‘helse’-lover – snakk om å snu ting på hodet: Tvangslovutvalgets høringsforslag.

«Myndighet til å avgjøre bruk av tvang overfor barn overføres fra foreldrene til helsetjenesten»

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/id2865789/

Bruk din stilling som Ordfører og bli Landbruksminister. Å gjøre som Bollestad er spesialkompetansen en trenger for å være i Satans maktapparat. Vi skal være observant på Satans og satanistenes «devices» aka metoder (2 Corinthians 2:11). Er en innenfor det blir du forfremmet, når du klarer slikt og er istand til å være ond nok, ødelegge totalt en familie på tre, for å trygge sin egen personlige makt, da er du kompetent til å bli minister. Landbruksminister Bollestad angav og skapte et helvete og ødela en hel familie fordi de var uening med henne i sak:, skriver Irene Hov her:

Familie mistet tre barn etter å ha kritisert kommunens ordfører
«Når kommunetopper bruker barnevernet som våpen»
https://www.irenehov.no/2020/05/familie-mistet-tre-barn-etter-a-ha-kritisert-kommunens-ordforer/

Vi legger merke til at disse nevnt så langt, med en ondskap så stor, de påstår de er kristen. Er de? Virkelig? I så fall må vi gjøre som Bibelen sier, først begynne opprydningen i vår egen leir, koste for vår egen dør. Minner mer om ‘Kvinnenettverkets Forbund til Urettens, Korrupsjonens og Perversjonenes Fremme’ for meg, enn at de er kristen. Når de ikke klarer å gjøre sin jobb, så innleverer de bekymringsmelding på Klageren.

Mange skal en vakker dag angre på hvem de stemte på…. og gav tillit.. at de så lett oppgav den kristne nasjonen vi engang hadde… tabbe… Her kommer de med sprøytene sine, hva som helst de kan finne på av idioti – du kan ikke nekte —>>> Er vel snart på tide å evakuere til et fritt land…, jeg vet bare ikke hvor det frie landet er, for hele verden ligger under innflytelsen av «den Onde» (1 John 5:19). Like gærnt alle steder, The Great Reset.

Sier du at du er imot korrupsjon blant de åndssvake halvfødinger som plutselig skal være intelligent nok nå til å bestemme over deg og dine barn, da føler mange offentlig ansatte seg truet, fordi det er deres privilegium mener de å være aldri lite korrupt for venner, familie og bekjente, ‘trynefaktor’ vedtak. De vil gå helt bananas om deres korrupsjon skulle bli avslørt, og nektet dem. Da går alle alarmer i deres nettverk, alle hjelper hverandre, dette er en jobbprivilegium de nødig vil miste; dermed forstår vi at Robert Jacobsen blir deres «Samfunnsfiende», for samfunnet, det er dem tror det, uten å ofre en eneste tanke på at de største samfunnsfiender er dem selv, som er korrupte, gjør urett, ikke gjør sin jobb som den skal gjøres.

De forstår overhodet ikke at makten, den skal utøves under et strengt regelverk. De kan ikke bruke den som de vil. Da tar vi dem på det. Da avslører vi dem som de korrupte personer de er. Vi er Guds Påtalemakt, hvor makthavernes egen påtalemakt ikke forfølger sine egne maktovergripere og korrupte kasus.

Statsforvalter Rigmor Brøstes bekymringsmelding av Jarle Johansen for å kritisere kvinnemakt nettverket i M&R
https://www.riksavisen.no/statsforvalter-rigmor-brostes-bekymringsmelding-av-jarle-johansen-for-a-kritisere-kvinnemakt-nettverket-i-mr/

Jarle Johansen sier lakonisk i sitt forsvarskrift at det er greitt at Rigmor Brøste mener Jarle Johansen er sinnsyk. Han på sin side mener at Statsforvalter er avskyelig, med hvordan hun administrer makten gitt seg for å gjøre det beste for norske folk, ikke for seg selv og sitt nettverks medsøstre. De som kjenner Johansen vil nok si han er ganske ‘downtoearth’, men med et litt for stort bibliotek og god leselyst, som lever et helt ordinært ganske kjedelig liv, er sjømann, ti år fra olje og gass rundt omkring i verden før krisen og deretter som kaptein igjen, med fritid som han bruker til sin hobby å skrive artikler «gjøre Guds arbeid» som han kaller det selv, 850 artikler på 25 år har det blitt, og for dette eller annet udefinert har Rigmor Brøste erklært han sinnsyk, helst ha han innlagt på asyl, stæsjet bort slik at han ikke kan plage henne med klage på hennes ansattes dokumenterte amatørmessige vedtak, kommunal korrupsjon eller krenke hennes ‘rosa’ yndlinger, eller skrive artikler om hennes pompøsitet.

