Jødemisjonen

Brothers In Arms

Det kan oppstå personlige motsetninger blant personer i grupper som forsåvidt har samme mål og retning. Spesielt når det dras inn religion kan dette bli fremtredende, hvor livssynene er forskjellig. Det skal være full religionsfrihet, også friheten til å være foruten religion. En gruppes suksess avhenger av å spille på ressursene til flest mulig av gruppemedlemmene. Så må en kunne […]

Verdens Hellige Kuer

En gruppe påstått «religiøse» får langt mer verdslig støtte og beskyttelse enn andre religiøse; «Jødene», eller nærmere bestemt de khazarer som har stjelt jødetittelen, populært kalt sionister, også de «kristne» avarter av sorten, og som profitterer på og skjuler seg bak jøde-begrepet: http://www.henrymakow.com/why_do_the_illuminati_hate_jew.html De krever en beskyttelse og en respekt som ikke under noen omstendighet blir tildelt andre mennesker og […]

Utdrag fra The Talmud Of Jmmanuel (Jesus)

Billy Meyer fant disse 2000 år gamle tekstene i Palestina, og siden oversettelsen av disse gamle Arameiske tekster, har han vært utsatt for 21 mordforsøk, og oversetteren ble myrdet sammen med hele sin familie. Hvorfor er det så viktig for verdens herskere å beholde denne informasjon strengt hemmelig? Les, og fortell meg hvorfor. John Bunyan, en Engelsk predikant, tilbragte nesten […]

Islam konta Kristn

De høye herrer som sitter i blant annet Tavistock Intitute (tidligere Wellington House) 1), som er planleggingsetat for de operative institusjoner som Bilderbergerne / Counsil on Foreign Relations o.a., koser seg over hvor godt deres planer virker, og hvor godt programmert og indoktrinert gjennom skole og media deres «undersåtter» er til å følge deres minste vink. Det er enkelt å […]

Kristne for Israel, en selvmotsigelse

Dette er den ene artikkelen av alle som blir skrevet i verden idag, som kan løse alle verdens problemer; – Bare alle «kristne» ble skikkelig kristne, i gavnet og ikke bare i navnet. Alle vet at Jesus sto i opposisjon til sine samtidige, eller mer nøyaktig; samtidige politiske og åndelige ledere. Han ville frelse sitt folk fra lederskapets dårskap, og […]

The Beast Has Risen

This video talk is a portion of a 1995 interview with American visionary artist Norbert H. Kox, in reference and response to his oil painting titled “The Venom of Therion” (Therion is Greek for Beast). The final painting in this clip is, “Control Towers: Cleopatra’s Needles,” a 2002 collaborative painting by William Thomas Thompson and Norbert H. Kox. Apocalypse House […]

Misforståelser rundt det fysiske og åndelige Israel

Nordmenn – Guds Utvalgte Folk

Norman Finkelstein kommer til Lillehammer den 30.05.2007, for å delta på den Norske Litteraturfestival, http://www.litteraturfestival.no/Onsdag/tabid/84/Default.aspx 16.00 Norman G Finkelstein “Misbruk av anti-semittismen, Forfalskning av historien: Israels propagandakrig.” Lillehammer Kino kr.150 Finkelstein er mannen som har skrevet boken «Holocaust – Industrien«, og senest «Beyond Chutzpah – On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History«. Få forstår hvor fantastisk denne […]

Anti-Krist’s Tidsånd

Noen som kan se for seg hærfører Jesus Kristus som turer frem og dreper og lemlester palestinske barn, gjerne de kristne av dem, for fote? Dette er hva våre neo-konservative «kristne» lokale ledere ser for seg, ved sin støtte til slik atferd, og forleder gode kristne sjeler til å støtte en sak og en mentalitet som står i motstrid til […]

Sannhetssøkeren, tap og vinning

Til de som forstår hva denne artikkel omhandler vil jeg si; Velkommen til universitetsnivå av åndelig utvikling og esoterisk kunnskap. Du er nå i elitedivisjonen. Du har iferd med å nå det høyeste nivå av opplysthet du noensinne kan klare å oppnå i denne tilværelsen; Du har avdekket den altomsluttende og totale forførelsen, og den største løgnen som noensinne er […]

Den Internasjonale «Jøde»

Den politiske grenen av jødedommen, sionismen, bolsjevismen og alle avarter innen sosialismen, liberalismen og progressivisme, er ingen rase, ingen religion, av ingen nasjon. Det er en mentalitet, korrumpert mentalitet, utgjort av mennesker av alle nasjonaliteter, raser og religioner. De er svært internasjonale, med en global agenda; Å sikre seg selv og sine venner maksimum makt og profitt, på bekostning av […]

Hvilken bibel leser Israelsvennene?

Utrolig hvor enkelt det er å forføre naive kristne. Bare å si «God Bless America» eller noe sånt, så er en leder født for kristenheten, selv om han tvertimot kan være del av antikrist konspirasjonen. Men slik går det når «verdens fyrste» gjennom indoktrinering og bruk av frykt, har fratatt kristne det åndelige gangsyn. Hvor blinde leder de blinde, så […]

Evangeliet etter Johannes

Dissidenters skjebne 5.16 Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. 17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.» 18 Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg […]

Arrangementer

Her vil vi publisere vårt program for vår «Peace & Love Tour». Vi vil arrangere en rekke lokale events før dette, hvor vi skal ut på turne med filmer og musikk på storskjerm, samt boksalg og foredrag. Vi skal lage en kjempe event i Oslo så snart vi er klar, med internasjonale foredragsholdere. Følg med på kalenderen til høyre for […]

Jul i et nytt milennuim

Av J.Johansen, 1999 Så endelig er det over. Galskapen i det ytre. Men juletiden kan også være fin, og skapt til gode indre opplevelser, om en finner roen. Jeg deler gjerne noen tanker og erfaringer med leserne, i håp om at det kan bidra til å gi noen en alternativ forståelse og kanskje annen opplevelse av julens budskap. Flere av […]

Livets Lære

Elsk deg selv nok til at du velger Jesus Kristus som din Mester i åndelig utvikling. Et ordtak sier at et religiøst menneske bekjenner hva dets kirke forfekter, mens et åndelig menneske bekjenner hva dets hjerte forfekter. Hjertet er dogmefritt.