Per Einar Guthus fengslet for å tale imot de jødiske #Okkupasjonsmakthavernes interesser

Per Einar Guthus ble idømt fengselsstraff av jødiske dommer Dag Carlstedt i 2018, for å skrive på sosiale medier at han er uenig med regjeringens politikk i barnevernsaker.

«Per Einar Guthus fra Tønsberg er dømt til 90 dagers fengsel. 30 av disse må sones i fengsel, og de resterende 60 gjøres betinget, med en prøvetid på 2 år. Det ligger i dommen at han også må betale 5000 kroner i saksomkostninger. Per Einar Guthus er en av frontkjemperne i kampen for å belyse svakhetene ved barnevernet«, melder Alternativ Media.

Ezekiel 9:4  «Gå gjennom byen Jerusalem, sa Herren, og sett et merke på pannen til de menn som sukker og stønner over alle vederstyggelighetene som er begått der.».

Per Einar er av de menn, som i rettferds avsky forrakter urettens makthavere, som flere av oss gjør, både de i Norge og Jerusalem, Tel Aviv, ref. Galatians 3:29.

«Hver eneste gang«, vet jeg det hvem de er som gjør slikt… hvilken «familie» og klan de tilhører… «dere skal kjenne dem på fruktene«, instruerte Jesus oss. Fordi jeg kjenner dem igjen på deres alltid talmudisk perverse tankegods og urettvise antikristne meninger og holdninger… om de ikke har blitt kristen…

169 idioter på Stortinget får ikke lov og mene og si noe annet enn disse med sin verdensmakt bestemmer.

«Slik DE har forfulgt meg, vil DE forfølge dere også». Samme folket, da og nå, advarer Jesus i John 15:20.

«DE» er dem som har begått statskupp i vårt land, vårt land som engang var kristent og ble styrt etter kristne lover. Okkupasjonsmakthaverne trenger å opprettholde fryktfaktoren i befolkningen ved hjelp av barnevern og psykiatri, koste hva det koste vil. «DE» ved jødiske GAHR Støre og Gro HARLEM Brundtland kjemisk lobotomerte diplomat og jurist Synnøve Fjellbakk Taftø for å avsløre deres statskupp i 1945.

Coup d’etat i 1945
https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/ §§§ https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/ §§§
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Management of Fear (ledelsesfilosofi på BI). I går døde en ungdom i barnevernets «omsorg» IGJEN, i Bergen. De trenger barnevern og psykiatri for å holde befolkningen i en permanent tilstand av frykt. Lydige folk er viktigere enn levende folk.. Sovjet 2.0. Slik var det på Jesus sin tid «frykten for Jødene» (John. 7:13, Esther 8:17), og slik er det i vår tid. Solshenitzyn beskriver denne konstante FRYKT de også brukte som verktøy da i Sovjet de statskuppet Russland levde i ved innføringen av bolsjevik-jødenes Sovjet 1.0 i Russland og ØstEuropa, ren rød terror satte folk i den tilstand, som folk idag lever i ved deres innføring av Sovjet 2.0 i Vesten denne gang. Vi er veldig få som ikke er redd dem i Norge idag, jeg tror jeg kan telle oss på en hånd… RUSsland, «RUS» betyr Skandinav, vårt folk bolsjevik-jødene utryddet 66 million av der, erstattet hele RUS-folket med all slags barbarer, asiater og mongoler som utgjør Russland idag, samme plan de har med Norge og Europa.  https://simple.wikipedia.org/wiki/Rus%27_people

Anne Sunde: «Der dør flere barn hvert år under BVs varetekt enn det gjorde på Utøya 22. juli. Tragedien på Utøya fikk store oppslag og ble kalt det verste som har skjedd siden 1940. Barna som lider brå død som følge av selvmord, overdose eller neglisjering av alvorlig sykdom, nevnes ikke med et ord noen steder»

INGEN må røre deres barnevern og deres bolsjevik-jødiske Sovjet-psykiatri. https://www.riksavisen.no/venstreradikales-bruk-av-psykiatri-for-sovjetisk-bolsjevik-jodisk-meningsterror/

QUOTES   https://twitter.com/AI_Solzhenitsyn

Asher Ginsberg, a modern Jewish scribe, on page 42 of «WATERS FLOWING EASTWARD» says: «Our (Jews) countersign is force and make believe. Only force conquers in political affairs, especially if it is concealed in the talents essential to statesmanship. Violence must be the Principle, and cunning and make believe the Rule of governments which do not want to lay down their crowns at the feet of agents of some new power. Therefore, we (Jews) should not stop at bribery, deceit, and treachery, when they should serve towards the attainment of our ends. In politics one must know how to seize the property of others without hesitation, if by it we secure submission and sovereignty. Sentences of death are necessary to maintain the terror which tends to produce blind submission.»