GUD har makt, hun er en kjønnskvotert kvinne i femtiårene med sterkt svekkede sjelsevner, som tror hun er skikkelig topnotch som kan gjøre som hun vil, som Satanister gjerne gjør – og gjerne vil – under Alistair Crowley’s («TheBeast666») motto «Gjør som du vil er hele Loven«. Det kan hun ikke.

For Satanister er kristendommen ‘overtro’

Her lo jeg godt. De vil «frigjøre» oss fra ‘overtro’, ‘tyranni’ og ‘undertrykkelse’, men at vi kommer under Satanisters tyranni er helt ok for dem. Jeg ruller meg rundt på gulvet, og ler så jeg hikster hvor dum det egentlig går an å bli. Dere skal «bli fri» sa Slangen i Paradiset som Eva effektivt fikk oss utav. Joda, de ble fri til alle slags seksuelle perversiteter (Galatians 5:13), men de mister YTRINGSSFRIHET, samvittighetsfrihet og religonsfrihet – de viktigste under det kristne samfunn system, hvor det var nettopp den kristne friheten som var garantisten for god maktutøvelse. Jeg gir ikke fem flate øre for idiotenes «kunnskap» de mener er av Kunnskapens og Livets Tre (kaballistisk). Serpent Seed – åndelige barn av Satan, er satanister, ikke hverken mer eller mindre.

Statsforvalter Svarstad Haugland mener mann er sinnsyk

Sinnsykdom er ALLTID og ENESTE lovhjemmel de har for å ta noens våpen. En vi kjenner advarte Statsforvalter i Oslo og Viken om korrupsjon deres skulle bli avslørt, ved at de satte familie av han under vergemål.

Som vi skal se litt lenger ned så er offentlig vergemål et slikt opplegg hvor de skaffer sine venner privat kapital. Alle som vil avsløre deres korrupsjon, de er visst ‘sinnsyk’, merkelig fenomen.

For de som utfordrer dette korrupte nettverket som eksisterer for egen forsørgelse i kraft av sine offentlige stillinger, er det en fordel at de som vil stå opp imot dem har vært ute en vinternatt før.

Hvis Gud er med oss, hva gjør det hvem som er imot oss ? Romans 8:31

Satanistene i Det Nye Maktapparatet i Norge bruker altså sin makt til sin egen fordel. Med Satan og satanister følger det alltid perversjoner og urett, ikke til å ivareta rett og rettferdighet for oss borgerne. Det skal vi avsløre, det skal vi skrive om, helt til offentlige ansatte slusker blir erstattet med mennesker som gjør rett og riktig etter loven, som altså først må vite hva rettvishet er, lære forskjellen på rett og galt. Hvem skal lære dem forskjellen på rett og galt? Den sataniske Statsminister har ikke omløp i hodet til å lære dem, ikke broilerne i minister stillinger ..

Hvem ? Svaret er: Borgerne selv. I private straffesaker mot offentlig ansatte som misbruker makten sin.

Helsevesen og PST må aktiveres, mot en som er imot offentlig korrupsjon, ALLE fiender av offentlig korrupsjon MÅ taes ut, om disse vinner så vil alle offentlig ansatte spesielt de på toppen miste mye av sin motivasjon og halve moro med å være i disse topp posisjoner, at de kan utøve makt for sin egen vinning, kontakten sier at PST deretter tok kontakt med hans fastlege.

PST, politiet eller helsevesenet på vegne av Statsforvalter vil få erklært varslere sinnsyk, slik at hans argumenter om korrupsjon i maktappararet ikke skal bli tatt alvorlig av noen. Dette er standard metode. Det er sosial kontrol.

I boken «Psykiatri», 1972, 6.utgv 1997, «Kap 1, Innledning», s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet «Psykiatrien som behandler og vokter»: «Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll». Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en «NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll«. https://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

Vi kjenner til dette fra mange slike saker vi har studert gjennom historien. De gode og ærlige i etaten blir kjørt over av de korrupte og ondskapsfulle satanister, i enhver etat.

Dette med  vergemål er et svært ømtålelig tema i Norge. Noen gjør store penger på denne skikk, å bli satt under offentlig vergemål, vergene drar ut milliarder i «honorar». Justisminister Tor Mikkel Wara skulle rydde opp i vergemål systemet, og så fant han sin kone/samboer i ekstreme problemer så store at han måtte slutte i jobben, og vergemålssaken hans ble aldri nevnt som et satsingsområde av Justisdepartementet igjen……

Dette er standard prosedyre i norsk forvaltning. De vil aldri innrømme feil og korrupsjon. Et enormt apparat settes igang får å feie det under teppet, og heller erklære varslerne for å være sinnsyke, det er en yndet metode.

