Makten Bak Makten

Her drøfter vi de institusjoner og foreninger som utgjør den relle makten i samfunnet.

Norges Grunnlov endret av kuppmakerne

Hvordan et menneske stiller seg til moralske verdier, avhenger av grunninnstillingen til det enkelte menneske. Det finnes to (og bare to) slike grunnholdninger som individet bruker for å avgjøre hva det holder for Rett, det er frihetsprinsippene, som danner grunnlaget for allmenningssamfunnet og lydighetsprinsippene, som danner grunnlaget for eiendomssamfunnet. Allmenningssamfunnets rettsgrunnsetninger. 1. Den viktigste retten er retten til selv å […]

‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England

Fra Erik Rudstrøm; Frimureriet og de skjulte makteliter. Om broderskap i norsk rett og politikk. Bind 1. I kapitlene 30. til 38. har jeg vist at Norge har deltatt i forberedelser til krigshandlinger i fjerntliggende land, spionasje oppdrag mot vår store nabo i Øst, og dannelsen av hemmelige væpnede grupper av samme type som «Den hemmelige Hæren» som generalstaben opprettet […]

KLAGE fra Nordisk Tillitsmann; Politisk leder, VG – Olav Versto

Pressens Faglige Utvalg. Potboks 46 Sentrum 0101 Oslo Jeg ber Pressens Faglige Utvalg vurdere om Versto har opptrådt i henhold til gode journalistiske prinsipper, og i henhold til Vær Varsom Plakaten, i behandlingen av Gerd Liv Valla, og spesielt i sin kommentar den 23.10.2007 angående Valla’s bok «Prosessen» (vedlagt pdf): http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=176336 «Gerd-Liv Valla har skrevet en blodstyrtning av en bok; […]

Banesår. Søknad om støtte.

Åpent brev til Fritt Ord / Norsk Penn Emne: Søknad om støtte til bokprosjekt. Arbeidstittel: Banesår. Dissidenters vilkår i menneskerettslandet. «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Arnulf Øverland, 1937. http://www.riksavisen.no/?p=49 På siten «Dissident Defence Network» som jeg er webmaster for har jeg samlet ca. 40 norske navn (til nå), pluss masse internasjonale, […]

IBM Verichip, fra styrerommene til nazienes dødsleire

Har oversatt med norske tekster en viktig kortfilm om IBM Verichip. Filmen er laget med basis i boken; ‘IBM og Holocaust – Den strategiske allianse mellom Nazi Tyskland og Amerikas Mest Mektige Bedrifter’ – av Edwin Black Se den med norske tekster nedenfor. Og alle trodde fascismen var lagt død under andre verdenskrig, at det var det krigseilere og soldater […]

Det fjerde riket

Også publisert i Nationen 9. April 1990 (se Nationen 27.09.1990) Statsminister Jan P. Syse beroliget oss nylig med at Vest-Tyskland har sterke demokratiske tradisjoner, og at vi intet har å frykte fra et samlet Tyskland. Vet Syse hva demokrati er? Hitler var i Tyskland ingen politisk nyskapning, men en eksponent for eldgamle tyske tradisjoner. Derfor har tyskerne heller aldri tatt […]

Stat i Staten

Av Kim Bredesen, Journalist for norske Le Monde diplomatique (September 2006) Europeiske såkalte stay behind-organisasjoner har en rekke ganger utført terroraksjoner mot sivilbefolkning i eget land – utenfor parlamentarisk kontroll. I rekken av terroroperasjoner «under falskt flagg» slipper gjerningsmennene av en eller annen mystisk grunn alltid unna politiet. Dette er spenningsstrategier som kalkulerer med at ved hjelp av terroraksjoner vil […]

Media og Stats-beherskerne i tospann. Valla-saken m.fl.

Dette er en oppfølger til artikkelen: Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006 At det er politisk spill og konspirasjoner for å ta ned politiske motstandere som Valla og andre er en ting som nesten er en del av det politiske liv og spillet om makten, hederen og æren, men vi kan på bakgrunn av Valla-saken og andre saker […]

Norge ved kanten av stupet?