Per Einar, Du går inn i et nobelt selskap av mennesker som har blitt tatt av denne klan av #okkupasjonsmakthavere, som jeg har skrevet om; Egil Klubben, Arvid Gimre, Hans Erik Olav, Eirik Jensen, Karina av Jan Herman Dante, Gro Ødegård, forfatter av ‘Musas kamp mot Goliat’, med flere;
https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/

Vi kan IKKE true deres psykiatri trussel system til bruk mot borgere som ikke er snill med sine Herskere, deres barneofringer til Baal & Molok i barnevern sammenheng eller retten til abort, som er Hellig i jødedommen, siden det er de ofringer som gir dem suksess i verdslige ting med Satans hjelp, abort er et jødisk sakrament.

Jødiske dommere i Norge er som vi vet ikke opptatt av å beskytte individet mot Staten og urettens maktutøvelse, tvertimot er jødiske dommere de som DELTAR for Staten som skafott, urettvis maktutøvelse, straff, atferdskorrigering, og IKKE beskytte borgerne som er normalt i en kristen nasjon, utav vi kan fastlå at vår nasjon har blitt jødisk med dem. Det står i dommen mot Guthus i 2018, at det var viktig å få han fra å skrive om ting han i FREMTIDEN kunne tenkes å engasjere seg i… :

» Selv om han nå har gitt uttrykk for at han i dag kanskje ville formulert seg annerledes i noen sammenhenger, anser retten at det fortsatt er store fare for at han gjentar sine skriverier på samme vis dersom han ikke effektivt stanses. Ganske betydelige individualpreventive hensyn tilsier derfor at det reageres med tyngde, og det er derfor behov for i alle fall en del av straffen må sones. Ved at en del gjøres betinget har han et ytterligere incitament til ikke å gjenta handlingene. Dette har betydning ikke bare i relasjon til barnevernansatte. Per Einar Guthus har også hatt stort engasjement i andre sammenhenger, så som i forhold knyttet til influensavaksine. Det er derfor behov for prevensjon også i relasjon til andre saksområder hvor Per Einar Guthus kan tenkes å engasjere seg.

Videre taler almenpreventive hensyn for at det reageres tydelig. Den type aktivitet Per Einar Guthus har utvist har i de senere år i betydelig grad spredd seg i deler av samfunnet, og da i stor grad knyttet til barnevernsaker…»

Borgerne er ikke fri om de ikke kan tenke, si og skrive hva de vil. Jødene vil for evig på instinkt skape Sovjet 2.0 system. La den argeste satanist si hva han vil, KUN de får si noe idag, med Kristus sin Ånd, slår vi hans innflytelse tilbake på kort tid. DERFOR forbys forbudte tanker og meninger av kristen opposisjonell art idag, slik at Satan kan vinne, jødene skal vinne sitt Verdensrike fra Kristus, Great Reset, som vant over dem på Golgata, og hersket over vår nasjon åndelig i 1000 år siden Gulatingloven. Jødene har med dette tatt omkamp.
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Gud innsatte Jesus Kristus. Jødene innsatte seg selv. Jeg er glad jeg ikke er i deres sko. Den jødiske dommeren ser vi har tatt på seg som sin fremste oppgave ansvaret å beskytte Staten og de jødiske makthaverne fra deres kritikere. I tusen år nasjonen vår var kristen, var domstolens mandat det motsatte; Å beskytte borgeren mot Staten og makthaverne (?).  Jødiske okkupasjonsmakthavere er Sovjet 2.0, den antikristne metoden er den motsatte. Folk må velge; Jøder eller Jesus som vår kongers Konge (Is. 9:6) ?