Vi følger opp denne saken, med mer informasjon etter hvert.

Vi skal ikke glemme å si at der finnes også gode mennesker, som gjør sitt arbeid samvittighetsfullt og sier sannheten, ærlig og redelig,og er opptatt av tema fra et profesjonelt perspektiv:

«Han og kollega Arnt Angell har etterforsket en rekke korrupsjonssaker i norske kommuner. De forteller at de skyldige ofte er maktpersoner som misbruker tilliten de har til å karre til seg skattebetalernes penger.

– Det handler om én ting, og det er griskhet, slår Fjæra fast.
https://www.nrk.no/norge/slik-foregar-korrupsjonen-1.10850364

Vi har skrevet dusinvis av artikler om å bruke helsevesen som sosial kontroll med de som truer makthavernes korrupsjon og kriminalitet. Vi har et hav å ta av, vi som liker å skrive om korrupte satanister i norsk maktapparat. Helt tilbake i 2006 skrev jeg:

2006: Lov om Psykisk Helsevern mot dissidenter
https://www.riksavisen.no/lov-om-psykisk-helsevern-mot-dissidenter/

2007: Det skjulte Norge
https://www.riksavisen.no/det-skjulte-norge/

2007: Maktapparatet versus Synnøve Fjellbakk Taftø
https://www.riksavisen.no/maktapparatet-versus-synnoeve-fjellbakk-taftoe/

2008: De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne
https://www.riksavisen.no/de-bevisstes-sorti-og-tragiske-skjebne/

2009: Kåre Torvholm (1941-2000) var den som i fremste rekke kjempet for å avdekke økonomisk kriminalitet innen norsk fiskerinæring.
https://www.riksavisen.no/bygdepostensaken-sa-mye-for-journalistisk-integritet/

2010: Synnøve Fjellbakk Taftø tvangsinnlagt
https://www.riksavisen.no/synnoeve-fjellbakk-taftoe-tvangsinnlagt/

2011: Arnold Juklerød; Psykiatriens uhyggelige menneskeforakt avslørt
https://www.riksavisen.no/arnold-jukleroed-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avsloert/

2020: Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

De som har venner i politiet, og i maktapparatet, dem går det vel, alltid slik:

Alt startet i 2006 da Gro Ødegård var fast ansatt som regnskapsansvarlig hos Stathelle Marina Drift AS, en bedrift som holder til i Bamle, Vestfold og Telemark. I løpet av perioden 2011-2013 avdekket hun flere økonomiske uregelmessigheter som hun ikke kunne stå inne for. Dette dreide seg om store unndratte beløp i skatt og avgifter. Hun tok det opp med arbeidsgiver som lovet å ta hånd om det, men ingenting skjedde. Plutselig ble livet hennes snudd på hodet. Gro ble avskjediget fra arbeidsplassen, og fikk ikke utbetalt lønn som hun hadde til gode. Så begynte truslene å komme.

I starten var det truende anonyme sms. Etterhvert ble også politiet koblet inn i saken – men det foregikk ikke slik man skulle tro. Det var arbeidsgiver som kontaktet politiet, en politimann som han kjente godt og hadde en økonomisk relasjon til, Knut Kolloen. Det gjorde vondt verre. Gro fikk nå problemer med politiet. Situasjonen ble snudd rundt, og Gro fikk en falsk siktelse mot seg for å komme med trusler til arbeidsgiver. Denne ble hun senere frikjent for.

Gro påklaget både politi og Spesialenheten, men sakene stoppet opp gang på gang. Det viste seg at flere at de dokumenterte påstandene var fjernet fra saken. Det ble postet leserinnlegg i pressen, men også avisene fikk tilsynelatende munnkurv fra høyere makter.

https://hverdagsnett.no/index.php/boktips/diverse-boker/1546-en-varslers-kamp-musas-kamp-mot-goliat

Spesialenheten for politisaker? 🙂

ikke få meg til å le……

524 sider x 10 på hver side = 5240 saker

https://www.spesialenheten.no/avgjorelser/

Saker som får medhold, hvor det blir straffereaksjon = 40 saker 🙂

Ca. absolutt alt henlegges. Nå skal vi se, litt prosentregning. hehehe 🙂 >>> 0,76 % med straffereaksjon. Kriminalitet lønner seg i det offentlige. Alle disse ca. 99,24 % av sakene hvor mange gjør seg møye og flid med å forberede og skrive anmeldelse, å annmelde noe som helst til Spesialenheten for Politisaker, det er bortkastet tid.

