Makten Bak Makten

Her drøfter vi de institusjoner og foreninger som utgjør den relle makten i samfunnet.

Islam konta Kristn

De høye herrer som sitter i blant annet Tavistock Intitute (tidligere Wellington House) 1), som er planleggingsetat for de operative institusjoner som Bilderbergerne / Counsil on Foreign Relations o.a., koser seg over hvor godt deres planer virker, og hvor godt programmert og indoktrinert gjennom skole og media deres «undersåtter» er til å følge deres minste vink. Det er enkelt å […]

Kristne for Israel, en selvmotsigelse

Dette er den ene artikkelen av alle som blir skrevet i verden idag, som kan løse alle verdens problemer; – Bare alle «kristne» ble skikkelig kristne, i gavnet og ikke bare i navnet. Alle vet at Jesus sto i opposisjon til sine samtidige, eller mer nøyaktig; samtidige politiske og åndelige ledere. Han ville frelse sitt folk fra lederskapets dårskap, og […]

Bilderberger fortsat (for viderekommende)

Her følger 2. afsnit af anmeldelsen af den tyske bog ”Bilderberger” af Andreas von Rétyi, Jochen Kopp Verlag , Rottenburg , 2006, skrevet af Anders Bruun- Laursen: Magtens struktur Bilderbergere er ofte også medlemmer af andre styringsorganisationer, som USAs Council on Foreign Relations (CFR)*, The Trilateral Commission (TC), USAs Federal Reserve System (Alan Greenspan) og m.a. Heriblandt The Carlyle-Group med […]

Bilderberger

I flere årtier har massemedierne i Europa fortiet de hemmelige aftaler, som foregik på topplan i Europa. Begrebet ”Bilderberg” måtte ikke omtales. Det blev i stedet for erklæret tabu i en sådan grad at man risikerede, at blive anset for sindssyg, hvis man nævnte det. Men som tiden gik, blev det mere og mere klart, at det politiske mummespil ikke […]

The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom

Adam Curtis (BBC) – The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom (2007). A series of films by BAFTA-winning producer Adam Curtis, that tells the story of the rise of today’s narrow idea of freedom. http://adamcurtistrap.blogspot.com/ The Trap: Introduction (Adam Curtis, BBC): The Trap: Episode One (Adam Curtis, BBC) The Trap: Episode Two (Adam Curtis, BBC) The Trap – […]

Naomi Wolf; Ten Steps To Close Down an Open Society

From Hitler to Pinochet and beyond, history shows there are certain steps that any would-be dictator must take to destroy constitutional freedoms. And, argues Naomi Wolf, George Bush and his administration seem to be taking them all. The Guardian; Fascist America, in 10 eay steps Last autumn, there was a military coup in Thailand. The leaders of the coup took […]

Rettsvesenet og media, politiske verktøy til besvær

Artikkelserien skal mest påvise at våre statsmakter er alle av dem politisk styrt, og ikke uavhengige som de skal være etter vår konstitusjon, etter Arbeiderpartiets manipulasjoner i norsk politikk fra 1945 – d.d. (med alle andre partier som stilltiende deltakere i opplegget, ødeleggelsen av maktfordelingsprinsippet og en politikk til ugunst for den menige norske mann og kvinne). Rapport utsteder: Norsk […]

Korrupsjon på norsk

Arne Jeppesen skriver om «Kynisk pengeinnkeving» i NIU, den 2. Mai 2007, og hans erfaring med AktivKapital, og hvordan de har fått blankofullmakt av våre myndigheter til å loppe det norske folk, med stadig aksellerende gebyrer for sen betaling. Er landet og samfunnet vårt bygget til beste for folk eller noen snevre eierinteresser? Svaret vet du selv. Dette gjelder ikke […]

Maktapparatet versus Synnøve Fjellbakk Taftø

Maktapparatet griper inn hele tiden, hensynsløst og uten nåde. Trolig er mitt eget navn registrert som en av dem som av sikkerhetsgrunner måtte «elimineres». Som barnet i eventyret om Keiserens nye klær har jeg begått den uhørte frekkhet å gjøre narr av Maktapparatet i full offentlighet. Reaksjonen uteble ikke, jeg ble frakjent både vett og forstand og sågar innesperret og […]

God natt da, Mor Norge?

Ertresvåg skriver godt, men skuffende at han trenger å forfalske sitater / til kildene, det strider mot god journalisme praksis, men få bryr seg om slikt idag, for i en av bøkene hans siterer han «hvor departmentene ble oversvømt med engelske propaganda eksperter», og utelot dette: «de fleste av jødisk hærkomst», Jeg har original brevet. Der er mange som bretter ut halvsannheter og blir helter for det…..

Nasjonenes avvikling

av Leif Fjeldberg ©2000 Nasjonenes avvikling er et viktig etappemål på veien til et enhetlig globalt samfunn av en verdensregjering. Ved sitt årsmøte i Atlanta i 1997 ga Bilderbergergruppen forslaget om mange-kulturalismen, d.v.s. oppløsning av nasjonenes og de nasjonalt pregede kulturene, en særskilt prioritet. Frimureriet står også for denne virkelighetsfjerne multi-kulturalismen. General Wesley Clark, høy frimurer og tidligere sjef for […]

Valla/Yssen-saken; Høyresiden i AP vinner terreng

Jeg er ingen sosialist. Jeg har nok tilhørt høyresiden, selv om alderen kanskje har ført meg nærmere sentrum, men det som bekymrer meg er hvordan enkelte krefter kan ture frem som de vil, og alltid nå frem med sin agenda, om den er venstre eller høyrepolitikk, og ufine spilleregler skal ikke godtas brukt av hverken av høyre- eller venstre krefter.