18-108168med-tons_dom guthus

Vi vil advare jøder mot å bedrive urett i de nasjoner de oppholder seg i, fordi Gud er som kjent SVÆRT streng med mennesker som bruker makt for sine egne personlige egosentriske kollektive interesser. Selv Jøder straffes om de går utover sine fulmakter, så jeg ber dere være forsiktig, om dere vil overleve (Ob. 1:18), hold dere på rettvise veier, eller ta konsekvensen, lær av historien;

Isaiah 65:15«And ye (Jews) shall leave your name for a curse unto my chosen (Israel): for the Lord God shall slay thee, and call his servants (Israel) by another name (Christian)»

En av Norges fremste eksperter på Stay Behind nettverket Karina Hyggen Amland sier: «Okkupasjonsmakten skjuler seg i det paramilitære maktsystemet Stay behind innenfor Forsvarets etterretningstjeneste, som er infiltrert både av Mossad, FSB, CIA altså fremmed makt – hele eliten samarbeider og bedriver «spillet i det negative rom» – løgn blir sannhet! De kan operere fritt siden de fleste av landets redaktører har gått kurs ved Forsvarets høyskole og her må de gi et løfte om taushetsplikt i forhold til alt som har med hemmelige tjenester å gjøre – de er alle sikkerhetsklarert! Alle medspillerne i systemet har immunitet, og de bør således ikke være bekymret for å måtte stå til ansvar for sine handlinger – på denne måten innføres Globalismen uten at sannheten kommer frem!«

Publisert : 2023
Mossad/CIA, tidligere etter WW3 kalt OSS

OG, de gjør tjeneste i domstolene til å oppdra befolkningen, tilbyr straff i sivilrett, fremfor beskyttelse mot statsmakten, beskyttelse av borgeren som er deres EGENTLIGE normale rolle.

«The Jew dominates the legal profession where unlimited possibilities are available for graft, greed, and the exercise of their ungodly talents against unsuspecting Christians«. (Kilde)

Jens Christian Hauge bekreftet OSS (CIA) ansatt
https://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-bekreftet-oss-ansatt-excia/

Gud la Sodoma og Gomorah i grus etter at perversjoner og urett rådet i nasjonen. Gud er kjærlighet og kan ALDRI la perverse og urettskapere holde på i det uendelige med sin organiserte ondskapsfulle forbund mot de gode menneskene i verden. Abraham vant favør hos Gud for sin Rettvishet, og motsatt; Urett ødelegger enhver nasjon gjennomm historien, ref. Romans 1:18, 1 John 5:17, Proverbs 14:34, Psalm 107:34, Titus 2:12. De som IKKE har Abrahams ÅND, er IKKE Abrahams barn, var hva Paulus mente å si i Galatians 3:29 Jesus mente å si her i Matthew 3:9, Romans 4:13, Galatians 3:18.

«Like the ugly Lenin, Trotsky, and Beria of the Soviet Union, where 3% of the population (Jews), kept the other 97% in servitude to their desires, so in the United States, at least since 1913, their patriotism has been measured by the yardstick of money and power.» (Kilde)

«Mitt sverd faller ned for dom over Edom, over folket jeg har viet til ødeleggelse«, Isaiah 34:5. Edom er Jødene. Men de har ikke mandat til å ødelegge de rettvise, og deres nasjoner, ref. Isaiah 1:4, 1 Samuel 12:25, Isaiah 13:6, Job 12:23, Revelation 11:18

Det er med egyptiske faraoer og edomittiske jødiske khazar Herskere som Herodes eller GAHR Støre at Guds Folk skal de holde seg unna, de som har Jesus Kristus det endelige Offerlammets blod på dørkarmen sin (Ezekiel 9:4, Rev. 7:3, 9:4, Ex. 12:23), de har KUN makt over SITT Folk, Satans folk, Satans Synagoge, ref. Åp. / Rev. 2.9 & 3:9, John. 8:44. :

Kelly family-Let my people go

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

11 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 6. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

 7. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødisk dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 8. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

 9. Pingback: Okkupasjonsmakt: Jødiske Erna Solberg, avløser jødiske Jonas Gahr Støre ved makten – Riksavisen

 10. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

 11. Pingback: Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.