Er det noen som ser et mønster i Norges sataniske maktapparats handlingsmønster ennå?

Pass opp for the Serpent Seed folkene. De bor og lever midt iblant oss. De blir her til Jesus kommer tilbake og tar det endelige oppgjøret med dem. Vår jobb er å holde ut til enden (Matt. 24:13), og avsløre dem for hva og hvem de er (Ephesians 5:11).

The Serpent (Pastor Charles Lawson)

Erna Solberg gjorde det uvanlige og nektet å si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som Statsminister. Det forstår vi godt når vi ser hva hun og de gjør.

Mens vi venter På Jesus sin gjenkomst er det på tide å benytte en juridisk verkøy som sjelden er brukt i Norge, fordi under vår kristne konstitusjon så var alle borgerne vant med at Staten ivaretok deres interesser på god måte, nemlig privat straffesak, fordi nå når Satanister har overtatt makten, så er det slutt på Rettferdighet for borgeren, Staten ivaretar IKKE våre interesser, Staten den er (((DERES))), nå er det urett, korrupsjon, løgn og bedrag og maktmisbruk for deres egen og sataniske nettverks vinning som er dagens orden.

Da må borgerne ta ansvaret for å bekjempe urett og korrupsjon i sine egne hender, ved gruppesøksmål (Tvisteloven §§ 35-1 – 35-15), private straffesaker (straffeprosessloven kap. 28) m.v. Hvis borgerne IKKE gjør dette, vil deres nasjon som Bibelen viser gå under i de fire statsmaktenes utbredelse av korrupsjon og urett, fordi Gud hater nasjoner hvor uretten rår; Gud ødelegger selv de nasjoner når Satanistene har fått holdt på med sine udåder lenge nok.

«I form light and create darkness; I make well-being and create calamity; I am the LORD, who does all these things.» Jesaja / Isaiah 45:7, jfr. Isaiah 47:11, hvis Norge har blitt Ondskapens Hus så vil ødeleggelsen komme. Gud vil ta seg av den – etter at Satan har fått lov av borgerne å bli Hersker her, etter 1000 år med Kristus som herskende Tjener.

«Yet He too is wise and brings disaster; He does not call back His words. He will rise up against the house of the wicked and against the allies of evildoers». Jesaja / Isaiah 31:2

Ønsker du at Norge skal bli karakterisert som «Huset til de Onde«, som Gud LOVER å utslette, så skal dere bare la være å gjøre noe. Den som står sammen med «ondskapens agentur» – «allies of evildoers», den som tier samtykker, de skal også få Gud imot seg ser vi. Det er bare helt rettferdig.

Som Pastor John S. Torell sier i sin ukentlige online preken, publisert samtidig som jeg fullførte denne artikkel og anmodet om «personlig ansvar» fra borgerne, når idag Statens ansvar for borgerne er opphevet, når Staten skal ivareta det sataniske nettverk som har kuppet makten i vårt lands sine interesser, og intet annet.

Etter å ha frigjort hebraerne fra slaveri i Egypt, så Jesus på hvordan de gjentatte ganger ble tiltrukket av Lucifers fristelser som fluer til honning. Fri vilje ga dem autonomi til å avvise Gud og omfavne propagandaen som ble gitt ut av Djevelen. Dette skjedde med voksengenerasjonen til det punktet at Gud truet med å utslette dem. Det var bare Moses’ forbønn som reddet dem etter at de forlot Kana’ans land. Korahs mislykkede opprør fyrte opp leiren igjen og Jesus slapp en pest som drepte 14 700 mennesker.

Det spilte ingen rolle om hebreerne ble elsket eller straffet, ingen av handlingsmåtene ga et gunstig resultat. De var rett og slett 100% innstilt på å gjøre sine egne ting. Som et resultat innførte Jesus åndelige lover som tillot israelittene å bli behandlet i henhold til deres frie vilje. Personlig ansvarlighet ville tillate individet å unngå guddommelig gjengjeldelse når hver person bestemte sin evige skjebne.

Borgerne bør ta sitt «personlige ansvar». Den sataniske Staten tar ikke ansvar for deg lenger, det var KUN under det 1000 år gamle kristne samfunnsystem som forsvant ved lov i 2012.

Nå hersker Satanister ala Erna Solberg, det er Nye Tider, Nye antiKristne Verdensordener, og total satanisk Great Reset. Nå er det hver mann for seg selv, med (Isaiah 41:13) eller mot Guds vilje.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring