Author: Jarle Johansen

Orwell Snur Seg i Graven

Orwell Rolls In His Grave Director: Robert Kane Pappas «Kan et media system, kontrollert av noen få globale konsern med muligheten til å overdøve alle andre stemmer som sier imot dem, være istand til å gjøre løgner til sannhet?…» Denne rystende dokumentar filmen undersøker forholdet mellom media, Amerikanske konserner, og regjeringen. I et land hvor «1% kontrollerer 90% av rikdommen», […]

War Made Easy

How Presidents & Pundits Keep Spinning Us to Death Med Norman Solomon (2006) «War Made Easy» bringer til torgs Norman Solomon’s insiktsfulle analyse av de strategier som blir brukt av de forskjellige regjeringer, både Demokratiske og Republikanske, for å markedsføre sine agendaer for krig, fra Vietnam til Irak. Ved å gjøre seerne kjent med teknikkene for krigs propaganda, oppmuntrer «War […]

Konstruksjon av Folkemeningen

Constructing Public Opinion – Politicians & Media Misrepresent the Public Media bruker jevnlig meningsmålinger når de rapporterer viktige nyheter. Men hvor nøyaktig rapporterer de dem og for hvilken årsak? I dette innsiktisfulle og lettfattelige intervjuet, viser og demonstrerer Professor Justin Lewis hvordan meningsmålinger av «folk flest» er brukt av media til ikke å bare finne utav hva «folk flest» mener, […]

Fred, Propaganda & Det Lovede Landet

En av de beste dokumentarer vi har sett som tar opp den skjeve fremstilling som gis av konflkten mellom Israel og Palestinerne i amerikansk og internasjonal media. Dokumentaren er laget av Media Education Foundation: http://www.mediaed.org Gjennom media er «Love is hate, and Hate is Love». Alt er snudd på hodet. Agressorene er blitt forsvarerene, og forsvarerne er blitt til terrorister.

Oppdragelsesmetode for politikere; Murder Inc.

Denne delen skal vise hvordan NWO (Den Nye Verdensorden), den ene store konspirasjonen som alle andre små konspirasjoner er utledet av, oppdrar verdens politikere, hvilket er at om de ikke samarbeider frivillig, så taes de av dage, myrdes, drepes, enkelt og greitt. Murder Inc. Gjerne hele deres familie i tillegg for virkelig å statuere eksempel til andre som skulle være […]

Fra Mørke til Lys

Vi vil bringe lys over og til mørke sider i den individuelle og kollektive bevissthet. Hvor lyset kommer må mørket vike. Vi ønsker å være et ledd i en grasrotbevegelse som skal opplyse og lede medmennesker til den litteratur og kunst og læremidler og hjelpere (lærere, veiledere, terapeuter, etc.) som behøves for å kunne se verden som den er, og […]

Bli Lysarbeider

Vi vil bringe lys (opplysning/kunnskap) over og til mørke sider (uvitenhet) i den individuelle og kollektive bevissthet. Hvor lyset kommer må mørket vike. Du er herved invitert til å delta i denne Lyssirkelen / Nettverket. Vi ønsker å være et ledd i en grasrotbevegelse som skal opplyse og lede medmennesker til den litteratur og kunst og læremidler og hjelpere (lærere, […]

God natt, Mor Norge?

Av Per-Aslak Ertresvåg (tidligere sjefsredaktør i Inter Press Service IPS), avisinnlegg i VG, 16. juni 2004 Ledende politikere bidrar aktivt til å føre kontrollen med norske ressurser ut av landet ved å vedta en rekke lover som skal åpne for slike muligheter. Vi kunne kalle det et langsomt statskupp, skriver Per-Aslak Ertresvåg. Det er ingen risikofylt gjetning at om bare […]

Bertram D. Brochman om samfunnsutviklingen

Kirker og religion kan være et nyttig leketøy i politikernes interesse. Hvis jeg tar feil, og prester og religionsstiftere har rett, hvorfor advarer da verdens frelser (Kristus) imot de religiøse skriftlærde? Katolikkene og protestantene går og venter på at Gud skal gripe inn i tilværelsen på et irrasjonelt vis. Men jeg tror at Gud venter på oss mennesker, – venter […]

Du må ikke sove!

Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til meg, fjern som en underjordisk strøm – og jeg reiste meg opp: Hva er det du vil meg? – Du må ikke sove! Du må ikke sove! Du må ikke tro, at du bare har drømt!

Cry Freedom!

There is so mething deeply yearning In the soul’s most inner reach, And, at first, you hear it whisper Like the waves upon the beach. It sings along the treetops As it rides upon the wind Like the sobbing and the sighing Of a hidden violin. Yes, the voice begins so softly, But it slowly seems to grow. It rises […]

Midnight Messenger

Again, the children must wake to hear The midnight messenger drawing near, Again, through the night comes a cry of alarm To every American city and farm. A cry of defiance and not of fear, There’s hope for tomorrow, Our vict’ry is clear.

Kristen Kommunepolitikk – Giske

Avisene (Smp 27.09.06) rapporterer fra kommunestyremøte i Giske hvor debattformen for og imot Havsul saken gis mer oppmerksomhet og debatt enn selve vindmøllene, spesielt Arnfinn Rune Giske (KrF) var opptatt av dette. Denne skribent er den første til å ønske velkommen en slik debatt, spesielt den med livssyn brukt i debatt, for hvor kan en ikke dra inn andres personlige […]

Arrangementer

Her vil vi publisere vårt program for vår «Peace & Love Tour». Vi vil arrangere en rekke lokale events før dette, hvor vi skal ut på turne med filmer og musikk på storskjerm, samt boksalg og foredrag. Vi skal lage en kjempe event i Oslo så snart vi er klar, med internasjonale foredragsholdere. Følg med på kalenderen til høyre for […]

Eseer Skolen – Esoterisk kveldskurs

Esoterisk studium for det søkende menneske. Du tror det ikke før du vet det! En mulighet til å bryte ut av de åndelige og mentale fengsler som makthaverne og dens lakeier med forskjellige midler sperrer folk inne i. Du kan finne meningen med livet, hvem du er, hva du ønsker av livet og når du finner deg selv gjennom selvutvikling, […]