Grunnlovens Vektere

Maktapparatet versus Synnøve Fjellbakk Taftø

Maktapparatet griper inn hele tiden, hensynsløst og uten nåde. Trolig er mitt eget navn registrert som en av dem som av sikkerhetsgrunner måtte «elimineres». Som barnet i eventyret om Keiserens nye klær har jeg begått den uhørte frekkhet å gjøre narr av Maktapparatet i full offentlighet. Reaksjonen uteble ikke, jeg ble frakjent både vett og forstand og sågar innesperret og […]

Hva vil det si å respektere og verne om vår Grunnlov?

(Debatt): Det er å følge Grunnlovens ånd og prinsipper, og å kunne forandre eller modifisere den etter den av Grunnlovens bestemte paragraf som omhandler dette emne, nemlig § 112. Det hevdes at vår Grunnlov er Europas eldste forfatning, men uansett alder er våre folkevalgte politikere tvunget til å forholde seg etter det Grunnloven bestemmer. Etter 430 år i union med […]

Saken står om norsk suverenitet

(Debatt): I forhandlingen med EU-kommisjonen på grunn.av at EØS-avtalen utvides med 6 eks-kommunistland i øst; måtte Norge godtatt å betale 1.8 mrd. kroner pr. år i fem år. Men frihandel for industrivarer på EU hadde vi også før vi fikk EØS i 1994 – uten å betale et øre. Ifølge NTB skrøt statsminister Bondevik av at Norge ikke er «gratispassasjer […]

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME)

Den 1 jan. 2004 startet Øyvind Aarsnes 49 opp Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME). -Hvorfor startet du opp denne Folkeaksjonen Øyvind, når vi har NEI til EU ? Det hele begynte i sep. 2003 etter at jeg begynte å interessere meg for jus og kom over Straffelovens § 83 i Norges «fremdeles eksisterende Grunnlov.» Dette syntes jeg var meget interessant, med […]

EØS bedraget

Eøs- direktiver innført stikk i strid med Grunnloven og Stortinget. Bjarne Lindstrøm i UD var en primus motor i å få innført EØS – direktivene i dølgsmål (hemmelighet) Dette er i følge Straffelovens § 83 rettsstridig. Norsk rett bygger nemlig på det såkalte allmenningsprinsippet. Etter dette prinsipp har alle mennesker i utgangspunktet den samme rett og plikt til å delta […]

Norges gullbeholdning er «stjålet».

Denne bomben ble sluppet på direktesendt tv hos TV- Visjon Norge på Norges hundreårsdag den 7. juni mellom kl 12:00 og 14:00. Litt av en gavepakke til det norske folket på jubileumsdagen og hundreårsfeiringen. Folkeaksjonen mot Eu medlemskap fikk en storm av telefoner fra folk etter at dette var blitt kjent. De ville vite hvem de ansvarlige for denne ugjerningen […]

Åpent brev til Stortinget fra FME

Den 1. jan 2004 ble Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME) etablert med målsetning å opplyse folket om de rettigheter vi statsborgere har gjennom Norges Grunnlov. FME retter søkelyset på grunnloven, som nasjonens høyeste rettskilde. Denne mener vi er folkets garanti mot igjen å komme under fremmed herredømme. Vi beklager at vi med få unntak har blitt utestengt fra media! Vår påstand […]

Den Norske Grunnlov Av 1814

1. Den Norske Grunnloven er selve «forsikringsselskapet» til det Norske folk, ja for alle som er Norske statsborgere og bosatt i Norge. I Grunnloven ble folkets rettigheter nedfelt på en lettfattelig måte slik at menigmann ikke skulle ha problemer med og forstå innholdet. De tre»grunnpillarene»: Rett til utdanning, arbeid, og helsevern er nedfelt i Grunnloven som en garanti for et […]

Voldtekt av Grunnloven

Brev fra tidligere diplomat og jurist i UD Synnøve Fjellbakk Taftø til Øyvind Aarsnes, Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap. Dette brevet viser at feiringen av 17. Mai bare er et «spill for galleriet». Kommentar fra Folkeaksjonen Mot EU: «Her ser dere hva slags politikere det norske folk har satt sin lit til før- og etter krigen.» Side 1 og side 2 av […]