Siste artikler:

 

Siste artikler »

Kjønnskongruente misfoster, sunne individer som ble reskapt av Gro Harlem Brundtland og hennes nabokjerringer i sitt bilde

Det er jo snart 30 år siden (1996) jeg skrev den første boken om satanistenes og kjønnsforvirringens dronning Gro Harlem Brundtland (GHB) som av sosialt press og tvang gjør gutter feminin og jenter maskulin, og tror de blir lykkelig av å være sosialt skapt til misfoster av henne og hennes «nabokjerringer» (kjønnskongruens), og ikke som Gud skapte dem; genetisk og […]

Have the Nephilims of the Battenberg Windsors murdered Princess Kate Middleton (like Diana) ?

Nephilims (sons of the Fallen Angels) came into the best of the daughters of men (Gen. 6:4). You will know you live in a Jewish nation when they can steal your property without legal cause, in straight opposition to the legal foundation. That is because they need to do that, to do evil to their enemies who are not worshipping […]

2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge

Mitt påske-oratorie 2024. Vi er i jubileumsåret for Kristenretten fra Gulating i 1024—- da skal jeg bevise med minst 10 saker at Jøderetten har overtatt i jubileumsåret. Den arrogante staten (Sovjetisk jødisk bolsjevisme)… Med dette er de ansvarlige stilt til ansvar, så overlater vi til Gud det neste skritt .. 🙂 Vi er Guds Rikes statsadvokater, Allmaktens dommer gir dem […]

The Story of the Babylonian Whore; Gro Harlem Brundtland

I am working on my next book ; ‘The Story of the Babylonian Whore; Gro Harlem Brundtland’. The satanic jewish humanist mother of the feminist movement in Norway. She offered women «sexual liberation» and made millions of women by that into public whores. That is how Satan operates, deceit, to kill & destroy (people and societies).

Malaysia. King Harald Rex Bernadotte-Jewish vs. The Fairhair (Viking) Israelite goodwill victory; 1:0

Nephilims (sons of the Fallen Angels) came into the best of the daughters of men (Gen. 6:4). You will know you live in a Jewish nation when they can steal your property without legal cause, in straight opposition to the legal foundation. That is because they need to do that, to do evil to their enemies who are not worshipping […]

Statsforvalter Eva May Norderhus (AP) vil isolere Jarle Johansen på asylet for å skjule sin medskyldige forbrytelse etter Straffelovens § 365

Før norges makthavere «kongens menn og kvinner» beslutter å gjennomføre deres urettvise ondskap, husk hva som skjedde for 2000 år siden når dere forfølger og korsfester uskyldige til fordel for den tids talmudiske makthavere – jødene; torden og lyn, tempelforheng som revner, satanist tempelet deres i grus, 2000 år diaspora som pariakaste i verden, ingen vil ha dere eller bo […]

Lyudmila Putin: “My husband is long dead”

The German newspaper Die Welt published a sensational interview with the former wife of Russian President Lyudmila Putina. Title photo from Kremlin.ru, 2000 CC-BY-3.0CC-BY-4.0 (07.12.2015) Unfortunately, my husband has been dead for a long time. I have to admit this publicly because I can no longer see what is happening on his behalf. These are scary people. They will stop […]

Dronning Sonja har rett til Dronning tittel, fra Giske-ætta og Harald Hårfagre ætta

Dronning Sonja er en flott dame, av Giske-ætta viser det seg. Av en helt annen slekt enn mannen som utgir seg for å arbeide for Norge, mens vi daglig blir lagt under utenlandsk jurisdiksjon og administrasjon. I slektsforskningprogrammet jeg benytter, kaller jeg han «Harald Rex, Universets Konge». Norge blir for knapt å tjene for storhetsvanviddet.

Jødiske makthavere ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted korsfester kristne Jarle Johansen i domstolen

Omtrent slik blir min anke til Borgarting Lagmannsrett, etter at ennå en kjønnskvotert mindre intellektuelt utrustet dommer Ingebjørg Tønnessen har avvist saken om erstatning i Oslo Tingrett, erstatning for ikke å yte rettsprosess som loven sier den skal ytes (TVL § 1-1). Korrupsjon- og kameraderiet ruller videre. Bare et nytt bevis på hva saken handler om, at norsk domstol er […]

Hordaland Tingrett bedt av Arvid Sjødin å fremlegge dokumentasjon på Ulvik Kommune sin påståtte eiendomsrett til vei

Saken til Egil Klubben har versert i årevis. Advokat Arvid Sjødin ber nå i brev om bevis for den påståtte eiendomsretten. Ulvik Kommune sine uhederlige mannskap, med ordfører Hans Petter Thorbjørnsen og rådmann Thore Hopperstad i spissen, har hevdet de eier veien som er tinglyst på Egil Klubben.

Fantastic Christian women as Preachers

As a writer I analyse the World through internet. My analyses is based on what I see. I just want to let my readers know, there is litterary thousands like this ladies.  They have millions of followers. Seem to me that Jesus, as me, have a special affection for beautiful girls. Difficult not to have sinful thoughts in that regard  […]

Statsforvalter Eva-May Norderhus fra Utøya; Makt Uten Grenser

Giske Marina fikk nylig et nytt vedtak fra Statsforvalter Eva-May Norderhus og hennes lotter. Her skal vi vise for offentligheten omstendigheter i det vedtak, atter en gang, slik at velgerne får bedre beslutningsgrunnlag hvem de ønsker skal ha makt i landet. Det er tydelig at det har gått personlig prestisje i saken, hva vi kan kan kalle personforfølgelse, faktisk maktmisbruk […]

Talentenes administrasjon: Vestklang Midnattskonsert i Florø kyrkje

Julehilsen fra vest. Ikke at vi er noe spesielt, annet enn på grunn av den pietismen vi var foret med i hundrevis, faktisk i 1000+ år…. Den vart til velsignelse.. folk søker andre slags «velsignelser» idag, dessverre. Gud vil være raus å utruste mange mennesker med talent i vår tid, fordi de trenges for å demme opp for urettskaperne og […]

Queen Victoria – the Last of King David’s Royal Throne in Britain

Charles Fox Parham 1873-1929 – American Pentecostal Pioneer, Pastor and Prolific Author Confirms the Truth of God’s Word in Tracing the Biblical, Genetic Connection of the Royalty of Great Britain to the Throne of King David to Queen Victoria. As early as 1899 or before, Parham had recognized and was teaching the truth of the Christian Anglo-Israel message of the […]

The Bible Distinction Between “The House of Israel” and “The House of Judah

RADIO ADDRESS circa 1930 By F. F. Bosworth (audio here and at the bottom of the article, read before listen). The Israelites and the Jews are two completely different people. The Jews admit to Jesus they are not Israelites, John. 8:33; «never been slaves to anyone» means they was never in Egypt as slaves, aka Edomite idumean Jews of Esau’s […]