Makten Bak Makten

Her drøfter vi de institusjoner og foreninger som utgjør den relle makten i samfunnet.

Komplottet – Rik manns krig og fattig manns kamp

Dette er kapitell 11 av boken «Verdens Herskere» av J.R. Church. Kap. 10 her. Siden den andre verdenskrigens dager har blodsutgydelsen fortsatt. Det var Korea, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Pakistan. Det var Iran, Irak, Syria, Libanon, Libya, og Nicaragua. Afrikas kontinent er herjet av krig, og landene omkring det karibiske hav lider kontinuerlig under Castros mange sprett. Hva er […]

«Lykkeland»

av Philip Jones. Oversatt av A.Abrahamsen Oversetters kommentar: «Denne artikkelen er skrevet av en brite som bor i Danmark. Men jeg oversatte den til norsk fordi jeg mener den er minst like aktuell for Norge, selv om han ikke har nevnt Norge i artikkelen sin. Det er bare å bytte ut ordene ‘Danmark’ og ‘dansker’ med ‘Norge’ og ‘nordmenn’.. Håper […]

The Ultimatum : Benjamin Fulford

Ta dere tid til å se dette 2,5 times intervju med Benjamin Fulford her: http://www.projectcamelot.org/benjamin_fulford.html Her intervjuer Benjamin Fulford Mr. David Rockefeller, og truer Illuminati (Bilderbergere, CFR’s, Bush’, Rockefellers og Rotchilds), med at de har leiemordere fra Asias Hemmelige Broderskap på dørstokken sin som vil ta affære, om de ikke avslutter sine galne ideer og sine århundre gamle drømmer om […]

En Ny Verdensorden; Musikk og politikk

Mange av ideene i Adam Weishaupts samfunnsvisjon (Illuminati) er hentet fra Platon’s bok «Staten». For de greske filosofer, som Damon, Sokrates og Platon, hadde bruken av musikk stor betydning, og melodibevegelsene og rytmen mente man hadde iboende kvaliteter som øvde stor innflytelse på lytterens sjel og sinn. Platons idealstat opererte med 3 samfunnsklasser: Makteliten (filosofene), byråkratene og arbeiderne. Menneskene skulle […]

Kort om Krigen Av Terror

“Krigen mot terror” er en bløff. Tyranniske regimer har i årtusner brukt terror for å få befolkningen til å støtte dem. Det enhver tyrannisk stat frykter mest er en befolkning som gjør opprør. Ethvert regime trenger en befolkning som godkjenner og støtter deres tyranni. Derfor har tyranner opp igjennom historien gang på gang brukt terror mot sin egen befolkning for […]

Verdens Herskere; Pengekriger

Fra boken «Verdens Herskere» (1989), kap. «Pengekomplottet» – av amerikaneren J.R. Church. Kap. 11 her. Gjennom vår nasjons historie har den nasjonale økonomi vært underkastet det økonomer kaller «forretningssyklusen». Verdens økonomi, såvel som vår egen, har i perioder lidd seg gjennom «harde tider» og «gode tider», der hver hele syklus varer i ca. sju til tolv år. Denne «forretningssyklusen» som […]

Hvordan Skolen Bedrar Studenter

– de foreldreløse, statens barn og den nye verdens ordenens våpendragere. Oversettelse av Henry Makow’s artikkel «How University Betrays Students» http://www.henrymakow.com/002046.html Vi bør bare anbefale ovenfor våre barn å gå på universitet om de ikke har talent for noe. De drar vel likevel, for det sosiale liv og diplomet. Vi bør allikevel advare dem om at etter å ha studert […]

The Brave New World

Har du lest boken «The Brave New World» av Aldous Huxsly? Her er en dialog mellom en som kalles Villmannen og verdenslederen Mustafa Mond i et supersamfunn der menneskene blir kunstig laget i egne rugerier. Men i Mustafas verdenssamfunn finnes teritorier der folk gifter seg og stifter familie på gammelmåten, og fra et slikt samfunn kom Villmannen. I Mustafas Monds […]

Stay Behind nettverket

© av Gina Rydland publisert: 28.08.04. William Colby var CIA sjef fra 1973-76 og en «deep insider.» Han hørte til det ulovlige militære, industrielle og politiske komplekset. Populært kalt «skyggeregjeringen». I 1941 begynte han i den Amerikanske armeen og i 1943 i OSS, (Office of Strategic Services), som var forløperen til CIA. Der ble han trenet for spesial oppdrag. Noen […]

Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere

Mistanke om at Haakon Lie og Co. solgte oss til internasjonale kingpins (khazarer og bankiere) i New York og London, er herved bekreftet. Jens Christian Hauge som «Oscar», Mossads mann, ifølge jurist og diplomat Synnøve Fjeldbakk Taftø. Gaustad / CIA samarbeidet om utprøving av teknikker for befolkningskontroll er andre indikasjoner. Bekreftet på CIA / OSS’ lønningsliste. Hvorfor ble Gerhardsen frigitt […]

Boston Tea Party, Desember 2007

Følgende til min artikkel «Frigjøringen 1945; Norge solgt til England» (MI6/CIA) her: http://www.riksavisen.no/?p=394 og «Norge finansierer Den Nye Verdensorden» her: http://www.riksavisen.no/?p=400 Har vi glemt at Amerika’s frihet ble til som et oppgjør mot det Britiske imperium, og utidige økede krav om stadig mer skatter samt innskrenkningener av borgernes friheter ? Våre forfedre utvandret til Amerika for å komme klar av […]