Laget av Ceeker; http://www.vgb.no/8858 En glimrende filmsnutt (forfilm/trailer til filmen «Amerika. Fra Frihet til Fascisme») som oppsummerer sviket mot Grunnloven, salget av våre naturressurser til utlandet, gullrøveriet fra Norges Bank, globalt diktatur, overvåkning m.v. Han sier i traileren: Norge er i ferd med å avsluttes som stat for å bli en del av en større union. Filmsnutten er en norsk […]

Jøder; «Føl Makten» eller «Redde Lille Mus»?

Vi har oversatt deler av en glimrende artikkel av Joseph Aaron, fra Jewish World Review. Joseph Aaron er Redaktør av «The Chicago Jewish News». Publisert 10. Oktober, 2007 / 28 Tishrei 5768 «Feel the power«, By Joseph Aaron I artikkelen nedenfor sier J. Aaron som følger: «Jeg kan ikke hjelpe for det. Disse type saker gir meg en stor fornøyelse. […]

Islam versus internasjonalt bank kartell

Til alle som tror at Islam er de som skaper alle problemer i verden, anbefales det å lese jøden Henry Makow’ (Kanada) eminente artikkel United States, Britain, Israel are Just Colonies http://www.henrymakow.com/united_states_britain_israel_a.html Der er INGEN muslimer i Bilderberger gruppen (rettelse; der er 1 kjøpt stakkar, ennå en som svikter sitt folk for en neve dollar), ingen i Counsil of Foreign […]

En annen historie

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nordlys 9. Juli 1990 VG har nå funnet ut at det er Norges dårlige erfaringer som lydrike under Danmark og Sverige som er årsaken til at flertallet ikke vil inn under EF. Lederskribenten trøster oss’ med at vi i EF ikke vil bli noe lydrike, men en jevnbyrdig partner med de andre EF-landene. […]

Hvor er proporsjonene?

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 27. September 1990 (se også Nationen 9. April 1990) Jan P. Syses påståtte lovovertredelser er i den siste tiden viet maksimal oppmerksomhet i media. Oppslagene får et stadig sterkere preg av ren personforfølgelse, noe medienes fremste representanter unnskylder med at de vil beskytte demokratiet. Mon det? Jeg skal ikke gå nærmere inn […]

De små avisenes makt

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 12. Juli 1991 Som jeg har nevnt i tidligere avisinnlegg, har vi forlengst fått sikre meldinger fra USA om at naziorganisasjonen CIA har kjøpt opp mediamedarbeidere og politikere, på tvers av alle partigrenser, for å kunne desinformere og styre oss. Allerede lenge før disse meldingene kom fra USA, hadde en meget stolt, […]

Nar Stortinget svikter

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 22. Juli 1991 Det var et interessant program Ole Kristen Harborg serverte for en tid tilbake, da han presenterte «presidentklubben», eller «gutteklubben», som stortingsrepresentant Annelise Dørum kalte herrene, på Antenne Ti. Interessant og sjokkerende. Presidenklubbens medlemmer forsvarte sin løsning av bankkrisen med at de var nødt til å gripe inn, fordi: Bade […]

De 10 bud — og det 11.

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 1. Februar 1990 I et intervju går de tre politikerne; Arne Fjørtoft, Anne Enger Lahnstein og Thorbjørn Berntsen sterkt inn for at vi må gjenvinne respekten for de 10 bud. Jeg skal gjerne støtte en slik tanke. Likevel må det være på sin plass å minne om at politikerne bør begynne med […]

Grunnloven og statsråden

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen Torsdag 31. mai 1990 Før de hemmelige tjenester fikk full kontroll over norsk politikk, vedtok Stortinget følgende grunnlovsbestemmelse, som Grunnlovens prgf. 110: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.» Når man valgte ordlyden «lægge Forholdene til Rette», var […]