‘Guds Utvalgte Folk’ i Rogaland ved Ole Ueland liker ikke og vil gi Arvid Gimre psykiatrisk behandling

Arvid Gimre sin sak på YouTube.. HVER ENESTE GANG, vet jeg at det er en grunn til at nordmenn må tape sak, fordi våre khazar herskere MÅ vinne i forvaltning og domstol. Vi er under okkupasjon. Jesus sa vi skal kjenne (((dem))) på fruktene. https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/

De samme menneskene som hatet, forfulgte og fikk Jesus drept, skal forfølge, hate og drepe oss kristne og de som står deres talmudiske verdensorden imot, sier Joh. 15:20. Jødiske mennesker som mener seg selv å være «guds» utvalgte folk sin psykiatrisk bolsjevik-sovjetisk behandling er idag å kjemisk lobotomere enhver som taler dem imot, så den personen sitter og slever og mister vett og forstand, smiler et dumt smil resten av livet, går opp 50 kilo i vekt, og dør ung av «medisinene» de gir personen. De kan gjøre dette fordi deres «gud» (Satan) har sagt de skal få Herske, hvor den kristne Gud sier at den som vil være hersker skal være TJENER (Mark 9:35, Matt. 23:11).

Dette er et system som ble utviklet under jødiske bolsjeviker i Sovjet fra 1921, når jødiske Trotsky (Bronstein), Lenin (Blank) og Stalin (Iosef Vissarionovich Dzhugashvili, betyr «sønn av en jøde» på Georgiansk, fra boken «Gifted the United Nation to Stalin» av Greg Hallet) kuppet Russland og overtok makten, nasjonen gikk inn i 70 års åndelig mørke. 66 million rakk de jødiske bolsjeviker å industrielt eksterminere på slike kreative måter inntil 1990 iflg Alexandr Solshenitzyn. Egentlig burde alle maktpersoner i Norge blitt innlagt, fordi de holder med deOnde og ikke deGode. Jeg vet hvem de er fordi Jesus sa oss at vi skal kjenne dem på fruktene av deres arbeid, av hva de gjør og sier.

«We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish»
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

«Her kan du lese en meget god artikkel fra Den norske legeforening som tar for seg psykopati og paranoide vrangforestillnger hos personer med makt, men som dessverre ikke tar opp patologiske ledere i demokratier der befolkningen tror det beste om styresmaktene, og har liten eller ingen kunnskap om slike personlighetsforstyrrelser.» https://olehartattordet.blogg.no/forsta-hvorfor-sa-mange-vrangforestillinger-na-blir-sett-pa-som-normale-og-vettuge.html

Norges jødiske herskere er spesielt lite glad i alle som tenker selv, spesielt de kristne med den Hellige Ånde (John 14:17) som ikke tror ukritisk på de maktutøvere de har plassert i korrupt forvaltning og domstol. https://www.riksavisen.no/tv-2-pusher-at-psykiatri-bor-komme-som-knebling-av-dissidenter/ §§§ https://www.riksavisen.no/kongsbergdrapene-laagendalspostens-jenny-ulsteins-medisin-for-psykisk-sykdom-er-massemord/

Hans Arne Nystad drapet; Det viktige for ‘Great Reset’ av Norge nå er å ta ut alle personer som inspirerer folket å tenke selv
https://www.riksavisen.no/det-viktige-for-great-reset-av-norge-na-er-a-ta-ut-alle-personer-som-inspirerer-folket-a-tenke-selv/

Psykiatri, Sovjetisk dødsindustri . Fra Sovjetunionens bolsjevik-jødiske tid ble mentalsykehus brukt til å ødelegge folk som var imot jødisk kommunisme. 2 million ble psykiatrisk «behandlet» for feil tanker…. se video om det i denne artikkel om historien bak https://www.riksavisen.no/psykiatri-en-vellykket-jodisk-vitenskap-mot-dissenteri/

INGEN må true deres ‘Klima – Kovid – Krig Inc.‘ forretning, antikrist hoax hvor de skal åpent befeste seg som verdens Herskere, sparket Jesus som beseiret dem for 2000 år siden og holdt dem i sjakk siden (2 Thessalonians 2:7), vil Gud nå i h.h.t Åpenbaringen teste dem ved å sette den babylonske Satans Synagoge fri for en kort tid, hvor langt de er kommet i utviklingen av sine åndelige naturer, mulig funnet ut etter 2000 år at «Guds UTVALGTE Folk» er TJENERE av menneskeheten, IKKE herodiske HERSKERE (1 Thess 2:15). De har blitt sluppet løs etter Åpenbaringen for at Gud vil teste og finne ut hvor mange av jødene som fremdeles er på reptilhjerne-stadiet, hvilket Jødiske Klaus Schwab og hans medarbeidere og tilhengere synes å tyde på at de fleste av dem er.

