Grunnlovens Vektere

KLAGE fra Nordisk Tillitsmann; Politisk leder, VG – Olav Versto

Pressens Faglige Utvalg. Potboks 46 Sentrum 0101 Oslo Jeg ber Pressens Faglige Utvalg vurdere om Versto har opptrådt i henhold til gode journalistiske prinsipper, og i henhold til Vær Varsom Plakaten, i behandlingen av Gerd Liv Valla, og spesielt i sin kommentar den 23.10.2007 angående Valla’s bok «Prosessen» (vedlagt pdf): http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=176336 «Gerd-Liv Valla har skrevet en blodstyrtning av en bok; […]

Det fjerde riket

Også publisert i Nationen 9. April 1990 (se Nationen 27.09.1990) Statsminister Jan P. Syse beroliget oss nylig med at Vest-Tyskland har sterke demokratiske tradisjoner, og at vi intet har å frykte fra et samlet Tyskland. Vet Syse hva demokrati er? Hitler var i Tyskland ingen politisk nyskapning, men en eksponent for eldgamle tyske tradisjoner. Derfor har tyskerne heller aldri tatt […]

Media og Stats-beherskerne i tospann. Valla-saken m.fl.

Dette er en oppfølger til artikkelen: Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006 At det er politisk spill og konspirasjoner for å ta ned politiske motstandere som Valla og andre er en ting som nesten er en del av det politiske liv og spillet om makten, hederen og æren, men vi kan på bakgrunn av Valla-saken og andre saker […]

Norge ved kanten av stupet?

Laget av Ceeker; http://www.vgb.no/8858 En glimrende filmsnutt (forfilm/trailer til filmen «Amerika. Fra Frihet til Fascisme») som oppsummerer sviket mot Grunnloven, salget av våre naturressurser til utlandet, gullrøveriet fra Norges Bank, globalt diktatur, overvåkning m.v. Han sier i traileren: Norge er i ferd med å avsluttes som stat for å bli en del av en større union. Filmsnutten er en norsk […]

Hvor er proporsjonene?

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 27. September 1990 (se også Nationen 9. April 1990) Jan P. Syses påståtte lovovertredelser er i den siste tiden viet maksimal oppmerksomhet i media. Oppslagene får et stadig sterkere preg av ren personforfølgelse, noe medienes fremste representanter unnskylder med at de vil beskytte demokratiet. Mon det? Jeg skal ikke gå nærmere inn […]

Grunnleggende nasjonale interesser

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 6. April 1991 En av Fremskrittspartiets få enere, stortingsrepresentant Fr. Ir. Gundersen, har gått ut med et krav om at EØS-avtalen må framlegges for folket i en folkeavstemning. Gundersen truer med at Frp vil stemme imot EØS-avtalen på Stortinget, dersom folkeavstemning ikke blir avholdt. Gundersens uttalelser har brakt Høyres påtroppende leder, Kaci […]

Dobbeltmoralens læremester

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 9. Januar 1990 Ifølge Dagbladet vil A-sekr. Thorbjørn Jagland nå be Syse-regjeringen om økonomisk støtte til å lære de østeuropeiske land opp til demokratisk styring. Her hjemme har Jaglands eget A-parti helt siden 1945 hatt et intimt, grunnlovsstridig og hemmelighetsstemplet samarbeid med naziorganisasjonen CIA, som med alle avskyelige midler har forsøkt å […]

Finanspolitikk uten moral

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 25. Februar 1991 Som de fleste lesere vil kjenne til, har vi en grunnlovsbestemmelse, i Grunnlovens prgf. 110, som pålegger våre myndigheter å føre en politikk som sikrer alle arbeid, eller, for a sitere ordrett: «at legge Forholdene til rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit arbeide.» […]

Nar Stortinget svikter

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 22. Juli 1991 Det var et interessant program Ole Kristen Harborg serverte for en tid tilbake, da han presenterte «presidentklubben», eller «gutteklubben», som stortingsrepresentant Annelise Dørum kalte herrene, på Antenne Ti. Interessant og sjokkerende. Presidenklubbens medlemmer forsvarte sin løsning av bankkrisen med at de var nødt til å gripe inn, fordi: Bade […]

De 10 bud — og det 11.

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 1. Februar 1990 I et intervju går de tre politikerne; Arne Fjørtoft, Anne Enger Lahnstein og Thorbjørn Berntsen sterkt inn for at vi må gjenvinne respekten for de 10 bud. Jeg skal gjerne støtte en slik tanke. Likevel må det være på sin plass å minne om at politikerne bør begynne med […]

Grunnloven og statsråden

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen Torsdag 31. mai 1990 Før de hemmelige tjenester fikk full kontroll over norsk politikk, vedtok Stortinget følgende grunnlovsbestemmelse, som Grunnlovens prgf. 110: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.» Når man valgte ordlyden «lægge Forholdene til Rette», var […]

Trusting the King, av R. Wayne Childers

Immediately after 9-11, the administration began arresting and imprisoning people suspected of terrorist ties or activities. When the first of these cases finally reached the lower courts, the Government put forth the novel idea that the President in his discretion alone, could designate a person as a terrorist and later as an “enemy combatant” and have him or her held […]

Stortinget skal ikke utbytte, men beskytte folket

Like så aktuell skrift idag som for 50 år siden, om plutokratiet. Bertram Dybwad Brochmann (født 1. januar 1881 i Grue, død 15. januar 1956 i Oslo) var en norsk forfatter, avisutgiver, politiker og samfunnskritiker. Brochmann var utdannet gartner, og arbeidet blant annet som disponent for forskjellige bedrifter. Etter første verdenskrig viet hans seg imidlertid helt til samfunnsreformatorisk virksomhet gjennom […]

Bilderberger fortsat (for viderekommende)

Her følger 2. afsnit af anmeldelsen af den tyske bog ”Bilderberger” af Andreas von Rétyi, Jochen Kopp Verlag , Rottenburg , 2006, skrevet af Anders Bruun- Laursen: Magtens struktur Bilderbergere er ofte også medlemmer af andre styringsorganisationer, som USAs Council on Foreign Relations (CFR)*, The Trilateral Commission (TC), USAs Federal Reserve System (Alan Greenspan) og m.a. Heriblandt The Carlyle-Group med […]

Bilderberger

I flere årtier har massemedierne i Europa fortiet de hemmelige aftaler, som foregik på topplan i Europa. Begrebet ”Bilderberg” måtte ikke omtales. Det blev i stedet for erklæret tabu i en sådan grad at man risikerede, at blive anset for sindssyg, hvis man nævnte det. Men som tiden gik, blev det mere og mere klart, at det politiske mummespil ikke […]

Den norske Grunnloven og EU

Av Jarl Hellesvik, Hammerfest (Mai-04) Forord Det hevdes at den norske grunnloven er Europas eldste forfatning . Uansett om dette nå er tilfelle eller ikke, så er spørsmålet om grunnlovens innhold meget sentral i forhold til spørsmålet om Norge skal bli medlem i EU eller ikke. Alle norske politikere vil før eller siden, bli tvunget til å forholde seg til […]