De gjør nå et fornyet fremstøt å fravriste Kristus tittelen som verdens kongers Konge etter Isaiah 9:6 for 2000 år han har hatt den åndelige rolle, 1000 år ved LOV i Norge (Åp. / Rev. 20:7), det talmudiske «Dyret» er leget og løs (Rev. 13:3, 12:9), med en agenda for 100% makt tilrivelse som kun har som formål å robbe spesielt Vesten for våre penger og ressurser og industri, som skal rett i favør av deres bankkontoer. En trenger mye penger for å sikre den Nye Verdensordenes, Great Reseten deres.

Arvid Gimre forteller at mektige mennesker har forsøkt å tvangsinnlegge han i psykatrien som de gjorde med Trond Håland nylig. https://www.riksavisen.no/maktdemonstrasjon-av-norges-jodiske-makthavere-trond-harald-haaland-tvangsinnlagt/

Jødiske ordfører Ove Ueland forsøkte å få Gimre innlagt i psykiatrisk «behandling» fordi Gimre avslørte økonomiske misligheter i kommunen.

De som ikke har kunnskap om dette, kan heller ikke forsvare seg mot det… deres nettverk er enormt sterkt. Helt riktig som Lillian her sier:

Når jødiske okkupasjonsmaktens politistyrker og private vaktstyrke i sort (politi) og hvitt (legestand) som tjener som jødenes godt betalte bødler i Norge (det er grunnen til at de har god lønn eller mye makt, – begge gode okkulte motivasjoner, at de skal av frykt for å miste den gode lønnen eller makten til å misbruke den som de vil (straffe immunitet), gjør alt de får beskjed av de jødiske Herskerne å gjøre), lyver for å få mer psykiatriske fullmakter, ta enhver som de vil, her ved Politihøgskolens Morten Holmboe og KRIPOS sin leder fru KVIGNE: https://www.riksavisen.no/politihoyskolens-morten-holmboe-innklaget-til-redelighetsutvalget-for-misbruk-av-forskning/

Hvitkledde (legestand) og sortkledde (politi) sin rolle, er å være nyttige idioter for jødene ved makten. «I boken «Psykiatri», 1972, 6.utgv 1997, «Kap 1, Innledning», s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet «Psykiatrien som behandler og vokter»: «Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll».» https://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

Så vet vi det. Sosial kontroll på dissidenter, de som ikke er enig med det jødiske perspektiv for den demokratiske samfunnsdannelsen. Det står i Talmud og i ‘Protokollene til De Eldste av Sion’, at de skal ha all makt og sitte på alle posisjoner i samfunnet, når deres «messianske» (antikristne» tidsalder kommer, og alle vi av det egentlige Israelsfolket – den hvite rase (for at Jødene lyver at de er oss, det er noe vi vet at de er notorisk løgnere, se John 8:44), negere, kinesere asiaterer og latinere, skal være deres slaver, sier den sataniske Talmud, jødenes helligste bok, det er hvorfor jeg vet vet dette.

Jødene som hersker i Norge har ikke innsatt noen andre enn maktuøvende politikere til SIN fordel, ikke til vår

Ingen av oss er trygg nå til dags hva jødene med makten vil finne på, for deres makt blir ekstremt truet nå. En makt de har utøvd i skjul i snart 100 år. Under taggen «psykiatri» finner dere alle artiklene jeg har skrevet om hvordan jødene ved makten i Norge har brukt psykiatrien fra de hersket i Bolsjevik-Sovjet, hvordan dette opplegg er en etterlevning etter bolsjevik-Jødenes Sovjet-system, til idag.

Haaland utsatt alvorlig maktmisbruk. forsøkt på i 2014. 5 samtaler politiet , Arvid Gimre

Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ?

I denne artikkel har jeg beskrevet 10 saker hvor det er 10 justismord i Norge, fordi i norsk forvaltning og domstol de ALLTID vinner. Domstolen blir brukt som et skafott å straffe jødenes fiender i Norge, ikke for å yte noen rettferdighet. I domstolen møter en ikke rettferden, men makten, skrev jeg i 1995-96, etter et møte med korrupte dommere som seiler under falskt flagg. Ti -10- justismord i Norge til deres fordel + Arvid Gimre sitt…  :

https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/

Jeg tror ærlig talt at klokkene ringer for dem nå. At de synger på sitt siste vers. Idet de begynner å ta ut oss som VIRKELIG er Guds Folk, uskyldige kristne, DA er de ferdig. De tror de kommer unna det meste som de alltid har gjort, at venner i systemet redder dem utav alt. Men sannheten er at vi er kommet lenger i Åpenbaringen enn det, vi er der at etter 1000 år under Kristus sitt Kongedømme, Isaiah 9:6, så skal de ut og frem i lyset nå, alt de gjør, planene de har lagt, og ondskapen som er inne i dem (Matt. 10:26, Luk. 8:17, 12:2). #Dommedag.

Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt
https://www.riksavisen.no/maktdemonstrasjon-av-norges-jodiske-makthavere-trond-harald-haaland-tvangsinnlagt/

Flere av de som skrev og var redd for og ALDRI nevnte Jødene sammen med meg i Nyhetsspeilet tiden, de er død forlengst.. eller blitt helt stille nå de som er igjen… jeg lever greitt… FORDI jeg har offentlig bekjent at jeg er ikke redd Satans Synagoge jødene, og tilhører GUD, og ikke Satan eller Jødene… GUD ivaretar de som offentlig bekjenner å tilhøre Gud, og bekjenner å IKKE tilhører Jødene.

Det faktisk blir verre med den redigering av tvangslover de arbeider med for tiden

De som er redd for Jødene, de på en slags merkelig esoterisk måte tilhører dem… tier og samtykker hva jødene gjør i verden,…. Satans verktøy er FRYKT, så lenge mennesker lider og ER under FRYKT, så tilhører de Satan… om de vil eller ikke..

Klarer de ikke beseire denne frykten for Satan og Jødene i seg, så er de fremdeles ikke inne i Riket… det åndelige Riket til Gud.. Når en er der trenger en ikke bry seg med hva Jødene skulle finne på med kroppen, de kan myrde og styre, men det har liten eller ingen betydning hva slags ondskap som de kan finne på utav sitt rikholdige repertoar av ondskap..

Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles
https://www.riksavisen.no/norge-apartheidstat-i-norsk-rettspleie-joder-uber-alles/

Folk må agere utav KJ-ÆRLIGHET, ikke utav FRYKT…. ER noen frykten sin, lever de allerede i Helvete….

Norske folks Herskere tilgodeser sin internasjonale jødiske storfamilie, ikke oss norske

Esau (Jødene) skulle tjene sin yngste bror Jakob (den hvite rase, nordmenn). Men norske folk er blitt deres slaver – (((de))) bestemmer hvor mye skatter og avgifter vi skal betale dem, de eier alle penger, de eier Staten, forvaltningen arbeider for (((dem)))…. slik har det vært siden vi gikk fra Nazi okkupasjon til askeNAZI okkkupasjon etter Andre Verdenskrig ( https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/ ) og de som tier om dette faktum, de samtykker i all ondskap den Khazarske Mafia bediver daglig.

«Oddmar Remøy, ble sendt til psykiatrisk klinikk med tvang, fordi han støttet Kåre Torvholm, som igjen truet maktas hemmeligheter. Innleggende lege var Gro Harlem Brundtlands statsekretær Aasen . Han visste triksa kan en si. Kommunelege Aasen som selv hadde vært med på å innføre frihetsberøvelsesparagrafen (§3 i LPH fra 1999).»

Sosialdemokratiets «Ariske» Idealer
https://www.riksavisen.no/sosialdemokratiets-ariske-idealer/

“«Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil straffe alle dem som er omskåret bare i kjødet—» Jeremiah 9:25

Islam er talmudisme for massene

«Omskjær dere for Herren,
ta bort forhuden fra hjertet deres,
dere judeere og dere som bor i Jerusalem,
ellers skal min harme bryte ut som ild
og brenne uten at noen slukker,
for det onde dere har gjort.
— »
– Jeremiah 4:4

Og det er greitt de gjør det for meg, om det er slik.

De tror seg OVER Gud, at de kan gjøre hva de vil uten å bli skadet selv. De har visst glemt hva som hendte etter at deres forfedre myrdet den uskyldige Jesus Kristus.

Norsk psykiatri på et blindspor, av Tom Green

Norsk psykiatri på et blindspor
https://steigan.no/2023/08/norsk-psykiatri-pa-et-blindspor/

For i det øyeblikk begynner karma-loven å virke mot dem, for i det øyeblikket gjør de BEVISST ondskap, igjen, MED FORSETT..

«De sier: « Herren ser det ikke, Jakobs Gud merker det ikke.»” – Psalm 94:7

«Gud glemmer», sier han til seg selv. «Gud skjuler sitt ansikt og ser aldri.» -Psalm 10:11

«Han svarte meg: «Israels og Judas skyld er umåtelig stor. Landet er fullt av blod, og byen er full av urett. For de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser ikke noe.« – Ezekiel 9:9

Hørt på Internet : «Gud er en kjærlig far, men også en rettferdig dommer. Og den dommen kommer til å bli hard, for de som er onde og som har voldt skade på andre.»

Talmudikerne – de Baylonske jødene ved makten i Norge og verden, vil bortforklare alt Bibelsk som ikke taler til deres fordel. Selv Guds vilje vil de fornekte, til sin fordel. Idag, som  da. De vil agere utav frykt for å miste sin makt, som om Gud ikke finnes lenger,

DA, har vi dem, da klapper fellen igjen bak dem (Luke 18:6) :

Kim Larsen – Kringsat af fjender

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

11 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

 6. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 7. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

 8. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

 9. Pingback: Per Einar Guthus fengslet for å tale imot #Okkupasjonsmakthavernes interesser – Riksavisen

 10. Pingback: Venstreradikales bruk av psykiatri for sovjetisk bolsjevik-jødisk meningsterror – Riksavisen

 11. Pingback: Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.